Succesvol bezoek aan Filipijnen rond oprichting National Seed Technology Park

Publicatiedatum Nieuws: 26 augustus 2022

Twee vertegenwoordigers van Naktuinbouw Marjan Folkers en Moazzam Muhammad brachten van 15 t/m 19 augustus samen met Marien Valstar van het ministerie van LNV een bezoek aan de Filipijnen in het kader van een tweejarig samenwerkingsproject.

NSTP project representatives from BPI and sub-departments

Het project kwam tot stand op verzoek van de Nederlandse Ambassade op de Filipijnen in 2020
De ambassade verzocht de Nederlandse overheid om de Filipijnse overheid te helpen bij de oprichting van het National Seed Technology Park (NSTP). Het lange termijn doel van de regering van de Filippijnen is om voedselzekerheid te bieden, de productiviteit te verbeteren en de armoede in het land te verlichten. Om dit te realiseren wil de Filipijnse overheid dat het land een van de belangrijkste zaadknooppunten in de wereld wordt, en Nederland wordt daarbij als een voorbeeld gezien. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) financiert het project wat gericht is op kennisoverdracht en capaciteitsopbouw. Naktuinbouw voert het project uit samen met LNV en de ambassade.

NSTP project Institute of Plant Breeding Los Banos University

Het bezoek was zeer goed georganiseerd en vond plaats in een interactieve sfeer
Het doel van het bezoek was het ontmoeten van de vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw en de belanghebbenden die betrokken zijn bij het NSTP-project en om de projectactiviteiten te verfijnen en de faciliteiten in de Filippijnen te bezoeken. Alle relevante stakeholders zijn bezocht en het project is toegelicht. Tevens werd gesproken over de onderwerpen en activiteiten voor de komende twee jaar. Relevante  faciliteiten zoals laboratoria en genenbanken zijn bezocht en er zijn veel contacten gelegd. Het projectteam was aangenaam verrast door het hoge competentieniveau van de Filipijnse collega's en door de moderne state-of-the-art faciliteiten.

Om deze eerste fase af te ronden zijn zes Filipijnse collega’s van het ministerie van Landbouw uitgenodigd om een bezoek te brengen aan Nederland, zodat zij kunnen zien hoe het bij Naktuinbouw functioneert.  Daarna kunnen we samen met hen een meer gedetailleerd programma gericht op capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling afstemmen.