Tarieven Naktuinbouw 2021

Publicatiedatum Nieuws: 15 december 2020

Er zijn drie tarievenlijsten voor onze werkzaamheden: Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoria. Hier leest u meer informatie over de tarieven voor 2021.

Rassenonderzoek

De tarievenlijst Rassenonderzoek vindt u op onze website.
Het Ministerie van LNV nieuwe tarieven vast van de Raad voor plantenrassen die per 1 januari 2021 gelden. Deze tarieven zijn de basis voor de tarieven Rassenonderzoek.

Keuringen

De Tarieven Keuringen 2021 (pdf) vindt u op onze website. Het Ministerie van LNV stelde de tarieven voor Keuringen voor 2021 vast. De tarieven stijgen met gemiddeld 2%.

Laboratoria

De tarieven Naktuinbouw Laboratoria worden jaarlijks aangepast aan de stijgende kosten. Er vindt een prijsverhoging plaats van gemiddeld 4%.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de tarieven? Neem dan gerust contact met ons op.


Rassenonderzoek

Team Support, tel. (071) 332 61 21

Keuringen

Keuringen Boomkwekerij, bloemisterij en groentegewassen, tel. (071) 332 62 88

Keuringen Fytosanitaire Zendingsinspecties, tel. (071) 332 61 68

Laboratoria

Administratie Laboratoria, tel. (071) 332 62 26