Tarieven Rassenonderzoek 2018

Tarieven 2018

  1. Groentegewassen
  2. Landbouwgewassen
  3. Bloem-, bloembol en boomkwekerijgewassen
  4. Fruitgewassen
  5. Naamsvoortoetsing
  6. Wijzigingen/informatie m.b.t. rassen
  7. Groenterassen buiten de EU
  8. Variety Tracer
  9. Resistentietoetsen

Op alle werkzaamheden en producten van de afdeling Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.

Na vaststelling door het Ministerie van LNV gaan per 1 januari 2018 de nieuwe tarieven van de Raad voor plantenrassen in. Deze tarieven zijn de basis voor de tarieven Rassenonderzoek. 

Zie voor de tarieven van het DUS-onderzoek de website van de Raad voor plantenrassen.

1. Groentegewassen

Tarief 2018 (excl. BTW)

Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, buitenteelt (per groeicyclus)

€ 1.497,00

Amerikaans kwekersrecht, technisch onderzoek, kasteelt (per groeicyclus)

€ 1.832,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, buitenteelt

€ 162,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, buitenteelt, dubbel aantal planten

 € 324,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt

€ 398,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt, dubbel aantal planten

€ 796,00

Proeven onder kunstlicht (ui, kroot, wortel)

€ 222,00

 

2. Landbouwgewassen

Tarief 2018 

(excl. BTW)

Voorbeproeving veldbeemd op jeugdkenmerken

 € 162,00

Uitvoering bepaling doorschietdatum grassen t.b.v. het CGO-onderzoek

 € 246,00

Verificatie grasrassen in rijenproef

€ 121,00

Aardappel lichtkiemproef, verificatie per ras

 € 97,00

Aardappel lichtkiemproef, het op naam brengen van een ras

 € 162,00

3. Bloem-, bloembol- en boomkwekerijgewassen

Tarief 2018
(excl. BTW)

 

4. Fruitgewassen

Tarief 2018
(excl. BTW)

Verwerking van een testras, verwerking per ras in het Naktuinbouw-systeem

€ 75,00

5. Naamsvoortoetsing

Tarief 2018
(excl. BTW)

Naamsvoortoetsing, van een enkele naam (formulier)

€ 23,00

Naamsvoortoetsing, bij 5 of meer namen tegelijk (gebruik vast Excel-format)

 € 7,00

6. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen

Tarief 2018
(excl. BTW)

Aanpassen van een rasbeschrijving

€ 73,00*

 * Plus eventueel bijkomende onderzoekskosten

 

Rasbeschrijving, Engelse versie

 € 11,00

Rasbeschrijving, Duitse of Franse versie

€ 107,00

Voorlopige rasbeschrijving

 € 93,00

7. Groenterassen buiten de EU

Tarief 2018
(excl. BTW)

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding met monster - opname voor 5 jaar

€ 210,00

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding zonder monster (het monster dient binnen 1 jaar ingeleverd te zijn) 

 € 314,00

Interne Naktuinbouwlijst, verlenging voor 5 jaar

€ 210,00

Derdelandensynoniem, toetsing en administratieve verwerking

 € 51,00

8. Variety Tracer

Tarief 2018
(excl. BTW)

Voor het aanvragen van offertes voor Variety Tracer kunt u contact opnemen met het bureau van de Raad voor plantenrassen.

Of vul het aanvraagformulier in onder vermelding van 'Variety Tracer'. 

Volgens offerte

 

 

 
9.  Tarieven Resistentietoetsen

Tarief 2018
(excl. BTW)

Standaard resistentietoetsen (overzicht), per isolaat€ 140,00
Resistentietoets sla Bl: 16-18, 20-27, 29-31, per isolaat€  65,00
ToetsontwikkelingVolgens offerte
Isolatencollectie (Isolatenlijst 2018), per isolaat€ 312,00
Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%)€ 347,00
Fysiodeterminatie, Peronospora farinosa f.sp. spinaciae€ 306,00