Quarantaine organismen en RNQP's bij import

De importeisen en inspecties zijn erop gericht schadelijke quarantaine organismen (NVWA) en RNQP's te weren aan de buitengrens. Deze organismen kunnen een economische schade veroorzaken binnen de EU.

Als een keurmeester tijdens de importkeuring een verdenking van een quarantaine organisme (Q-organisme) of RNQP aantreft, neemt hij of zij een monster en stuurt het in naar het laboratorium. De keurmeester legt de partij/zending waarin het is aangetroffen vast totdat de uitslag van de laboratoriumtoets er is. Tot die tijd mag de importeur niet over deze partij/zending beschikken. Indien het inderdaad om een Q-organisme of RNQP gaat, wordt er een maatregel uitgevaardigd. Dat kan leiden tot de vernietiging van de partij/zending.

Hiervoor gelden eisen. Dit mag alleen onder bepaalde voorwaarden en op bepaalde locaties (NVWA) plaatsvinden.

Link

Vraag?