Tarieven Rassenonderzoek 2020

Op alle werkzaamheden en producten van de afdeling Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.

  1. Groentegewassen
  2. Landbouwgewassen
  3. Bloem-, bloembol en boomkwekerijgewassen
  4. Fruitgewassen
  5. Naamsvoortoetsing
  6. Wijzigingen/informatie m.b.t. rassen
  7. Groenterassen buiten de EU
  8. Variety Tracer
  9. Resistentietoetsen

Op alle werkzaamheden en producten van de afdeling Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.

Na vaststelling door het Ministerie van LNV gaan per 1 januari 2020 de nieuwe tarieven van de Raad voor plantenrassen in. Deze tarieven zijn de basis voor de tarieven Rassenonderzoek. 

Zie voor de tarieven van het DUS-onderzoek de website van de Raad voor plantenrassen.

1. Groentegewassen

Tarief 2020 
(excl. BTW)*

Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa), technisch onderzoek gelijktijdig met of direct volgend op DUS-onderzoek, buitenteelt€    790,00
Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa), nieuw technisch onderzoek, buitenteelt€ 1.580,00
Amerikaans kwekersrecht andere gewassen dan sla, technisch onderzoek, buitenteelt€ 1.580,00

Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa), technisch onderzoek gelijktijdig met of direct volgend op DUS-onderzoek, kasteelt

€ 1.144,00

Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa), nieuw technisch onderzoek, kasteelt€ 1.934,00

Amerikaans kwekersrecht andere gewassen dan sla, technisch onderzoek, kasteelt

€ 1.934,00

*) De tarieven voor Amerikaans kwekersrecht gelden vanaf 28-01-2020 (excl. BTW) 

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, buitenteelt

€   171,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, buitenteelt, dubbel aantal planten

 €  342,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt

€  420,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt, dubbel aantal planten

€  840,00

Proeven onder kunstlicht (ui, kroot, wortel)

€  235,00

 

2. Landbouwgewassen

Tarief 2020 

(excl. BTW)

Voorbeproeving veldbeemd op jeugdkenmerken

 €   171,00

Uitvoering bepaling doorschietdatum grassen t.b.v. het CGO-onderzoek

 €   260,00

Verificatie grasrassen in rijenproef (recreatie- of voedergras)

€  128,00

3. Bloem-, bloembol- en boomkwekerijgewassen

Tarief 2020
(excl. BTW)

Roos - crediteren 75% van onderzoekskosten van bilaterale aanvragen bij intrekking na de uiterste aanvraagdatum van roos.

Vanaf 1 januari 2020 crediteren we intrekkingen van bilaterale roosaanvragen die worden gedaan na de uiterste aanvraagdatum van het roos voor 75%. Bilaterale aanvragen zijn aanvragen waarvan de aanvraag voor kwekersrechtverlening in een andere UPOV-lidstaat is gedaan en waarvan Naktuinbouw het DUS-onderzoek uitvoert.

4. Fruitgewassen

Tarief 2020
(excl. BTW)

Verwerking van een testras, verwerking per ras in het Naktuinbouw-systeem

€    79,00

5. Naamsvoortoetsing

Tarief 2020
(excl. BTW)

Naamsvoortoetsing, van een enkele naam (formulier)

€    25,00

Naamsvoortoetsing, bij 5 of meer namen tegelijk (gebruik vast Excel-format)

 €     7,00

6. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen

Tarief 2020
(excl. BTW)

Aanpassen van een rasbeschrijving

 * Plus eventueel bijkomende onderzoekskosten

€    77,00*

Rasbeschrijving - Engelse versie

 €    11,00

Rasbeschrijving - Spaanse versie€ 494,00

7. Groenterassen buiten de EU

Tarief 2020
(excl. BTW)

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding met monster - opname voor 5 jaar

€   221,00

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding zonder monster (het monster dient binnen 1 jaar ingeleverd te zijn) 

 €   332,00

Interne Naktuinbouwlijst, verlenging voor 5 jaar

€  221,00

Derdelandensynoniem, toetsing en administratieve verwerking

 €   54,00

8. Variety Tracer

Tarief 2020
(excl. BTW)

Voor het aanvragen van offertes voor Variety Tracer kunt u contact opnemen met Team Support.

Of vul het aanvraagformulier in onder vermelding van 'Variety Tracer'. 

Volgens offerte

 

 

 
9.  Tarieven Resistentietoetsen

Tarief 2020
(excl. BTW)

Groentegewassen 
Standaard resistentietoetsen (zie Resistentietoetsen), per isolaat (20 planten)€    148,00
Resistentietoets sla Bl: 16, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33 en 35 per isolaat€      69,00
Bloemisterijgewassen 
Resistentietoets chrysant met Fusarium oxysporum f.sp. chysanthemi (3 planten)€    15,00
Resistentietoets chrysant met Verticillium dahliae (6 planten)€    30,00
Resistentietoets chrysant met Puccinia horiana (3 planten)€    15,00
Resistentietoets anjer met Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (20 planten)€  148,00
Uitlevering isolaten 
Pathogene isolaten (Isolatenlijst), per isolaat€    330,00
Extra petrischaal€      10,00
Extra liter sporensuspensie€    200,00

Determinatie op differentials

 
Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%)€    367,00
Fysiodeterminatie, Peronospora farinosa f.sp. spinaciae€    323,00
  
Ontwikkeling van een nieuwe resistentietoetsVolgens offerte