Twee nieuwe zaad-extract PCR-toetsen voor kool en radijs

Publicatiedatum Nieuws: 22 januari 2020

Het toetslaboratorium biedt een nieuwe zaad-extract (ZE) real-time PCR aan voor kool en radijs. De ZE-PCR is een snelle methode om DNA-materiaal aan te tonen. Deze moleculaire pre-screeningmethode voeren wij uit op onbehandelde zaden.

Kortere doorlooptijd met real-time PCR

De nieuwe toets detecteert Xanthomonas campestris pv. campestris (XCC), Xanthomonas campestris pv. raphani (XCR) en Pseudomonas syringae pv. macilucola (PSM). De toetsen kunt u zowel los (XCC/XCR of PSM) als in combinatie (XCC/XCR/PSM) aanvragen.

Met de zaad-extract PCR wordt DNA van de betreffende bacterie aangetoond. Dit is geen definitief bewijs dat een levend pathogeen aanwezig is. Het is dan raadzaam een aanvullende uitplaattoets uit te voeren. Voor deze uitplaattoets moeten nieuwe zaden worden ingestuurd.

  • Monster: 30.000 zaden onbehandeld. Een ander veelvoud van 10.000 zaden alleen op aanvraag.
  • Kosten*:
    • losse toets € 392,40
    • combinatietoets XCC/XCR/PSM: € 454,20
  • Duur van de toets: 3 dagen

 

*Dit zijn de toetstarieven. Voor de (nieuwe) basisbedragen verwijzen wij u naar de tarievenlijst 2020.