Vraag en antwoord Brexit - fytosanitaire inspecties

Brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en roept veel vragen op. Hieronder vindt u de actuele vragen en antwoorden over de fytosanitaire inspecties voor VK die wij ontvangen.

Laatste update 21-4-2021

Klik op het gewenste onderwerp om direct naar de vragen over dit onderwerp te gaan.
Regelgeving
Algemeen
Inspecties Naktuinbouw
e-CertNL
CITES
Importinspectie in VK
Plantenpaspoort (VK)
De erkenningsregeling voorraadkeuringen VK

Op maandag 14 december 2020 namen meer dan honderd kwekers en kopers deel aan het Brexit Webinar dat Royal FloraHolland organiseerde. Experts van NVWA, KCB, Naktuinbouw en Douane waren beschikbaar voor vragen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Bekijk het webinar door op de afbeelding te klikken.

Webinar Brexit

 

 

 


 

Regelgeving

 1. Vanuit VK komen opmerkingen over de bijschrijving kruidachtige planten (art. 40). Hoe wordt de juiste bijschrijving gegenereerd?
  Er is wat onduidelijkheid ontstaan over de bijschrijving voor kruidachtige producten (art 40). De bijschrijving 40c (of 40c1) werd gebruikt maar die accepteert het VK niet meer of er kan niet aan worden voldaan. De NVWA heeft overleg gehad met de DEFRA en daar is uitgekomen dat:
  * voor uitgangsmateriaal (excl. in vitromateriaal) moet bijschrijving art. 40b geactiveerd  worden. Deze wordt gegenereerd als de exporteiskenmerken "overige planten", "stekken" of  "zaailingen" (vorm) en bij doel de waarde "opplant" of "voortkweek" ingevuld zijn.
  * voor materiaal wat duidelijk zichtbaar en aantoonbaar voor de eindconsument is wordt bijschrijving van art 40 gegenereerd als bij de vorm "overige planten" en het doel "eindgebruik".
 2. Waar wordt tijdens de inspectie op geinspecteerd en/of op afgekeurd?
  Alle materialen moeten voldoen aan de basisnormen van Nederland. Daarnaast wordt natuurlijk gecheckt of de materialen voldoen aan de eisen die VK stelt. Naast dit dienen uiteraard ook de documenten in orde te zijn.
 3. De eisen voor de waardplanten Xylella fastidiosa gaan per 4 maart a.s. veranderen. Wat zijn de gevolgen daarvan?
  Per 4 maart is de wetgeving aangepast. Zie onze elders op onze site wat de veranderingen en de gevolgen hiervan zijn.
 4. Export van Prunus en Malus naar VK? Hoe worden de eisen afgedekt?
  Zie onze aparte pagina hierover.
 5. Is voor alle kruidachtige planten voor eindgebruiker een gewasinspectie en/of behandeling noodzakelijk?
  Nee, vanaf 10 februari 2021 is de landeneis hierop aangepast. Voor eindproducten van de kruidachtige eindproducten volstaat met een exportinspectie. Deze exportinspectie dekt de eisen volledig af. Ook een pre-exportcertificaat (PEC) vanuit een andere EU-lidstaat is dus niet nodig. De exportinspectie dekt de eis dan ook af. 
 6. Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU-lidstaat?
  Als er door het Verenigd Koninkrijk (VK) geen eisen worden gesteld over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden, dan worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat u in e-CertNL wel moet aangeven wat de juiste herkomst is. Stelt het VK wel eisen over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden? Dan moet er een pre-exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.
 7. Wanneer is een pre-exportcertificaat nodig?
  Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Komt het product uit een andere EU-lidstaat? Dan moet er een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat.
  Het kan gaan om materiaal uit een andere EU-lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar het VK.
 8. Welke plantaardige goederen zijn wel/niet inspectie- en certificaatplichtig voor het VK?
  Op de website van de NVWA staat het overzichtelijk vermeld.
 9. Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?
  Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.
 10. Hoe zien de nieuwe landeneisen er uit? Waar moet bij export rekening mee worden gehouden?
  Op basis van de wetteksten heeft de NVWA de landeneisen aangepast. Dit geldt voor Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden. Deze landeneisen zijn ook in e-CertNL verwerkt.
 11. Wat zijn/worden de eisen voor aflevering direct aan de consument in het VK?
  Er wordt geen uitzondering gemaakt voor postpakketten geleverd aan consument of handelaren. De producten moeten in alle gevallen aan alle eisen voldoen. Voor de importinspectie moet het materiaal onder andere afgeleverd worden op een geregistreerde plaats van bestemming.
 12. Wat wordt de status van Plant Health Protected zones (PZ) na de Brexit?
  Na Brexit is het VK geen EU-land meer en zijn de beschermde gebieden vervallen. Daarvoor in de plaats stelt het VK eigen eisen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Deze zijn verwerkt in de landeneisen en in e-CertNL.
 13. Moeten ook zaden straks vooraf aangemeld worden in het VK?
  Nu moeten zaden van kastanje, paprika, tomaat, aardappel, zonnebloem, alfalfa, uien, prei, pronkboon, snijboon, tuinboon, erwt, koolzaad, mosterd, soja en lijnzaad vooraf aangemeld worden. Vanaf 1 januari 2022 zijn meer zaden certificaatplichtig. De eisen van het VK zijn verwerkt in de landeneisen en e-CertNL. Zie ook de NVWA website.
 14. Waar moeten de importinspecties in het VK plaatsvinden?
  Tot maart 2022 is het mogelijk zendingen te laten inspecteren op de plaats van bestemming (place of destination). De plaats van bestemming moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Vanaf maart 2022 moeten alle fysieke importinspecties plaatsvinden bij border control posts.
 15. Waar moeten plantaardige producten aan voldoen als ze vanuit het VK geïmporteerd worden?
  Het Verenigd Koninkrijk is een derde land en dan gelden de huidige importregels voor de EU. Ook materiaal uit het VK moet hier dan aan voldoen. Het importproces is hier dan ook aan Naktuinbouw-zijde van kracht.

Algemeen

 1. Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?
  Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.
 2. Hoeveel certificaten moeten er per vrachtwagen opgemaakt worden?
  Hiervoor geldt:
  • Eén truck met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende plaatsen van bestemin:
   • elke zending afzonderlijk fytocertificaat en pre-notificatie, goed scheiden
  • Eén truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs met verschillende plaatsen van bestemming: 
   • elke zending afzonderlijk fytocertificaat en pre-notificatie, goed scheiden
  • Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten (distributie):
   • één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, distributiecentrum = plaats van bestemming
  • Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere plaatsen van bestemming (directe levering):
   • één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, eerste afgiftepunt = plaats van bestemming (N.B. High-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen
    N.B. Vanaf de plaats van bestemming is een VK-plantenpaspoort nodig, tenzij het directe verkoop aan consumenten betreft.
 3. Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?
  Op de website van de NVWA leest u wat onder een retourzending valt. Ook staat er hoe u zo'n retourzending aanmeldt en weer kunt terughalen naar Nederland.
 4. Voordat de handel aankomt in het VK moet er een vooraanmelding in het VK-systeem worden gedaan. Hoeveel uur van tevoren moet dat plaatsvinden?
  Voor vrachtverkeer per ferry en vliegzendingen geldt dat vier uur voordat de zending het VK binnenkomt de vooraanmelding (inclusief een scan van het gewaarmerkte fytosanitaire exportcertificaat) in het VK-systeem moet zijn aangemeld. Voor alle overige zendingen betreft dit 24 uur.
 5. Waar moet ik rekening mee houden als ik per post/koerier mijn producten verstuur?
  Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie en certificering, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een plaats van bestemming inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK-plantenpaspoortplicht.
 6. Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?
  Op de website van de NVWA staan de regels die gelden voor verpakkingsmateriaal van hout. Het VK werkt conform de ISPM 15-eisen.
 7. Het aantal en soort producten kan tot het laatste moment nog veranderen. Is dit een probleem of maakt dit niet uit zolang de documentatie maar beschikbaar is?
  Op het moment van inspectie moeten alle aanwezige producten en dat wat op de documenten staat overeenkomen. U kunt niet zomaar wijzigingen doorvoeren na de inspectie.
 8. Hoe ga ik om met lastminute-orders? Die kunnen door de extra handelingen gaan verdwijnen. Of is er een snelle procedure om deze orders toch te kunnen verwerken? 
  Omdat een exportinspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig is, komen er extra stappen in het logistieke proces. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel en efficiënt mogelijk te houden.
 9. Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?
  Er is ook hiervoor een inspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig. Er komen dus extra stappen in het logistieke proces bij. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.
 10. Wij hebben een groupage auto die planten verzamelt uit heel Europa. Kunnen wij dan alles laten keuren bij het laatste punt in Nederland? 
  Dat kan als alle gevraagde en benodigde documenten en alle planten aanwezig zijn tijdens de exportinspectie. Ook moeten de planten een plantenpaspoort hebben. Daarmee zijn de eisen afgedekt.
 11. Moeten de producten voor inspectie uit de auto? 
  De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto. Dat moet in een loods met voldoende licht.

Inspecties Naktuinbouw

 1. Is Naktuinbouw ook bereikbaar buiten kantoortijden?
  Voor Brexit-zaken kunt u bellen met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn: (071) 332 61 00. U kunt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 20.00 uur bellen. In het weekend is de informatielijn van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar.
 2. Hoe ver van tevoren moet ik een exportinspectie voor het VK aanvragen? 
  U vraagt de inspectie minimaal een dagdeel van tevoren aan. De planning probeert deze inspectie dan in het gewenste tijdsblok te plaatsen. We werken niet op exacte tijden. We hanteren voor export naar het VK dezelfde werkwijze als voor andere bestemmingen.
 3. Mag een andere organisatie/commerciële partij de inspectie uitvoeren als die hier met Naktuinbouw afspraken over maakt of heeft gemaakt? 
  Het KCB of Naktuinbouw moet de inspectie (voor sierteelt, boomkwekerijproducten of pot/kamerplanten) uitvoeren. Als bedrijf kunt u hier geen keuze maken. Elke locatie valt onder één van beide keuringsdiensten. Daar zijn afspraken over gemaakt.
 4. Is het mogelijk dat een keurmeester op een vast tijdstip in de week inspecteert?
  Dat moeten we later bekijken als er meer bekend is. Ook is dit afhankelijk van meerdere factoren. Dit bekijken we per bedrijf en regio.

e-CertNL

Elders op onze site staat meer algemene informatie over e-CertNL. Hieronder specifieke vragen over het gebruik van e-certNL richting het VK.

 1. In de landeneis en op de handwijzer staat soms dat de naam van het teeltgebied vermeld moet worden. Waar moet dat ingevuld worden?
  De naam van het teeltgebied kan op het tabblad orderregel bij de certificaatkenmerken ingevuld worden in het veld "naam kweker" of de productomschrijving. Dan komt het op het certificaat te staan. Het is niet mogelijk het in de bijschrijving opgenomen te krijgen.
 2. Is er een voorbeeld van een csv-bestand voor het VK beschikbaar?
  Jazeker, er is een blanco csv VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv-upload staat elders op onze site meer beschreven.
 3. Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export naar het VK en waar dient deze code voor?
  De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI is hierop gebaseerd. Als het gaat om export naar het VK, kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor 'export sierteelt VK (Brexit)'. Ook als er boomkwekerijmaterialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen-applicaties geldt hetzelfde. Kies hier voor 'export Brexit voorraadregister CKB - CKS'. Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export naar het VK en/of voorraadkeuring gaat.
 4. Welke exporteiskenmerken kunnen we voor het VK verwachten?
  De volgende exporteiskenmerken worden o.a. gebruikt voor export VK:
  • IVI_nummer,
  • Vorm,
  • Origine,
  • Bestemmingsgebied,
  • teeltwijze,
  • beworteling,
  • aanwezigheid_bladeren,
  • ontwikkelingsstadium,
  • waterplanten,
  • groeimedium,
  • levensduur,
  • categorie_aardappelen (voor weefselkweek).
   Daar komt voor Eik nog stamdiameter bij.
   Voor elk product kunnen andere exporteiskenmerken nodig zijn. Houd hier rekening mee met het maken van het csv-bestand. Daarnaast kunnen uiteraard de exporteiskenmerken voor CITES (gekweekt_product_met_cites_origine_EU, succulente_soort, gekweekte_hybride) tevoorschijn komen.
 5. Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders? 
  Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem, kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.

CITES

 1. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van CITES naar het VK?
  De laatste informatie is opgenomen in de RVO Cites nieuwsbrief Brexit dec 2020-1 van RVO.
 2. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor CITES-producten?
  De regels voor in- en uitvoer van CITES beschermde soorten naar het VK verandert nu het VK een derde land wordt. Zie meer informatie op de website van RVO.
 3. In sommige gevallen mag het fytosanitair certificaat als CITES-uitvoervergunning dienen. Geldt dat straks ook voor het VK? 
  Ja, dat geldt straks ook voor het VK. Zie voor meer informatie over CITES de website van de NVWA.

Importinspectie in het VK

 1. Welke inspectietijden worden in het VK gehanteerd voor importinspecties op de plaats van bestemming (places of destination)?
  De inspectietijden in het VK zijn van 07.00 tot 19.00 uur, zeven dagen per week. In Schotland zijn de tijden van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 2. Binnen hoeveel tijd wordt de importinspectie uitgevoerd?
  Het doel is dat de inspectie binnen vier uur na het tijdstip als opgegeven in de pre-notificatie wordt uitgevoerd. Lukt dat niet, dan volgt in principe een vrijgave van de goederen. In Schotland geldt hiervoor een dag.

Plantenpaspoort (VK) 

 1. Het VK gaat ook een eigen plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een plantenpaspoort VK aanbrengen? 
  Nee, in principe mag dat niet. Maar het VK geeft aan dat dit tot 30 juni 2022 wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. Voor export vanuit het VK naar de EU geldt dat het EU-plantenpaspoort niet al in het VK aangebracht mag worden.
 2. Is voor de export van Bemisia-waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?
  Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor het VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor het VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een exportcertificaat. Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle wel nog nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen, is een partij-inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre-exportcertificaat opgemaakt te worden waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.
  Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij is bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook Register beschermde gebieden eisen en coderingen. Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij-inspectie geen vervangende mogelijkheid, maar een verplichte aanvulling. Er moet altijd een exportinspectie plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet. Dit kan met een officiële verklaring uit de EU-lidstaat (pre-exportcertificaat). Zie ook landeneisen VK sierteelt/boomkwekerij.
 3. Is er meer informatie beschikbaar over het plantenpaspoort VK?
  Op de website van de NVWA staat de nodige informatie. Daarnaast deelde het VK ook zelf informatie in een Factsheet Plant Passport.
 4. Wie mag straks VK-paspoorten aanbrengen?
  Het VK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten VK toestemming voor hebben. Het VK-paspoort is een volledig VK-verhaal en geen EU- of Nederlands verhaal.
 5. Moet ik mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen als deze naar VK gaan?
  EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Andere vraag?