Zwaardere maatregelen voor handel van Quercus aan VK

Publicatiedatum Nieuws: 25 juni 2019

De NVWA wil betere garanties geven bij de handel van eikenbomen aan het Verenigd Koninkrijk (VK). 
Dit vanwege vondsten in het VK van eikenprocessierupsen in Nederlandse partijen.

Eikenprocessierups

Meldingen aan ‘Brussel’

De fytosanitaire inspectiedienst van het Verenigd Koninkrijk, DEFRA, meldde op 10 juni vier vondsten van eikenprocessierups aan de NVWA. Het betrof recente leveringen van Quercus vanuit Nederland.
De onderscheppingen houden vrijwel zeker verband met de grotere plaagdruk in Nederland in de afgelopen jaren.

Per direct verzwarende maatregelen ingevoerd

De garantiestelling wordt per direct verbeterd. Er is alleen handel mogelijk naar het VK vanuit Nederlandse productielocaties waarbij tenminste de omgeving in een straal van 200 meter rond percelen is geïnspecteerd en vrij is bevonden van eikenprocessierups. Deze maatregelen zijn sinds vandaag van kracht.

Voorwaarden om nog met een ZP-a16 paspoort te leveren aan het VK 

1. Alle bomen van Quercus groter dan twee meter:

  • Perceelsinspectie en vrij van eikenprocessierups in het groeiseizoen. Ook moet een zone van 200 meter rond het perceel vrij zijn van eikenprocessierups.
  • Partij-inspectie van iedere afzonderlijke partij voor verhandeling aan het VK.

2.   Alle bomen van Quercus kleiner of gelijk aan twee meter:

  • Perceelsinspectie en vrij van eikenprocessierups in het groeiseizoen. Ook moet een zone van 50 meter rond het perceel vrij zijn van eikenprocessierups.

Per 24 juni inspecteert Naktuinbouw alle aangemelde percelen volgens de nieuwe eisen

De percelen die al geïnspecteerd zijn, worden of opnieuw bezocht of worden met een tweede keuringsbezoek meegenomen.

Ik wil mijn opgegeven percelen onder de nieuwe voorwaarden terugtrekken voor eikenprocessierupsinspecties

U geeft de percelen die u onder de nieuwe voorwaarden terug wilt trekken door aan Naktuinbouw.
Stuur ons een e-mail aan.
Let op: ook de onder de oude voorwaarden al geïnspecteerde percelen komen dan te vervallen. Deze keuren wij niet meer onder de nieuwe voorwaarden.