Groente-, landbouw- of siergewas?

Niet voor alle gewassen is het altijd duidelijk of het een landbouw-, groente- of siergewas is. Vaak is het voor de juiste toepassing van regels wel van belang om dat te weten. 

Landbouw of groente?

Cichorei voor de industrie is een gewas met een landbouwgebruik en moet voldoen aan de CGO-eis. Op deze website is dit gewas dan ook ingedeeld bij de landbouwgewassen. Na toelating staan rassen van industriële cichorei op de nationale rassenlijst voor landbouwgewassen. Echter, volgens de EU wordt het gewas tot de groentegewassen gerekend. Voor de regelgeving maakt dat echter geen verschil. Meer van dat soort mogelijke twijfelgevallen in onderstaande tabel.

Gewasnaam LatijnGewasnaam NederlandsDUS-onderzoek nodig voor toelatingCGO nodig voor toelatingOpname in nationale rassenlijst Landbouw of Groente Opname in Europese rassenlijst Landbouw of Groente
Brassica juncea L.Bladmosterd (als groente)NeeNeeN.v.t.N.v.t.
Brassica  juncea L.

Bladmosterd (als landbouwgewas)

JaJaLL
Brassica napus L. (partim)Koolzaad / bladkoolJaJaLL
Brassica napus L. var.napobrassica(L.) Rchb.KoolraapJaNeeLL
Brassica rapa L. var. rapaMeiraap / stoppelknolJaNeeLG
Brassica rapa L. var sylvestris (Lam.) BrigsRaapzaad / bladraapJaJaLL
Cichorium intybus L.Industriële cichoreiJaJaLG
Daucus carota L.(voeder)wortelJaNeeGG
Pisum sativum L. (partim)Erwt (als groente)JaNeeGG
Pisum sativum L. (partim)Erwt (als landbouw)JaJaLL
--Grassen: grasveldtypesJaNeeLL

Groente of Sier?

Moeten siergewassen zoals pottomaten, minipaprika’s, sierpompoenen en dergelijke geregistreerd worden als groente? Het antwoord is: ja. Rassen die eetbaar zijn, maar als sierproduct verkocht worden, moeten als groente geregistreerd worden op de EU-rassenverkeerslijst. Alleen als het ras niet ook als groente gebruikt kan worden, kan registratie achterwege blijven.

Achtergrond hierbij is EG-richtlijn 2002/55 artikel 2.1.b, dat de definitie geeft van de gewassen die registratieplichtig zijn: Groenten: planten van de volgende gewassen (daarna volgt een lijst gewassen) bestemd voor land- of tuinbouw met uitzondering van de sierteelt.

Doordat de planten eetbaar zijn, krijgen ze de tuinbouwbestemming. 

Als er sprake is van een niet in de EG-richtlijn genoemd gewas – los van gebruik als groente- of voor sierdoeleinden - is er geen registratieplicht. Daarom hoeven bijvoorbeeld sierpepers die niet Capsicum annuum L. maar Capsicum frutescens L. zijn, niet geregistreerd te worden. Ook al zijn ze eetbaar.