Werkzaamheden aan onze laboratoria

Publicatiedatum Nieuws: 10 november 2020

Dit najaar voerden wij een aantal aanpassingen in ons R&D-laboratorium door. Hiermee blijven we voldoen aan de hoogste eisen die de NVWA aan laboratoria stelt.

Zo is de luchtbehandeling voor de onderdruk aangepast. Daarmee kunnen we de gewenste onderdruk waarborgen en wordt de luchtafvoer gefilterd. De airconditioning is vervangen voor een optimaal en constant klimaat. Ook pasten we de waterzuivering en de beheerste toegang aan. Daarnaast richtten wij twee nieuwe ruimtes speciaal voor PCR-activiteiten in.

Hiermee zijn we toekomstbestendig

Het werkveld van ons team R&D is het vertalen van ontwikkelingen naar de praktijk. Zij speelt in op het verbeteren en vernieuwen van toetsmethoden en het ontwikkelen van nieuwe technieken. Dagelijks werken onze onderzoekers aan innovaties in laboratoriumtoetsingen en validaties. Daarnaast voeren zij projecten uit voor of in samenwerking met universiteiten en/of het bedrijfsleven. Ook voert R&D diagnostisch onderzoek uit. Samen met het toetslaboratorium ondersteunt het team de NVWA in traceringsopdrachten bij uitbraken, zoals ToBRFV. Met de aanpassingen zijn onze R&D-faciliteiten zijn up-to-date en voor de komende paar jaar toekomstbestendig.

Ook het toetslaboratorium wordt verbouwd

Ons toetslaboratorium groeide de afgelopen jaren flink. Zowel in aantal toetsingen en medewerkers. Ook de laboratoriumfaciliteiten voor het toetslaboratorium moeten up-to-date zijn en voldoen aan de strengste veiligheid- en kwaliteitseisen. Daarnaast is er meer ruimte nodig om veilig te kunnen werken. Daarom startten we dit najaar eveneens met een aantal aanpassingen aan onze toetslaboratoriumruimtes. De eerste van de verbouwing van ons toetslaboratorium is ondertussen gestart. Eind 2020 informeren wij u hier verder over.