Verscherpte hygiëne in en om het Variety Center

Publicatiedatum Nieuws: 23 juli 2020

Na een uitgebreide risicoanalyse maakte Naktuinbouw een plan om ziekten en plagen buiten de deur te houden. Vele honderden onderzoeken voor toelating en kwekersrecht voeren we uit in de kassen van het Variety Center en in de volle grond.

Hygienstraat

Voorheen was ons standpunt dat materiaal dat bij ons op de tuin of in de kassen staat niet op de markt komt en dat daarmee het risico van verspreiding van ziekten en plagen laag was. De realiteit is dat de proeven voor het DUS-onderzoek door aanvragers worden bezocht. Nu in corona-tijd ontvangen we in principe geen bezoekers, tenzij er problemen in het onderzoek zijn.

Nieuw virus legt druk op voorkomen van verspreiding

Naktuinbouw doet het zogenaamde DUS-onderzoek ook voor virusgevoelige gewassen, waaronder tomaat. Sinds de verplichting van het plantenpaspoort eind vorig jaar startte ook binnen Naktuinbouw discussies over verspreiding van ziekten en plagen binnen de sector (met name virussen) en wat onze rol daarin zou kunnen zijn. Daarnaast is er sinds vorig jaar een relatief nieuw virus bijgekomen dat een nog grotere druk legt op voorkomen van verspreiding.

Bezoekers komen in principe niet in de teelt

Maar ze bezoeken wel de kassen. Er zijn dus risico’s dat het materiaal geïnfecteerd wordt door bezoekers. Gevolg kan zijn extra kosten voor aanvragers en mogelijk tijdverlies voor introductie van rassen. We willen natuurlijk ook voorkomen dat bezoekers vanuit ons een infectie meenemen naar hun eigen materiaal.

Dit doen we al

Materiaal dat we ontvangen inspecteren we visueel en in een aantal gevallen wordt er ook getoetst op aanwezigheid van virussen. Tijdens de teelt wordt wekelijks gescout. Na een teelt worden teeltoppervlakken gereinigd en kassen ontsmet. Jaarlijks worden kassen met vollegrondsteelten gestoomd, ook als de vruchtwisseling ruim genoeg is.

We gaan meer doen

Zo komen er bij elke deur ontsmettingsmatten om het rollend materiaal en de schoenen te ontsmetten. Voor bezoekers komt er een ontsmetstraat waarin schoenen en handen worden ontsmet, en we bieden bezoekers overkleding als ze toch de kas in moeten. Op de foto zie je dat onze collega Femke Boon, coördinator Naktuinbouw Elite, de hygiënestraat alvast uitprobeert.