Visuele inspecties zaden

Garanties voor de afwezigheid van gereguleerde organismen kunnen gebaseerd zijn op een visuele inspectie van de zaden. Dat kan uiteraard alleen als het plaagorganisme of de symptomen duidelijk zichtbaar zijn op de zaden. Raadpleeg voordat u gaat exporteren de specifieke landeneisen / e-CertNL om te zien of u een visuele inspectie op de zaden kan gebruiken als dekking en om te bekijken voor welke exportlanden een visuele inspectie van de zaden verplicht is.

Laatste update 20-4-2022

Voor het aanvragen en de uitvoering van de visuele inspecties zijn onderstaande zaken van groot belang.

Aanmelden visuele inspectie

De exporteur dient bij de planning een dag van te voren door te geven als er partijen zijn die visueel geïnspecteerd moeten worden. En of dit gaat om te exporteren partijen of bulkpartijen. Dan kan hier rekening mee gehouden worden bij het inplannen van de keurmeesters.

Als er gekozen wordt voor inspectie van bulkpartijen dan dient de exporteur de resultaten (inspectierapport / inspectielijst e-CertNL) te verwerken in het eigen systeem waarbij de tracking en tracing gewaarborgd en, door keurmeester, controleerbaar moet zijn. De geldigheid van deze dekking is dan 1 jaar.

Inspectie

Als gekozen is voor visuele partij inspectie als dekking dient dit 100% uitgevoerd te worden. Alle partijen dienen geïnspecteerd te worden. Bonus malus of 1 op 10 controle is dan niet aan de orde.

De steekproefgrootte is 500 zaden. Is de partij kleiner dan 500 zaden wordt de gehele partij visueel geïnspecteerd. Deze inspectie uitsluitend op naakt zaad uitvoeren. De steekproef mag genomen worden door een monsternemer van het bedrijf of door inspecteur zelf.

De zaden moeten:

  • visueel geïnspecteerd worden, met behulp van loep of (camera) binoculair.
  • grondvrij zijn
  • grondig worden geïnspecteerd op de symptomen (ziekten) of aanwezigheid van plagen van op de handwijzer vermelde organismen (zie Tab 18 08) bijlage Symptoombeschrijvingen voor visuele partij inspectie van zaden.

Khapra beetle (Australië)

Per 28 april 2022 is een visuele inspectie verplicht voor zendingen zaaizaden naar Australië vanwege nieuwe eisen om introductie van de Khapra beetle en andere Trogoderma soorten te voorkomen.

Vraag?