Tarieven Rassenonderzoek 2021

Op alle werkzaamheden en producten van de afdeling Rassenonderzoek zijn de algemene voorwaarden van Naktuinbouw van toepassing.

  1. Groentegewassen
  2. Landbouwgewassen
  3. Bloem-, bloembol en boomkwekerijgewassen
  4. Fruitgewassen
  5. Wijzigingen/informatie m.b.t. rassen
  6. Groenterassen buiten de EU
  7. Variety Tracer
  8. Resistentietoetsen

Na vaststelling door het Ministerie van LNV gaan per 1 januari 2021 de nieuwe tarieven van de Raad voor plantenrassen in. Deze tarieven zijn de basis voor de tarieven Rassenonderzoek. 

Zie voor de tarieven van het DUS-onderzoek de website van de Raad voor plantenrassen.

1. Groentegewassen

Tarief 2021 
(excl. BTW)

Buitenteelt: Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa),
technisch onderzoek gelijktijdig met of direct volgend op
DUS-onderzoek (per groeicyclus)

€  806,00

Buitenteelt: Amerikaans kwekersrecht, sla (Lactuca sativa),
technisch onderzoek (per groeicyclus)
€ 1.612,00
Buitenteelt: Amerikaans kwekersrecht, andere gewassen dan sla,
technisch onderzoek (per groeicyclus)
€ 1.612,00
Kasteelt: Amerikaans kwekersrecht sla (Lactuca sativa),technisch
onderzoek gelijktijdig met of direct volgend op DUS-onderzoek
(per groeicyclus)
€ 1.167,00

Kasteelt:  Amerikaans kwekersrecht, sla (Lactuca sativa),
technisch onderzoek (per groeicyclus)

€ 1.973,00

Kasteelt: Amerikaans kwekersrecht, andere gewassen dan sla,
technisch onderzoek (per groeicyclus) 
€ 1.973,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, buitenteelt

€  174,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt

€  428,00

Bepaling rasechtheid en raszuiverheid, kasteelt, dubbel aantal planten 

€  857,00

Proeven onder kunstlicht (ui, kroot, wortel)

€  240,00

Beoordeling - Engelse versie€  37,00

2. Landbouwgewassen

Tarief 2021 
(excl. BTW)

Voorbeproeving veldbeemd op jeugdkenmerken

 € 174,00

Uitvoering bepaling doorschietdatum grassen t.b.v. het CGO-onderzoek

€ 265,00

Verificatie grasrassen in rijenproef (recreatie- of voedergras)

€ 131,00

3. Bloem-, bloembol- en boomkwekerijgewassen

 

Roos - crediteren 75% van onderzoekskosten van bilaterale aanvragen bij intrekking na de uiterste aanvraagdatum van roos.

Vanaf 1 januari 2020 crediteren we intrekkingen van bilaterale roosaanvragen die worden gedaan na de uiterste aanvraagdatum van het roos voor 75%. Bilaterale aanvragen zijn aanvragen waarvan de aanvraag voor kwekersrechtverlening in een andere UPOV-lidstaat is gedaan en waarvan Naktuinbouw het DUS-onderzoek uitvoert.

4. Fruitgewassen

Tarief 2021
(excl. BTW)

Verwerking van een testras, verwerking per ras in het Naktuinbouw-systeem

€  81,00

5. Wijzigingen/informatie met betrekking tot rassen

Tarief 2021
(excl. BTW)

Aanpassen van een rasbeschrijving

 * Plus eventueel bijkomende onderzoekskosten

€ 200,00*

Rasbeschrijving - Spaanse versie beschikbaar voor paprika, tomaat, sla en ui€ 504,00

6. Groenterassen buiten de EU

Tarief 2021
(excl. BTW)

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding met monster - opname voor 5 jaar

€ 225,00

Interne Naktuinbouwlijst, aanmelding zonder monster (het monster dient binnen 1 jaar ingeleverd te zijn) 

€ 339,00

Interne Naktuinbouwlijst, verlenging voor 5 jaar

€ 225,00

Derdelandensynoniem, toetsing en administratieve verwerking

€  55,00

7. Variety Tracer

 

Voor het aanvragen van offertes voor vult u het aanvraagformulier in. 

Volgens offerte

 
8.  Tarieven Resistentietoetsen

Tarief 2021
(excl. BTW)

Groentegewassen 
Standaard resistentietoetsen (zie Resistentietoetsen - NL), per isolaat (20 planten)€ 151,00
Resistentietoets sla Bl: 16, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33 en 35 per isolaat€  70,00
Bloemisterijgewassen 
Resistentietoets chrysant met Fusarium oxysporum f.sp. chysanthemi (3 planten)€  15,00
Resistentietoets chrysant met Verticillium dahliae (6 planten)€  31,00
Resistentietoets chrysant met Puccinia horiana (3 planten)€  15,00
Resistentietoets anjer met Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (20 planten)€ 151,00
Uitlevering isolaten 
Pathogene isolaten (Isolates validated for resistance testing ), per isolaat€ 350,00
Extra petrischaal€  10,00
Extra liter sporensuspensie€ 204,00

Determinatie op differentials

 
Fysiodeterminatie, Bremia lactucae (deelnemers aan IBEB ontvangen een korting van 20%)€ 374,00
Fysiodeterminatie, Peronospora effusa€ 329,00
  
Ontwikkeling van een nieuwe resistentietoetsVolgens offerte