Tarieven Naktuinbouw 2020

Publicatiedatum Nieuws: 20 december 2019

Er zijn drie tarievenlijsten voor onze werkzaamheden: Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoria. Hier leest u meer informatie over de tarieven voor 2020.

Rassenonderzoek

De tarievenlijst Rassenonderzoek vindt u op onze website.

Keuringen

De tarievenlijst Keuringen vindt u op onze website. Het Ministerie van LNV stelde de tarieven voor Keuringen voor 2020 vast.

Laboratoria

De tarieven Naktuinbouw Laboratoria worden jaarlijks aangepast aan de stijgende kosten. Er vindt een prijsverhoging plaats van gemiddeld +3%. De tariefstructuur wordt eenvoudiger en overzichtelijker.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de tarieven? Neem dan gerust contact met ons op.

Rassenonderzoek

Team Support, tel. (071) 332 61 21

Keuringen

Keuringen Boomkwekerij, bloemisterij en groentegewassen, tel. (071) 332 62 88

Keuringen Fytosanitaire Zendingsinspecties, tel. (071) 332 61 68

Laboratoria

Administratie Laboratoria, tel. (071) 332 62 26