Vanaf 15 november nieuwe steekproefgroottes bij importinspecties

Publicatiedatum Nieuws: 13 november 2020

De steekproefgroottes bij importinspecties veranderen. Inspecteurs van de keuringsdiensten werken met de tabel ‘Steekproeven bij import’. Deze tabel is aangepast. Vanaf 15 november werken de inspecteurs volgens de nieuwe tabel.

Inspectie van chrysantenstekken

Europese wetgeving (EU 2019/2130, Annex III) schrijft het aantal items voor dat een inspecteur in een steekproef inspecteert. Met een steekproef volgens de nieuwe tabel kan de inspecteur met voldoende zekerheid een uitspraak doen over de aanwezigheid van ongewenste organismen in de zending.

Wat betekent dit voor u?

Een importinspectie kan langer duren dan u gewend bent. Vooral bij kleine zendingen en die van potplanten/halfwas materiaal (containerzendingen) is de steekproefgrootte vergroot. De inspecteur moet voor dit materiaal nu veel meer items per steekproef en uit meer verpakkingen inspecteren.

Hoe kunnen we dit goed inregelen?

Een goede samenwerking tussen de importeur en de inspecteur is van groot belang. Op die manier kan de inspectie zo goed mogelijk worden uitgevoerd in een zo kort mogelijke tijd. Een aantal zaken kunnen ervoor zorgen dat de inspectie efficiënt en snel kan worden uitgevoerd. Deze zijn deels ook al onderdeel van de erkenning van de importinspectielocatie. Denk hierbij aan:

  • De importeur helpt bij het uit de verpakking halen van gewenste producten. De inspecteur geeft aan wat hij/zij wil inspecteren. Zonder assistentie is het niet mogelijk een (efficiënte) inspectie uit te voeren.
  • Zorg voor voldoende verlichting in de inspectieruimte.
  • Een inspectietafel met verlichting is verplicht.
  • Een verrijdbare inspectietafel met verlichting is heel wenselijk.
  • Stel de zending zo op dat deze aan minimaal drie kanten bereikbaar is. Ook moet de verrijdbare inspectietafel erbij kunnen.

Dat deze wijziging gevolgen heeft, zowel logistiek als financieel, is duidelijk. We hopen echter dat we dit zo veel als mogelijk kunnen beperken door een goede samenwerking .