Lees voor

Nieuwe importeur

Importeurs van plantaardige goederen registreert de NVWA in een centrale database. Alle importinspecties vinden plaats aan de buitengrenzen van de EU. In Nederland zijn dit de lucht- en zeehavens. Een uitzondering kan worden gemaakt voor erkende inspectielocaties in het land. De importinspectie kan hierdoor naar deze locaties worden verlegd. De NVWA beoordeelt en erkent importlocaties.

Verder dient u bij het importeren van plantaardige materialen te beschikken over een erkende importinspectielocatie. Ook is een aangever die uw inklaring bij de Douane doet van groot belang.
Daarnaast zijn er veel eisen waarmee u rekening moet houden bij importeren van plantaardig materiaal.
De aangever voert inspectie-aanvragen in het systeem CLIENT Import in. Vandaaruit gaat het naar het Europese systeem TRACES.
De vier fytosanitaire keuringsdiensten voeren de fytosanitaire inspecties uit. Dat zijn de Bloembollenkeuringsdienst (BKD), het Kwaliteitscontrole Bureau (KCB), de NAK en Naktuinbouw.
Alle inspectielocaties in Nederland zijn verdeeld onder deze vier keuringsdiensten. Op locaties waar vooral zaden, boomkwekerijproducten, plantuien en teeltmateriaal worden geïmporteerd, voert Naktuinbouw de importinspectie uit.