Wijziging indeling organismen

Publicatiedatum Nieuws: 24 oktober 2019

Met de ingang van de nieuwe EU-Plantgezondheidsverordening per 14 december 2019 verandert de indeling van ziekten en plagen.

TOCV tomaat

Drie categorieën

We kenden de indeling van quarantaine-organismen (Q), Q’s voor Beschermde Gebieden (ZP-Q) en kwaliteitsziekten. In de Plantgezondheidsverordening voegt de EU een nieuwe categorie toe, de gereguleerde niet-quarantaineorganismen, de zogenaamde RNQP’s (Regulated Non-Quarantine Pest). Er komt dus een verschuiving van de indeling van ziekten en plagen.

Voor de RNQP-klassificatie gelden deze voorwaarden

  • Het is een ziekte/plaag die al voorkomt in de EU en slechts op bepaalde gewassen (planten bestemd voor opplant) gereguleerd wordt.
  • Planten bestemd voor opplant moeten dan ook nog de belangrijkste verspreidingsbron zijn.
  • Als de ziekte/plaag voorkomt op de planten bestemd voor opplant, moet er in de daaropvolgende teelt onacceptabele economische schade ontstaan.

De NVWA wil nu zo snel mogelijk de indeling per categorie bekendmaken. Zodra die er is publiceren wij die ook.