Lees voor
Sluiten

Naktuinbouw Select Plant

Als uw teeltmateriaal aan hogere kwaliteits- of gezondheidseisen voldoet, komt het in aanmerking voor bepaalde certificaten. Naktuinbouw ontwikkelde samen met de sector voor bloemisterijgewassen het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant die meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar maakt.

Het certificaat Naktuinbouw Select Plant bevestigt een hoger kwaliteitsniveau van uw product. Dit kan gelden voor een hele partij, of in andere gevallen voor individuele planten.

Veel gewassen kunnen voor Naktuinbouw Select Plant in aanmerking komen. Momenteel is dit voor de volgende gewassen uitgewerkt

 • Alstroemeria
 • Freesia
 • Asperge
 • Eerstejaars plantuien
 • Hosta
 • Laan & sierbomen

Heeft u belangstelling voor een ander gewas, neem dan contact met ons op.

Alleen wanneer uw bedrijf deelnemer is en voldoet aan alle in het reglement vermelde eisen en voorwaarden mag u teeltmateriaal verhandelen of weefselkweekactiviteiten verrichten in het kader van Naktuinbouw Select Plant.

Voorwaarden

De eisen en voorwaarden waar deelnemers in Naktuinbouw Select Plant aan moeten voldoen staan in de reglementen. De strenge(re) eisen hebben betrekking op de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal. Vaak zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal wordt vooral gelet op rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en kwaliteit.

Bloemen

Alstroemeria:
Deze teelt wordt onder andere getoetst op virussen. Hoogwaardig plantmateriaal kunt u binnen deze teelt op één niveau laten certificeren:

Certificering Klasse Select Plant

Door de deelnemer dient ten behoeve van de certificering op schrift gestelde resultaten van toetsingen op Komkommermozaïekvirus (CMV), Alstroemeriamozaïekvirus (AlMV) en Alstroemeriacarlavirus (AlCV) overlegd te kunnen worden

Tijdens de keuring van het gewas of de partij planten worden bladmonsters geplukt. De monsters worden getoetst op Alstroemeriamozaïekvirus (AlMV).

Als het gewas of de partij aan de eisen voldoet (het tolerantiepercentage voor virussen is maximaal 2%) wordt het ingedeeld in klasse Select Plant.

Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Alstroemeria.

Bekijk de Deelnemerslijst Select Plant Alstroemeria

Freesia:

Het zogenaamde Partijrapport is onderdeel van het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant Freesia. Dit biedt inzicht in de virusstatus van het uitgangsmateriaal. Gewassen worden gekeurd tijdens de groei. Kort voor het rooien vindt een extra keuring plaats. Bladmonsters worden getoetst op Freesiamozaïekvirus (FreMV), Freesia Sneakvirus (FreSV), Bonenscherpmozaïekvirus BYMV en Freesia virus 1 (FV1).

Teeltmateriaal kunt u op drie niveaus laten certificeren:

 1. Keuring met Partijrapport
  Na de keuring worden de resultaten van de keuringen en toetsing op een Partijrapport vermeld.
 2. Certificering Klasse A
  Een gewas wordt ingedeeld in klasse A als het aan strengere eisen voldoet. Het tolerantiepercentage voor virussen bij klasse A certificering is maximaal 8%.
 3. Certificering Klasse E
  Een gewas wordt ingedeeld in klasse E als het aan nog strengere eisen voldoet. Het tolerantiepercentage voor virussen bij klasse E certificering is maximaal 2%.

Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Freesia.

Bekijk de Deelnemerslijst Select Plant Freesia

.

Groente

Asperge:
Een aspergeteelt start met een investering voor vele jaren. Voor een optimaal rendement is het van belang om te starten met kwalitatief hoogstaand plantmateriaal. Aspergeplanten die volgens het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant zijn gecertificeerd waarborgen een goede start
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Asperge.

Bekijk de Deelnemerslijst Select Plant Asperge

Eerstejaars Plantuien:
Plantuien die volgens het kwaliteit-plus-systeem Naktuinbouw Select Plant zijn gecertificeerd waarborgen een goede start.

Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Plantuien.

Bekijk de Deelnemerslijst Select Plant Eerstejaars Plantuien

Bomen

Hosta:
Select Plant Hosta Partijverklaringen worden op verzoek door ons verstrekt in het kader van het Pre-Shipment Inspectie (PSI)-programma van Anthos voor export naar de USA en Canada. De voorwaarden om deel te mogen nemen zijn beschreven in het Certificeringsreglement Select Plant Hosta. Alleen partijen die zichtbaar vrij zijn van virussymptomen en nagenoeg vrij zijn van wortelonkruiden komen in aanmerking voor partijkeuring. Tijdens de keuring worden monsters geplukt en Select Plant-getoetst op Hosta Virus X (HVX). Partijen die aan de eisen voldoen komen in aanmerking voor een Partijverklaring Hosta.
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsvoorschriften Select Plant Hosta.

Bekijk de Deelnemerslijst Select Plant Hosta

Laan- & Sierbomen:
Deze teelt is gebaat bij teeltmateriaal van een goede kwaliteit en gezondheid. Deelnemers kunnen de flyer gebruiken om hun klanten te informeren over Select Plant Laan- & Sierbomen.
Deelnemers moeten voldoen aan het Certificeringsreglement Select Plant Laan- en Sierbomen.

Bekijk de deelnemerslijst Select Plant Laan- en Sierbomen.

Aanvraagformulier Select Plant/Elite

* Gemarkeerde velden zijn noodzakelijk.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar kan ik mij aanmelden voor nieuwsbrieven?

U kunt zich voor onze nieuwsbrieven aanmelden op onze website: www.naktuinbouw.nl/nieuwsbrief

Hoe vraag ik een erkenningscertificaat aan?

Dit doet u het Formulier aanvraag erkenningscertificaat in te vullen