Tarieven Naktuinbouw 2022

Publicatiedatum Nieuws: 16 december 2021

Er zijn drie tarievenlijsten voor onze werkzaamheden: Rassenonderzoek, Keuringen en Laboratoria. Hier leest u meer informatie over de tarieven voor 2022.

Rassenonderzoek

De tarieven Rassenonderzoek vindt u binnenkort (voor 31 december) op onze website.
 

Keuringen

De Tarieven Keuringen 2022 vindt u op onze website. Het Ministerie van LNV stelde de tarieven voor Keuringen voor 2022 vast op 16 december 2021. De tarieven stijgen met gemiddeld 2,5%. De tarieven voor bedrijven met eindproduct pasten we aan naar de grootte van het areaal. Zo is er een reëlere verdeling van kosten voor bedrijven met een klein areaal en voor bedrijven met een groot areaal.

Laboratoria

De tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende kosten. Er vindt een prijsverhoging plaats van gemiddeld 5%. Bij Laboratoria keken we kritisch naar de kosten en zijn een aantal toetsen in prijs verlaagd. Bij toetsen die gebruik maken van bevestigingstoetsen is er met een staffel gekeken naar het voorkomen van bevestigingstoetsen. In de Tarieven Laboratoria 2022 is dit verwerkt. Hierdoor ontstaan er achteraf geen verrassingen voor de klant. Lees meer.

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de tarieven? Neem dan gerust contact met ons op: