Transit en transhipment (import)

In de regelgeving staan eisen voor transit- en transhipmentzendingen. Lees hier wat dit inhoudt.

Transit

Transport over het grondgebied van de EU van zendingen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en een derde land als bestemming hebben. Bijvoorbeeld een luchtvrachtzending met Afrikaanse snijbloemen die op Schiphol binnenkomt en per vrachtwagen over EU-grondgebied naar Rusland wordt vervoerd. Zendingen met materiaal waarvoor een inspectieplicht geldt, moeten in CLIENT Import worden aangemeld.

Transhipment

Het overladen van zeevracht- of luchtvrachtzendingen die een grenscontrolepost binnenkomen op een ander (lucht)vaartuig voor vervoer naar een andere grenscontrolepost. Bijvoorbeeld luchtvrachtzendingen met rozen die worden overgeladen tussen vliegtuigen op Schiphol of zeecontainers met sinaasappels die tijdelijk in Rotterdam worden opgeslagen en na een bepaalde periode worden overgeladen op een andere boot.

Zendingen mogen gedurende een termijn van respectievelijk dertig dagen voor zeevracht en drie dagen voor luchtvracht op de zee-/luchthaven staan. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 moeten, als die termijn wordt overschreden, zendingen met materiaal uit EU 2019/2072 – Annex XIA (EUR-Lex) in CLIENT Import worden aangemeld.

Linken

Vraag?