Registreer of controleer uw gewassen in mijnNaktuinbouw

Publicatiedatum Nieuws: 17 juli 2020

Ieder jaar krijgen we te maken met nieuwe fytosanitaire risico’s. Samen met de andere keuringsdiensten en de NVWA reageren we hier snel op om de oorzaak van een uitbraak te ontdekken. Ook bepalen we hoe we een uitbraak kunnen voorkomen of controleren. Om een gevaar in kaart te brengen is het belangrijk te weten waar de gewassen staan die het meest gevaar lopen.

We moeten volgens wetgeving vanuit Brussel kunnen aantonen hoe we een nieuw fytosanitair probleem aanpakken. Waar en wanneer is het fytosanitaire risico binnengekomen? Welk soort teelten lopen hierdoor misschien schade op? 

Gewassen gemakkelijk registreren of controleren

In mijnNaktuinbouw kunt u uw gewassen registreren of vindt u de gewassen die de keurmeester al voor u registreerde. Heeft u nog geen login, dan kunt u dit hier zelf regelen. De keurmeester kijkt tijdens de jaarlijkse administratieve controle samen met u het register na. 

Snel de juiste informatie leveren 

De nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening stelt dat ieder land een register bijhoudt. In dit register staan de gewassen op geslachts- en soortniveau voor ieder bedrijf. Het register is van de NVWA. Naktuinbouw neemt de gewassen van de bedrijven in het register op. Naast de NVWA en Naktuinbouw heeft niemand inzage in of toegang tot deze gegevens.  

Zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie 

Naktuinbouw geeft deze informatie via het register gewasregistratie door aan de NVWA. Bij een nieuw fytosanitair probleem kunnen we vanaf nu snel ingrijpen. Hierdoor houden we het risico zo laag mogelijk. Zo kunnen we als handelsland de wereld gezond teeltmateriaal zonder fytosanitaire ziekten blijven leveren. Nederland is hierbij belangrijk in de wereld. Dat willen we natuurlijk blijven. Met uw hulp tillen we dit naar een nog hoger niveau.

Vragen?

In de Gebruikershandleiding Gewasregistratie vindt u instructies om op een juiste manier de gewasregistratie in te vullen of te controleren.
Neem voor overige vragen contact op met Team Administratie Keuringen, tel. (071) 332 62 88