Toetsverplichting hoog risico gewassen Xylella

Publicatiedatum Nieuws: 22 januari 2018

Door hoog risico gewassen preventief te toetsen hopen we het gevaar van verspreiding van Xylella kleiner te maken. Voor 1 maart 2018 neemt Naktuinbouw bij alle telers van hoog risico gewassen monsters. Dit omdat vanaf die datum alle hoog risico gewassen in de EU getoetst moeten zijn.

De bacterie Xylella vormt een bedreiging voor de teelt van veel gewassen. De bacterie is een quarantaine-organisme. Bij een eventuele vondst zijn drastische maatregelen nodig, gericht op uitroeiing van de bacterie.

Om u goed te informeren hebben we mogelijke vragen uitgewerkt in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie, neem dan contact op met de Teamadministratie Boomkwekerijgewassen via (071) 332 62 88 of via e-mail.