Lees voor

Pre-exportcertificaat VK plantmateriaal

Vanuit de eisen die het VK stelt aan plantaardige producten moet u aan bepaalde eisen voldoen voordat het materiaal het VK binnen mag komen. In sommige gevallen moeten er verklaringen meegestuurd worden vanuit de EU lidstaat waar het gegroeid is. Deze verklaringen kunnen leiden tot een bijschrijving op het fytosanitair certificaat.

Als deze eisen bijvoorbeeld betrekking hebben op gebieds- of landvrijheid of op de teeltomstandigheden dient de overheid van het betreffende land van origine dit te verklaren. Voor Nederlands materiaal wordt dit via e-CertNL afgedekt voor niet-Nederlands materiaal via een pre-exportcertificaat (PEC). Dit PEC dient de overheid in de lidstaat op te maken.

Materiaal vanuit een andere lidstaat via NL naar VK

U dient bij uw leverancier in de EU lidstaat een PEC te vragen met noodzakelijke verklaringen die met de zending mee moet naar uw bedrijf. Laat, indien mogelijk, op het PEC ook het Fytosanitair registratienummer van de leverancier vermelden. De gegevens vermeld op het PEC zijn voor u de input voor de opmaak van de aanvraag (exporteis kenmerk / eigen zekerheid) in e-CertNL.

Deze beschreven werkwijze is alleen voor plantmateriaal naar VK. Dit geldt uiteraard ook voor materiaal vanuit EU lidstaten via Nederland naar andere derde landen. De beschreven werkwijze geldt niet (op alle punten) voor zaden. Voor zaden moeten er nog wat zaken verder uitgewerkt worden.

De huidige wetgeving van VK geeft aan dat voor bijna alle producten (vrijwel alle vormen) een verklaring op een pre-exportcertificaat nodig is. De in e-CertNL ingevulde exporteiskenmerken en/of eigen zekerheden zijn hiervoor van groot belang. Let wel: de gemaakte keuze (verklaring op het PEC) moet overeenkomen met de keuzes in e-CertNL zodat de juiste eisen en dekkingen worden geactiveerd. De NVWA kijkt of er voor sommige van deze eisen andere oplossingen mogelijk zijn waardoor in sommige gevallen de plicht tot een PEC kan vervallen.

Voor producten uit o.a. België, Denemarken, Duitsland en Polen kunnen andere eisen gelden, hiervan is bekend welke organismen wel.niet in deze landen aanwezig zijn. Dit kan leiden tot het niet hoeven opvragen van een pre export certificaat. (zie PEC eisen voor VK) De verplichting tot het tonen en gebruiken van het PEC geldt met onmiddellijke ingang. Er wordt tijdens de exportinspectie op gecontroleerd. Geen geldig of juist PEC is geen waarmerking van het fytosanitair certificaat (FC). Deze producten moeten dan uit de zending worden gehaald en er moet een nieuw fytosanitair certificaat gemaakt worden. Er zijn hiervoor GEEN uitzonderingen. Ook voor al eerder aangekochte voorraad geldt de verplichting van het PEC.

Er mag een kopie van een PEC worden getoond tijdens de inspectie indien het Fytosanitair Registratie nummer (FRN) van de betreffende kwekerij er op vermeld staat. Staat dit er niet op is een kopie niet geldig. Let hier dus op bij het aanvragen van een PEC in een andere EU lidstaat. Een kopie PEC is echter slechts twee weken geldig (vanaf waarmerkdatum) en moet de zending begeleiden. Een digitaal PEC wordt gezien als een kopie PEC.

We hebben een overzicht PEC eisen voor VK gemaakt voor welke producten een PEC nodig is en welke verklaring daar dan op vermeld moet worden. vergeet niet het FRN te laten vermelden op het PEC.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Is een kopie van een PEC ook toestaan tijdens de exportinspectie?

Er mag een kopie van een PEC worden getoond tijdens de inspectie indien het Fytosanitair Registratie nummer (FRN) van de betreffende kwekerij er op vermeld staat. Staat dit er niet op is een kopie niet geldig. Een kopie PEC is echter slechts twee weken geldig (vanaf waarmerkdatum) en moet de zending begeleiden.

Wordt een digitaal PEC ook geaccepteerd?

Een digitaal PEC wordt gezien als een kopie PEC. zie hierboven.

Is het gebruik van een pre export certificaat noodzakelijk bij het exporteren van producten vanuit andere lidstaten?

Dat is afhankelijk van de eisen die er gelden. Als er eisen zijn over bv de groeiplaats of teeltomstandigheden kan een pre export certificaat noodzakelijk zijn. Dit geeft de handwijzer uit e-CertNL dan ook aan. In veel gevallen zal dit aan de orde zijn. Lees de handwijzer of landeneisen (Groenteplanten, Plantuien/sjalotten en knoflook, sierteelt/boomkwekerij en zaaizaden) dus tijdig goed door. Het pre export certificaat moet dan vanuit de andere EU lidstaat komen en gaat NIET met de zending mee.

Hoe wordt omgegaan met het inspecteren van planten met herkomst andere EU lidstaat?

Als er door een derde land geen eisen worden gesteld over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden worden deze producten gewoon mee-geïnspecteerd. Het enige verschil is dat in e-CertNL wel moet worden aangegeven wat de juiste herkomst is. Stelt het derde land wel eisen over bijv. de teeltomgeving of de teeltomstandigheden dan moet er een pre exportcertificaat vanuit de andere lidstaat meegestuurd te worden. Op basis hiervan kan de exportinspectie hier afgerond worden.

Mag er worden afgeschreven van een PEC?

Aantallen afschrijven op een origineel PEC vanuit een andere EU lidstaat mag, maar uitsluitend op het originele PEC en alleen op eigen locatie. Kopie conform stempelen van een PEC is niet mogelijk en ook het omzetten van een PEC naar een NL PEC is niet aan de orde. Afschrijven op een PEC vanuit Nederland naar een andere EU lidstaat mag niet.

Is een PEC ook nodig als materiaal vanuit NL via een andere EU lidstaat naar VK gaat?

Omdat andere EU-lidstaten met dezelfde eisen en dekkingen van VK te maken hebben, kan het voorkomen dat u gevraagd wordt een PEC mee te leveren. U kunt deze opmaken in e-CertNL. Over het opmaken van een pre-exportcertificaat staat op onze site meer informatie.

Is op de handwijzer is zichtbaar als een PEC noodzakelijk is?

Op de handwijzer inspectielijst is dit vermeld. Let hierbij op:

Als herkomst is EU (niet NL) Als in linkerkolom pre-exportcertificaat staat moet deze worden aangeleverd

Moet er altijd nog een exportinspectie plaatsvinden als er een PEC aanwezig is?

Men kan er ook in de andere EU lidstaat ook voor kiezen om de partij daar volledig voor VK te laten keuren. Op het PEC moet dat wel heel duidelijk vermeld worden. Er moet op staan dat het aan alle eisen voor VK voldoet, en welke keuzes er voor welke organismen zijn gemaakt. Dan is een inspectie aan onze kant (van deze producten) niet meer noodzakelijk. Let wel dan is het PEC maar twee weken geldig omdat dit ook de andere eisen (dan gebied-land-teeltomstandigheden) afdekt.

Een Nederlands bedrijf heeft ook percelen in bv België of Duitsland. Is hiervoor dan een uitzondering?

Hiervoor gelden dezelfde eisen als voor bedrijven die materiaal uit een andere lidstaat laten binnenkomen. Er is een PEC noodzakelijk ook al zijn het eigen percelen.