Xylella fastidiosa eisen VK ingetrokken

Lavandula sp., Nerium oleander en Rosmarinus officinalis planten die bestemd zijn voor Verenigd Koninkrijk (VK) moesten sinds 21 april 2020 voldoen aan extra eisen. De Europese Commissie heeft besloten dat de aanvullende Xylella-eisen in strijd zijn met de interne markt, en dat het VK ze moet intrekken per 20 juni 2020.

Om u goed te informeren hebben we mogelijke vragen uitgewerkt in vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij of wilt u extra informatie? Neem dan contact op met de teamadministratie Keuringen via e-mail.

(11 juni 2020) Deze pagina wordt regelmatig aangevuld. 

Waarom zijn de eisen ingetrokken?
Wat zijn de gevolgen van intrekken extra eisen?
Wat gebeurt er met het register voor bedrijven vrij van Xylella?
Waarom waren er extra eisen?

Waarom zijn de eisen ingetrokken?

De Europese Commissie besloot dat de eisen van het VK in strijd zijn met de interne markt en dat ze niet in lijn zijn met de afspraken die er in de EU zijn gemaakt. Aangezien het VK tot eind van dit jaar in ieder geval nog deel uitmaakt van de interne markt, zijn de eisen vanaf 20 juni 2020 door de Commissie ingetrokken. 

Het is ongewis hoe het VK zal reageren op het besluit van de Europese Commissie. Bedrijven die bij handel naar het VK problemen ervaren, kunnen zich beroepen op het EU-besluit.

Zie ook de website van de NVWA.

Wat zijn de gevolgen van intrekken extra eisen?

Met ingang van 20 juni 2020 gelden geen extra eisen meer. Het plantenpaspoort met PZ-code XYLEFA of Xylella fastidiosa is vanaf die datum niet meer van toepassing. Registratie van bedrijven is niet meer vereist. De invoerverboden zijn niet meer van kracht.

Dit geldt ook voor planten afkomstig uit derde landen. Als deze planten voldoen aan de import eisen van de EU, dan kunnen ze ook naar het VK.

Wat gebeurt er met het register voor bedrijven vrij van Xylella?

Naktuinbouw houdt het register voorlopig aan omdat er grote kans is dat de eisen alsnog van kracht worden vanaf 1 januari 2021, als de Brexit een feit is. Bedrijven die zich hebben laten registreren kunnen ervoor kiezen om op de lijst te blijven staan. Om in 2021 aan de eisen te voldoen moeten er in 2020 aanvullende inspecties worden uitgevoerd. De NVWA ontwikkelt hiervoor een module. Wij benaderen alle bedrijven die op de lijst staan hiervoor apart.

Bedrijven kunnen zich eventueel uitschrijven door contact op te nemen met Teamadministratie Keuringen per e-mail.

Waarom waren er extra eisen?

Xylella fastidiosa komt in het Verenigd Koninkrijk niet voor. Het VK vindt dat de maatregelen in de EU onvoldoende bescherming bieden en heeft daarom aanvullende maatregelen genomen. Sinds 21 april golden er daarom aanvullende eisen voor Lavendula, Nerium oleander en Rosmarinus. Bedrijven moest zich laten registreren bij Naktuinbouw als vrij bedrijf en een plantenpaspoort met PZ-code XYLEFA aanbrengen. Tevens golden er invoerverboden voor de hoog risico producten Coffea spp, Olea europaea, Polygalya myrtifolia en Prunus dulcis.