Vervangende certificaten fytosanitaire inspecties

Publicatiedatum Nieuws: 30 april 2019

De meest voorkomende redenen voor de aanvraag van een vervangend fytosanitair certificaat zijn zoekgeraakte documenten, administratieve fouten en foutieve bijschrijvingen. Dit bleek uit de rapportage over 2018. Vul uw certificaten zorgvuldig in. Lees meer om te weten waar u op kunt letten.

Fytosanitair certificaat

Zoekgeraakte documenten

In de meeste gevallen, 35%, is het zoekraken van documenten de reden tot het aanvragen van een vervangend certificaat. Het fytosanitair certificaat is een waardedocument waar u zorgvuldig mee om moet gaan. We willen alle exporteurs hier nogmaals op wijzen. Zoek naar oplossingen die het zoekraken van het certificaat kunnen verminderen. Dit scheelt u en ons extra werk en oponthoud.

Administratieve fouten

In 33% van de vervangende aanvragen zijn administratieve fouten de oorzaak. Zorgvuldig werken is de oplossing. Ook hier scheelt het extra werk en oponthoud.

Er zijn diverse administratieve redenen om een vervangend certificaat aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • verkeerde ontvanger/verzender
  • verkeerd vervoersmiddel
  • point of entry
  • verkeerd model certificaat
  • onjuist gewicht/aantal/product
  • verlopen certificaten

Foutieve bijschrijving

In 25% van de gevallen werd het certificaat verstuurd met een verkeerde bijschrijving. Dit kan meerdere oorzaken hebben.

  • de landeneisen van het ontvangende land zijn niet doorgegeven aan de NVWA
  • ze zijn door de NVWA niet goed verwerkt
  • E-CertNL is niet goed ingevuld door de exporteur

Verkeerde invoer kan leiden tot verkeerde bijschrijvingen. Alle waarden die in e-CertNL gevraagd worden (bij exporteiskenmerken en/of eigen exportzekerheden) kunnen een andere bijschrijving geven. Wees dus alert bij het kiezen van de juiste waardes.

Afhandeling aanvragen vervangende certificaten

De afhandeling van de aanvragen gebeurt op het kantoor FZI van Naktuinbouw. U vraagt het replacement aan met het aanvraagformulier op onze website.

Aanvragen die u voor 14.30 uur indient handelen wij dezelfde dag af. Aanvragen die later binnenkomen handelen wij de volgende dag voor u af.