Wijziging verlenging van de periode voor de invoer van teeltmateriaal van fruitgewassen uit derde landen

Publicatiedatum Nieuws: 25 oktober 2022

Teeltmateriaal en fruitgewassen dat is geproduceerd in een derde land moeten dezelfde garanties bieden als in de Europese Unie geproduceerd teeltmateriaal van fruitgewassen.  Dit is om in aanmerking te komen voor equivalentie en acceptatie in de EU. De invulling en uitvoering van deze equivalentieregeling is nog niet ingevoerd binnen de EU. In afwachting daarop mogen landen nu nog onderling afspraken maken. Deze afspraak/uitzondering is verlengd tot 31 december 2025.

Deze uitzondering is voorzien in artikel 12, lid 2, van Richtlijn 2008/90/EG.

In deze richtlijn staat dat lidstaten, in afwachting van dat besluit, op de invoer van teeltmateriaal en fruitgewassen zelf bilateraal voorwaarden kunnen toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor teeltmateriaal van fruitgewassen en fruitgewassen die in de Unie worden geproduceerd. De periode waarop deze uitzondering geldt, is verlengd van 31 december 2022 tot 31 december 2025.

Het gaat hierbij vooral om eisen aan de leverancier, identiteit, kenmerken, fytosanitaire aspecten, substraat, verpakking, voorschriften voor inspectie, waarmerking en plombering. In al deze opzichten moet teeltmateriaal en fruitgewassen uit derde landen gelijkwaardig zijn aan teeltmateriaal en fruitgewassen uit de Europese Unie. En daarmee aan de eisen en voorschriften van de Europese richtlijn voldoen.