1 Bedrijfsgegevens 2 Teeltmateriaal 3 Eindproduct 4 Voltooid

U wilt plantmateriaal (teeltmateriaal of eindproduct) in de handel brengen. Daarvoor registreert u zich volgens de Zaaizaad- en plantgoedwet bij Naktuinbouw. Vul het formulier in, dan zorgen wij voor de registratie.

Contactpersoon
Bij teeltmateriaal gaat Naktuinbouw uit van gewassen die altijd weer uitgeplant gaan worden. Onder eindproduct wordt verstaan een product dat door zijn uiterlijke verschijning (al ingepakt met hoes, voorzien van label en sticker met gebruiksvoorschrift en prijs, opgenomen in catalogus) direct voor eindgebruiker bestemd is en niet meer uitgeplant gaat worden.