Nieuws

27 februari 2015
De NVWA organiseerde vandaag een bijeenkomst bij Naktuinbouw voor importeurs van plantmateriaal uit Midden-Amerika. Aanleiding is het voornemen van de NVWA om steekproefsgewijs monsters te gaan nemen op een aantal soorten plantmateriaal uit Midden-Amerika. De monsters worden vervolgens onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van de bacterie Xylella fastidiosa (Xf). De bacterie wordt door cicadensoorten overgebracht en kan via plantmateriaal verder verspreid worden. In 2014 is deze bacterie op Coffea-planten, in Nederland geïmporteerd vanuit Midden-Amerika, aangetroffen.
24 februari 2015
Vanmiddag vond een bijeenkomst plaats met vruchtboomkwekers (groot- en kleinfruit) over de nieuwe Richtlijnen Fruitgewassen die per januari 2017 in de praktijk van kracht zullen zijn.
23 februari 2015
Wilt u de zekerheid hebben dat het monster dat u genomen heeft echt de partij vertegenwoordigt? En wilt u zeker zijn van de betrouwbaarheid van uw bemonstering? Schrijf u in vóór 2 april voor de opleiding Bemonstering van zaden en leer op 13 mei hoe u zaden op de juiste manier bemonstert.
23 februari 2015
Afgelopen woensdag vond een masterclass plaats voor studenten van de Wellant-locaties Aalsmeer en Rijnsburg. In samenwerking met PPO Lisse en Clusius College maakte Naktuinbouw in vier verschillende workshops de leerlingen (niveau 2 en 3) op een interactieve en afwisselende wijze bewust van het belang van bedrijfshygiëne. 
16 februari 2015
Hoe betrouwbaar is deze toets? Een belangrijke vraag in de groene laboratoria! Schrijf u in vóór 4 maart voor de workshop Validatie & Kwaliteitsmonitoring en leer op 14 april waarom validatie een steeds belangrijkere plaats inneemt als instrument om de kwaliteit van laboratoriumtoetsen te waarborgen.