Verbouwing Laboratoria afgerond

Publicatiedatum Nieuws: 27 augustus 2021

Het afgelopen jaar heeft Naktuinbouw zowel het laboratorium van Research & Development als het Toetslaboratorium verbouwd. Onze laboratoria zijn nu up-to-date en voldoen aan de strengste veiligheid- en kwaliteitseisen.

Verbouwing laboratoria afgerond

R&D-laboratorium

Het R&D-laboratorium heeft groot onderhoud gehad. Daarnaast is de toegang tot het laboratorium aangepakt en zijn de ruimtes voor opslag van de collecties van pathogenen verbeterd. Tenslotte hebben we meerdere PCR-ruimtes gebouwd. Zo zijn we goed voorbereid op de te verwachten toename in ontwikkeling van toetsen met deze moleculaire techniek.

Toetslaboratorium

Team Zaadanalyse verhuisde in 2019 naar een nieuw modern laboratorium. Dit gaf ons de mogelijkheid om het oorspronkelijke laboratorium beter in te richten. We hebben laboratoriumruimtes ingericht op BPL2- en BPL1-niveau. In een aparte ruimte kunnen we monsters veilig ontvangen en uitpakken. De monstervoorbereidingsruimte hebben we groter gemaakt. De ruimte voor PCR-toetsingen hebben we flink uitgebreid. Dit met het oog op de toekomstige uitbreidingen in PCR-toetsingen.

Speciaal laboratorium BPL3 

In het speciale laboratorium met inperkingsniveau BPL3 kunnen we materiaal met hoge risico’s ontvangen, inspecteren en vrijgeven voor verder onderzoek. In het geval van uitbraken van hoog risicopathogenen, hebben we hier de faciliteiten om onderzoek en toetsing te doen. Er is een portakabin van 40 m2 geplaatst die aan al deze eisen voldoet. Deze vervangt de bestaande portakabin die te klein werd.

Nieuwe waterontsmetter

Het laboratorium heeft een nieuwe waterontsmetter. Deze ontsmet afvalwater met ozon en een hittebehandeling. Zo kunnen we ons afvalwater op een schone manier afvoeren zonder risicopathogenen in het milieu te brengen.