Vraag en antwoord Brexit - fytosanitaire inspecties

Brexit heeft grote gevolgen voor bedrijven in Nederland en roept veel vragen op. Hieronder vindt u de actuele vragen en antwoorden over de fytosanitaire inspecties voor VK die wij ontvangen.

Laatste update 15-2-2023

Klik op het gewenste onderwerp om direct naar de vragen over dit onderwerp te gaan.
Regelgeving
Algemeen
e-CertNL
Plantenpaspoort (VK)

De erkenningsregeling voorraadkeuringen VK

Regelgeving

 1. Ik wil kerstbomen exporteren naar VK. Kan dat? En wat is er nodig?
  Kerstbomen in pot worden gezien als boomkwekerij producten en gezaagde kerstbomen als siertakken (snijbloemen). Kerstbomen in pot zijn dus certificaat- en inspectieplichtig waarvoor soms ook een bijschrijving noodzakelijk is. Voor gezaagde kerstbomen geldt dat als ze onder de 3 meter lengte zijn er geen inspectie- en certificaatplicht geldt. Als straks alle snijbloemen en siertakken certificaat- en inspectieplichtig worden zal dit wel moeten gebeuren.
 2. Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU-lidstaat?
  Als er door het Verenigd Koninkrijk (VK) geen eisen worden gesteld over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden, dan worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat u in e-CertNL wel moet aangeven wat de juiste herkomst is. Stelt het VK wel eisen over bijvoorbeeld de teeltomgeving of de teeltomstandigheden? Dan moet er een pre-exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.
 3. Wanneer is een pre-exportcertificaat nodig?
  Voor sommige producten heeft het VK eisen op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden. Die kunnen niet altijd verklaard worden door het exporterende land. Komt het product uit een andere EU-lidstaat? Dan moet er een pre-exportcertificaat opgemaakt worden in het land van teelt. De verklaringen op dit pre-exportcertificaat zijn dan de onderbouwingen voor de afgifte van een fytosanitair exportcertificaat.
  Het kan gaan om materiaal uit een andere EU-lidstaat via Nederland naar VK, maar ook vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar het VK.
 4. Welke plantaardige goederen zijn wel/niet inspectie- en certificaatplichtig voor het VK?
  Op de website van de NVWA staat het overzichtelijk vermeld.
 5. Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?
  Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.
 6. Wat zijn de eisen voor aflevering direct aan de consument in het VK?
  Er wordt geen uitzondering gemaakt voor postpakketten geleverd aan consument of handelaren. De producten moeten in alle gevallen aan alle eisen voldoen. Voor de importinspectie moet het materiaal onder andere afgeleverd worden op een geregistreerde plaats van bestemming.
 7. Wat is de status van Plant Health Protected zones (PZ) na de Brexit?
  Na Brexit is het VK geen EU-land meer en zijn de beschermde gebieden vervallen. Daarvoor in de plaats stelt het VK eigen eisen aan plantaardig materiaal uit de Europese Unie. Deze zijn verwerkt in de landeneisen en in e-CertNL.
 8. Moeten ook zaden vooraf aangemeld worden in het VK?
  Nu moeten zaden van kastanje, paprika, tomaat, aardappel, zonnebloem, alfalfa, uien, prei, pronkboon, snijboon, tuinboon, erwt, koolzaad, mosterd, soja en lijnzaad vooraf aangemeld worden. Op een later moment worden meer zaden certificaatplichtig. De eisen van het VK zijn verwerkt in de landeneisen en e-CertNL. Zie ook de NVWA website.
 9. Waar moeten de importinspecties in het VK plaatsvinden?
  Het is mogelijk zendingen te laten inspecteren op de plaats van bestemming (place of destination). De plaats van bestemming moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Op een later moment moeten alle fysieke importinspecties plaatsvinden bij border control posts.
 10. Waar moeten plantaardige producten aan voldoen als ze vanuit het VK geïmporteerd worden?
  Het Verenigd Koninkrijk is een derde land en dan gelden de huidige importregels voor de EU. Ook materiaal uit het VK moet hier dan aan voldoen. Het importproces is hier dan ook aan Naktuinbouw-zijde van kracht.

Algemeen

 1. Mogen Xylella fastidiosa waardplanten uit andere landen dan NL, ook naar VK verstuurd worden?
  Ja, maar de landen van herkomst moeten wel bepaalde verklaringen aan DEFRA hebben aangegeven. Als ze dat niet hebben gedaan dan is export van deze producten niet mogelijk. Het gaat om de items B2-B3-B4 uit de landeneisen. A phytosanitary certificate may not include the official statement referred to in unless the national plant protection organisation of the country of origin has previously provided the national plant protection organisation of the United Kingdom with written details of the place(s) of production. 
  Op de site van DEFRA staan de landen vermeld die een verklaring hebben ingediend. Houd dit dus goed in de gaten om problemen te voorkomen.
 2. Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?
  Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.
 3. Wanneer is een zending uit het Verenigd Koninkrijk een retourzending?
  Op de website van de NVWA leest u wat onder een retourzending valt. Ook staat er hoe u zo'n retourzending aanmeldt en weer kunt terughalen naar Nederland. Omdat een zending in het VK eerst wordt ingeklaard voordat de zending wordt geinspecteerd is er geen sprake van een retourzending. het betreft dan altijd een exportzending van VK naar de EU. Deze zending zal in de EU dan afgehandeld worden als een reguliere inmportzending. Als de reden van retourzenden een voor de EU gereguleerd organisme (Q of RNQP)  is kan de zending helemaal niet teruggestuurd worden, ook niet als exportzending. Het materiaal voldoet dan niet aan de eisen die de EU stelt aan derde landen om materialen te versturen naar de EU.
 4. Waar moet ik rekening mee houden als ik per post/koerier mijn producten verstuur?
  Nederlandse bedrijven die na Brexit postpakketjes naar het VK willen sturen, moeten op de eerste plaats rekening houden met het feit dat die pakketjes in Nederland onderworpen worden aan een fytosanitaire inspectie en certificering, wat relatief hoge kosten met zich meebrengt in relatie tot de waarde van zo’n pakket. Daarnaast moeten deze bedrijven in het VK een plaats van bestemming inrichten van waaruit de verdere distributie kan plaatsvinden. Ook voor deze pakketjes geldt de VK-plantenpaspoortplicht.
 5. Wat zijn/worden de eisen met betrekking tot verpakkingshout?
  Op de website van de NVWA staan de regels die gelden voor verpakkingsmateriaal van hout. Het VK werkt conform de ISPM 15-eisen.
 6. Welke regels gelden voor het versturen van pakketten naar particuliere kopers? Is er straks een minimum orderbedrag voor de verplichting van een inspectie met certificaat?
  Er is ook hiervoor een inspectie en een fytosanitair exportcertificaat nodig. Er komen dus extra stappen in het logistieke proces bij. Dat is niet te voorkomen. Naktuinbouw doet er alles aan om het logistieke en administratieve proces zo simpel mogelijk te houden.
 7. Moeten de producten voor inspectie uit de auto? 
  De producten moeten bij elkaar staan en inspecteerbaar zijn. Dat lukt dus niet vanuit de auto. Dat moet in een loods met voldoende licht.

e-CertNL

Elders op onze site staat meer algemene informatie over e-CertNL. Hieronder specifieke vragen over het gebruik van e-CertNL richting het VK.

 1. In de landeneis en op de handwijzer staat soms dat de naam van het teeltgebied vermeld moet worden. Waar moet dat ingevuld worden?
  De naam van het teeltgebied kan op het tabblad orderregel bij de certificaatkenmerken ingevuld worden in het veld "naam kweker" of de productomschrijving. Dan komt het op het certificaat te staan. Het is niet mogelijk het in de bijschrijving opgenomen te krijgen.
 2. Is er een voorbeeld van een csv-bestand voor het VK beschikbaar?
  Jazeker, er is een blanco csv VK.csv beschikbaar. Over de werking van csv-upload staat elders op onze site meer beschreven.
 3. Welke IBP productgroep moet ik kiezen voor export naar het VK en waar dient deze code voor?
  De IBP productgroep geeft de aard van het product en het type inspectie aan. Het kwalificatiesysteem van Naktuinbouw FZI is hierop gebaseerd. Als het gaat om export naar het VK, kies dan in CBN (bomen jonge planten) en CST (snijbloemen -potplanten) altijd voor 'export sierteelt VK (Brexit)' of 'export voorraadregister compartiment CKB'. Ook als er boomkwekerijmaterialen in de zending zitten. In de voorraadkeuringen-applicaties geldt hetzelfde. Kies hier voor 'export Brexit voorraadregister CKB - CKS'. Hierdoor is voor de planning duidelijk zichtbaar dat het om export naar het VK en/of voorraadkeuring gaat.
 4. Gaat de aanvraag van de inspectie en de opmaak van het fytosanitair certificaat alleen via e-CertNL of kan dit ook anders? 
  Alle aanvragen moet u via e-CertNL opmaken, zowel voor de inspectie als voor het certificaat. Als u nog geen ervaring hebt met dit systeem, kunt u op onze website veel informatie vinden. Daarnaast bieden we ook trainingen hiervoor aan.

Plantenpaspoort (VK) 

 1. Het VK gaat ook een eigen plantenpaspoortsysteem opzetten. Mag ik dan in Nederland al een plantenpaspoort VK aanbrengen? 
  Nee, in principe mag dat niet. Maar het VK geeft aan dat dit tot nader order wel aangebracht mag worden in een EU-lidstaat. Voor export vanuit het VK naar de EU geldt dat het EU-plantenpaspoort niet al in het VK aangebracht mag worden.
 2. Is voor de export van Bemisia-waardplanten (pot/kamerplanten van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander pot/kamerplanten) het plantenpaspoort PZ van toepassing?
  Voor alle planten bestemd voor de eindgebruiker van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander is het zo dat voor het VK de driewekelijkse controle niet meer nodig is. Het moet uit de verpakking en/of bloemontwikkeling duidelijk zijn dat het het bestemd is voor verkoop aan de consument. Voor het VK wordt de compartimentscontrole vervangen door een exportinspectie en een exportcertificaat. Voor handel naar Ierland en Zweden is de driewekelijkse controle wel nog nodig. Als bedrijven echter niet aan de compartimentscontrole willen of kunnen voldoen, is een partij-inspectie een optie om aan de eisen te voldoen. Hiervoor dient een pre-exportcertificaat opgemaakt te worden waarop de dekkingen van deze eisen verklaard worden.
  Echter voor teeltmateriaal van Ajuga, Begonia, Crossandra, Dipladenia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, Mandevilla en Nerium oleander geldt dat het VK een eis heeft dat de plaats van productie elke drie weken vrij is bevonden van Bemisia. Dit houdt in dat voor teeltmateriaal van deze producten er aan de eisen van het plantenpaspoort PZ Bemisia moet worden voldaan. zie ook Register beschermde gebieden eisen en coderingen. Dit houdt in dat we bij deze bedrijven wel de compartimentscontrole moeten blijven uitvoeren. Hier is een partij-inspectie geen vervangende mogelijkheid, maar een verplichte aanvulling. Er moet altijd een exportinspectie plaatsvinden. Voor teeltmateriaal uit andere lidstaten geldt dat aangetoond moet worden dat het product aan de eisen voldoet. Dit kan met een officiële verklaring uit de EU-lidstaat (pre-exportcertificaat). Zie ook landeneisen VK sierteelt/boomkwekerij.
 3. Is er meer informatie beschikbaar over het plantenpaspoort VK?
  Op de website van de NVWA staat de nodige informatie. Daarnaast deelde het VK ook zelf informatie in een Factsheet Plant Passport.
 4. Wie mag straks VK-paspoorten aanbrengen?
  Het VK-plantenpaspoort mag alleen worden gebruikt door bedrijven die in het VK gevestigd zijn en hiervoor van de autoriteiten VK toestemming voor hebben. Het VK-paspoort is een volledig VK-verhaal en geen EU- of Nederlands verhaal.
 5. Moet ik mijn EU-plantenpaspoorten van de producten verwijderen als deze naar VK gaan?
  EU-plantenpaspoorten die aangebracht zijn op producten vanuit de EU naar het VK worden verstuurd, hebben in het VK geen officiële status meer. U bent echter niet verplicht om die paspoorten te verwijderen.