Vraag en antwoord Brexit - fytosanitaire inspecties

Brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en roept veel vragen op. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden over de fytosanitaire inspecties voor VK die wij ontvangen.

Laatste update 14-1-2021

Klik op het gewenste onderwerp om direct naar de vragen over dit onderwerp te gaan.
Regelgeving
Algemeen
Inspecties Naktuinbouw
e-CertNL
CITES
Importinspectie in VK
Plantenpaspoort (VK)
De erkenningsregeling voorraadkeuringen VK

Op maandag 14 december 2020 namen meer dan honderd kwekers en kopers deel aan het Brexit Webinar dat Royal FloraHolland organiseerde. Experts van NVWA, KCB, Naktuinbouw en Douane waren beschikbaar voor vragen. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Bekijk het webinar door op de afbeelding te klikken.

Webinar Brexit

 

 

 


 

Regelgeving

 1. Is export van sierprunus naar het VK mogelijk?
  Afgelopen week bleek dat Nederland niet kon voldoen aan de eisen die VK stelt aan de Prunussen voor sierdoeleinden en dat daardoor export hiervan niet mogelijk was. De NVWA heeft afgelopen weekend contact gezocht met het VK hierover. Hier is besproken dat tot 1 februari a.s. het wel mogelijk is om op basis van visuele inspectie prunussen voor sierdoeleinden te exporteren. Tijdens de visuele inspectie zal er vooral gelet worden op Candidatus Phytoplasma pruni en Xanthomonas. In de loop van januari zal VK kijken of de gestelde eisen wel/niet stand moeten houden.
 2. Welke plantaardige goederen zijn wel/niet inspectie- en certificaatplichtig voor VK?
  Op de website van de NVWA, daar staat het overzichtelijk vermeld.
 3. Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?
  Fytosanitair gezien is er in principe geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld alszijnde interne markt goederen. Dus als plantaardige producten via VK naar Noord-Ierland of Ierland gaan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK dan wordt dit als export (en dus import in VK) gezien. Houd hierbij wel de Douane regels in acht.
 4. Wat zien de nieuwe landeneisen er straks uit?
  Op basis van de concept wetteksten heeft de NVWA de landeneisen alvast aangepast. Dit geldt voor Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden. Deze landeneisen zijn/worden uiteraard ook in e-CertNL verwerkt. bekend is dat de eisen voor zaaizaden niet helemaal in overeenstemming zijn met de laatste concepten vanuit VK. Hier wordt hard aan gewerkt dit kloppend te maken.
 5. Hoe ziet de regelgeving er straks uit?
  De overheid van het VK stelde het Border Operating Model op met daarin de laatste stand van zaken. Ook is er door het VK concept fytosanitaire wetgeving gepubliceerd.  Op het Plant Health Portal is een Q&A geplaatst door VK. Dit zijn allen werkdocumenten dus kunnen er geen rechten aan verleend worden.
 6. Waar moeten plants for planting gegroeid in open veld aan voldoen?
  Zoals het er volgens de concept  wetteksten naar uitziet moet er bewijs zijn dat deze producten geteeld zijn op een productie locatie die vrij is van Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival en Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Li et al.
 7. Wat zijn/worden de eisen voor aflevering direct aan de consument in VK?
  Er wordt geen uitzondering gemaakt voor postpakketten geleverd aan consument of handelaren. De producten moeten in alle gevallen aan alle eisen voldoen. Het materiaal moet o.a. afgeleverd worden op een geregistreerde place of destination voor de import inspectie.
 8. Wat wordt de status van Plant Health Protected zones (PZ) na de brexit?
  Na Brexit is het VK geen EU-land meer en komen de beschermde gebieden te vervallen. Daarvoor in de plaats zal het VK eigen eisen gaan stellen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Helaas is het momenteel nog onduidelijk welke fytosanitaire eisen het VK gaat stellen aan planten en plantaardige producten, en wat er na Brexit precies gecontroleerd gaat worden. Wel moet u er in ieder geval vanuit gaan dat het VK een certificaat verplicht gaat stellen voor PZ-producten
 9. Waar kan ik meer informatie vinden over de stand van zaken rondom de Brexit?
  Er zijn diverse sites waar informatie op staat. Vanuit de Europese commissie wordt vooral ingegaan op de onderhandelingen en de tijdslijn. De laatste stand van zaken rondom de regelgeving staat vermeld op de site van de overheid van het VK. De Nederlandse overheid besteedt veel aandacht aan verschillende onderdelen van de Brexit. Deze hebben we getracht samen te vatten op https://www.naktuinbouw.nl/brexit.
 10. Moeten ook zaden straks vooraf aangemeld worden in VK?
  Zoals het er nu naar uitziet moeten zaden van kastanje, paprika, tomaat, aardappel, zonnebloem, alfafa, uien, prei, pronkboon, snijboon, tuinboon, erwt, koolzaad, mosterd, soja en lijnzaad vooraf aangemeld worden. Zodra de eisen definitief bekend zijn zal de NVWA deze opnemen in de landeneisen en e-CertNL.
  Zie ook de NVWA website.
 11. Welke producten moeten straks van een fytosanitair certificaat worden voorzien?
  Producten die voor 1-1-2021 het VK binnenkwamen met een EU plantenpaspoort, hebben vanaf 1-1-2021 een Fytosanitair certificaat nodig.
 12. Waar moeten de importinspecties in VK plaatsvinden?
  Tot 30 juni 2021 is het mogelijk zendingen te laten inspecteren op de plaats van bestemming (place of destination). De place of destination moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Vanaf 1 juli 2021 moeten alle fysieke import inspecties plaatsvinden bij border control posts.
 13. Waar moeten plantaardige producten aan voldoen als ze vanuit VK geïmporteerd worden?
  VK is een derde land en moet dan gelden de huidige importregels voor de EU. Ook materiaal uit VK moet hier dan aan voldoen. Het importproces is hier dan ook aan naktuinbouw zijde van kracht.

Algemeen

 1. Is het gebruik van een pre export certificaat noodzakelijk bij het exporteren van producten vanuit andere lidstaten?
  Dat is afhankelijk van de eisen die er gelden. Als er eisen zijn over bv de groeiplaats of teeltomstandigheden kan een pre export certificaat noodzakelijk zijn. Dit geeft de handwijzer uit e-CertNL dan ook aan. In veel gevallen zal dit aan de orde zijn. Lees de handwijzer of landenseisen (Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden) dus tijdig goed door. Het pre export certificaat moet dan vanuit de andere EU lidstaat komen en gaat NIET met de zending mee.
 2. Hoeveel certificaten moeten er per vrachtwagen opgemaakt worden?
  Hiervoor geldt:
  • Eén truck met zendingen van één exporteur voor meerdere importeurs met verschillende Places of Destination: elke zending afzonderlijk fytocertificaat en pre-notificatie, goed scheiden
  • Eén truck met zendingen van meerdere exporteurs voor meerdere importeurs met verschillende Places of Destination: idem
  • Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere klanten (distributie): één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, distributiecentrum = Place of Destination
  • Eén truck met zendingen voor één importeur voor meerdere Places of Destination (directe levering): één fytocertificaat en één pre-notificatie voor alle zendingen samen, eerste afgiftepunt = Place of Destination (N.B.: high-risk zending heeft ook eigen eerste bestemming), bij inspectie wordt representatieve sample genomen voor alle bestemmingen
   N.B. Vanaf de place of destionation is een VK plantenpaspoort nodig tenzij het directe verkoop aan consumenten betreft.
 3. Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?
  Vanaf 1 januari 2021 heeft u voor de import van veel planten en plantaardige producten uit het Verenigd Koninkrijk een fytosanitair certificaat nodig. Daarop staat dat het product aan de fytosanitaire eisen van de EU voldoet. Voor retourzendingen geldt een uitzondering. Op de website van de NVWA leest u aan welke voorwaarden een retourzending moet voldoen en hoe u die aanmeldt.
 4. Voordat de handel aankomt in het VK moet er een vooraanmelding in het VK systeem worden gedaan. Hoeveel uur van tevoren moet dat plaatsvinden?
  Voor vrachtverkeer per ferry en vliegzendingen geldt dat 4 uur voordat de zending het VK binnenkomt de vooraanmelding (inclusief een scan van het gewaarmerkte fytosanitaire export certificaat) in het VK systeem moet zijn aangemeld. Voor alle overige zendingen betreft dit 24 uur.
 5. Waar moet ik rekening mee houden als ik per post/koerier mijn producten verstuur?
  Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie en certificering, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een Place of Destination inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK plantenpaspoort-plicht.
 6. Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?
  Op de website van de NVWA van derde landen die eisen stellen aan houten verpakkingsmateriaal. VK zal gaan werken conform de ISPM 15 eisen.
 7. Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU lidstaat?
  Als er door VK geen eisen worden gesteld over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat in e-CertNL wel moet worden aangegeven wat de juiste herkomst is.  Stelt VK wel eisen over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden dan moet er een pre exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.
 8. Het aantal en soort producten kan tot het laatste moment nog veranderen, is dit een probleem of maakt dit niet uit zolang de documentatie maar beschikbaar is?
  Op het moment van inspectie moeten alle aanwezigen producten en dat wat op de documenten staat overeenkomen. Wijzigingen na de inspectie kunt u niet zomaar doorvoeren.
 9. Hoe ga ik om met last minute orders? Die kunnen door de extra handelingen gaan verdwijnen, of is er een snelle procedure om deze orders toch te kunnen verwerken? 
  Hiervoor geldt dat de eisen die VK gaat stellen van belang zijn om dit goed te beantwoorden. De verwachting is dat er (voor sommige gewassen?) een inspectie en een certificaat bij de zending moet komen. Dan loopt het logistieke proces vertraging op. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.
 10. Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?
  De eisen die VK gaat stellen van belang zijn om dit goed te beantwoorden. De verwachting is dat er (voor sommige gewassen?) een inspectie en een certificaat bij de zending moet komen. Dan loopt het logistieke proces vertraging op. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.
 11. Als wij een groupage auto hebben die planten verzamelt uit heel Europa en bij het laatste punt in Nederland aankomt, kunnen wij dan alles laten keuren in Nederland? 
  Dat kan als alle gevraagde en benodigde documenten en alle planten aanwezig zijn tijdens de exportinspectie. Ook moeten de planten een plantenpaspoorten hebben. Daarmee zijn de eisen afgedekt.
 12. Moeten de producten voor inspectie uit de auto? 
  De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto, maar moet in een loods met voldoende licht.

Inspecties Naktuinbouw

 1. Is Naktuinbouw ook bereikbaar buiten kantoortijden?
  Voor Brexit zaken kunmt u bellen met de Naktuinbouw Brexit-informatielijn: (071) 332 61 00. Vanaf 1 januari 2021 tot 15 februari 2021 is deze op maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 20:00 uur en in het weekend van 08:00 tot 16:30 uur bereikbaar.
 2. Hoe gaan we om met een zending die begin januari in VK moet zijn? Wanneer kan die geïnspecteerd en/of gecertificeerd worden?
  Vanaf  21 december is het mogelijk een exportinspectie voor VK aan te vragen. De exportcertificering zal echter pas na 28 december mogelijk zijn. Dit uitsluitend voor zendingen die de eerste dagen van 2021 in VK moeten zijn. Let wel: het kan zijn dat de eisen dan nog niet defintief zijn en/of nog niet volledig zijn verwerkt in e-CertNL.
 3. Hoe ver van tevoren moet ik een exportinspectie voor VK aanvragen? 
  In principe vraagt u de inspectie een dagdeel van tevoren aan. De planning probeert deze inspectie dan in het gewenste tijdsblok te plaatsen. We werken niet op exacte tijden. We hanteren voor export VK dezelfde werkwijze als voor andere bestemmingen.
 4. Mag een andere organisatie/commerciële partij die hier met Naktuinbouw afspraken over maakt of heeft gemaakt de inspectie uitvoeren? 
  Het KCB of Naktuinbouw moet de inspectie (voor sierteelt, boomkwekerijproducten of pot/kamerplanten) uitvoeren. Als bedrijf kunt u hier geen keuze maken. Elke locatie valt onder één van beide keuringsdiensten, daar zijn afspraken over gemaakt.
 5. Is er een mogelijkheid een vast tijdstip in de week een keurmeester te laten inspecteren?
  Dat moeten we later bekijken als er meer bekend is. Ook is dit afhankelijk van meerdere factoren. Dit bekijken we per bedrijf en regio.

e-CertNL

 1. Is er een voorbeeld van een csv bestand voor VK beschikbaar?
  Jazeker, er is een voorbeeld csv bestand VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv upload staat elders op onze site meer beschreven.
 2. Welke landcode dient in e-CertNL gebruikt te worden?
  Fytosanitaire certificaten en inspecties voor export naar het Verenigd Koninkrijk moeten worden aangevraagd via e-CertNL. Let hierbij op dat u uw aanvragen indient onder Groot-Brittannië en Noord-Ierland. In de communicatie over Brexit wordt veelal Verenigd Koninkrijk en de afkorting VK gehanteerd, maar dit is niet de internationale naamgeving. Aanvragen onder Verenigd Koninkrijk worden in e-CertNL niet geaccepteerd.
 3. Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export VK en waar dient deze code voor?
  De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Ook is het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI hierop gebaseerd. Als het export naar VK betreft kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor "export sierteelt VK (Brexit)", ook als er boomkwekerij materialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen applicaties geldt hetzelfde, kies hier voor "export Brexit voorraadregister CKB - CKS". Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export VK en/of voorraadkeuring gaat.
 4. Welke exporteiskenmerken kunnen we voor VK verwachten?
  De volgende exporteiskenmerken worden tot nu toe gebruikt voor export VK: IVI_nummer, Vorm, Origine, Bestemmingsgebied, teeltwijze, beworteling, aanwezigheid_bladeren, ontwikkelingsstadium, waterplanten, groeimedium, levensduur, categorie_aardappelen (voor weefselkweek). Daar komt voor Eik nog stamdiameter bij. Voor elk product kunnen andere exporteiskenmerken nodig zijn. Houd hier rekening mee met het maken van de csv. Daarnaast komen kunnen uiteraard de exporteiskenmerken voor CITES (gekweekt_product_met_cites_origine_EU, succulente_soort, gekweekte_hybride) tevoorschijn komen.
 5. Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders? 
  Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.
 6. Hoe maak ik een aanvraag in e-CertNL? 
  Op onze website vindt u veel informatie over e-certNL en ook handleidingen die u kunnen helpen bij het maken van een aanvraag.

CITES

 1. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van CITES naar VK?
  De laatste informatie is opgenomen in de RVO Cites nieuwsbrief Brexit dec 2020-1 van RVO.
 2. Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor CITES producten?
  De regels voor in- en uitvoer van CITES beschermde soorten naar het VK verandert nu VK een derde land wordt. Zie meer informatie op de  website van RVO.
 3. In sommige gevallen mag het fytosanitair certificaat als CITES uitvoervergunning dienen. Geldt dat straks ook voor VK? 
  Ja, dat geldt straks ook voor VK. Zie voor meer informatie over CITES de website van de NVWA.
 4. In het document wat VK heeft gepubliceerd is staat dat CITES producten via aangewezen punten van binnenkomst moeten binnenkomen. Geldt dat ook voor CITES producten waarvoor de verklaring op het fytosanitair certificaat geplaatst mag worden?
  Dat is nu nog niet duidelijk. Zodra dit duidelijk is zullen we het hier melden.

Importinspectie in VK

 1. Welke inspectietijden worden in VK gehanteerd voor importinspecties op places of destination?
  De inspectietijden in VK zijn van 7:00 tot 19:00 uur, 7 dagen per week. In Schotland zijn de tijden van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
 2. Binnen hoeveel tijd wordt de importinspectie uitgevoerd?
  Het doel is dat de inspectie binnen vier uur na het tijdstip als opgegeven in de pre notificati) wordt uitgevoerd. Lukt dat niet, dan volgt in principe een vrijgave van de goederen. In Schotland geldt hiervoor 1 dag.

Plantenpaspoort (VK) 

 1. Is voor de export van Bemisia waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?
  Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een export certificaat.Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle echter nog wel nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen is een partij inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre export certificaat opgemaakt te worden  waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.

  Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij zijn bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal  van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook register beschermde gebieden eisen en coderingen.  Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij inspectie geen vervangende mogelijkheid maar een verplichte aanvulling.  Er zal altijd een exportinspectie moeten plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet, dit kan middels een officiële verklaring uit de EU lidstaat (pre export certificaat). Zie ook landeneisen sierteelt VK.

 2. Is er meer informatie beschikbaar over het plantenpaspoort VK?
  Op de website van de NVWA staat de nodige informatie. Daarnaast heeft ook VK zaken kenbaar gemaakt in een Factsheet Plant Passport
 3. Het VK gaat ook een eigen plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een plantenpaspoort VK aanbrengen? 
  Nee, in principe mag dat niet.  Maar het VK geeft middels een Factsheet Plant Passport nu aan dat dit tot 1-7-2021 wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. In deze factsheet staat veel interresante informatie over het plantenpaspoort VK.Voor export vanuit VK naar EU geldt dat het EU-plantenpaspoort niet al in het VK aangebracht mag worden.
 4. Wie mag straks VK paspoorten aanbrengen?
  Het VK plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten VK toestemming voor hebben.
 5. Moet ik na 31-12-2020 mijn EU paspoorten van de producten verwijderen?
  EU plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten die na 31 december 2020 vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.

Andere vraag?