Tarieven Naktuinbouw 2019

Publicatiedatum Nieuws: 04 december 2018

Er zijn drie tarievenlijsten voor onze werkzaamheden: Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoria.  Hier leest u meer informatie over de tarieven voor 2019.

Laboratorium kiemkracht

Rassenonderzoek

De tarievenlijst Rassenonderzoek vindt u op onze website.

Raad voor plantenrassen

Na vaststelling door het Ministerie van LNV gaan per 1 januari 2019 de nieuwe tarieven van de Raad voor plantenrassen in. In de loop van december vindt u deze tarieven op de website van de Raad voor plantenrassen.

Keuringen

De tarievenlijst Keuringen vindt u op onze website. In januari 2019 stelt het Ministerie van LNV de tarieven voor Keuringen voor 2019 vast.

Laboratoria

De tarieven van Naktuinbouw Laboratoria worden jaarlijks aangepast aan de stijgende kosten. In 2018 werden deze kosten niet doorberekend. Voor 2019 worden de tarieven voor alle laboratoriumtoetsen verhoogd met 2,5%. Uitzondering is de CGMMV biotoets. Dit tarief wordt verhoogd naar € 228,20.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de tarieven? Neem dan gerust contact met ons op.

Rassenonderzoek

Team Support, tel. (071) 332 61 21

Keuringen

Keuringen Boomkwekerij, bloemisterij en groentegewassen, tel. (071) 332 62 88

Keuringen Fytosanitaire Zendingsinspecties, tel. (071) 332 61 68

Laboratoria

Administratie Laboratoria, tel. (071) 332 62 26