Lees voor

e-Phyto (elektronisch certificeren)

Met ingang van 31 januari 2024 zal er gestart worden elektronische uitwisseling van fytosanitaire exportcertificaten. Te beginnen met zendingen naar het Verenigd Konikrijk. Dit heeft ook gevolgen voor de exporteur.

De NVWA verstuurde een nieuwsbrief waarin zij meer vertellen over elektronisch certificeren met bestemming Verenigd Koninkrijk (VK). De applicaties bloembollen (CBB) en snijbloemen en potplanten (CST) zullen op 31-1-2024 starten met uitwisseling van elektronische exportcertificaten. De applicatie bomen jonge planten (CBN) zal op 15 februari 2024 starten. De applicatie zaaizaden (CZZ) start op een later moment.

De NVWA heeft een demo georganiseerd over de wijzigingen. De pdf van deze demo is beschikbaar.

Elektronisch certificeren heeft gevolgen voor u als exporteur

 • De keurmeester zet geen ‘natte’ stempel en handtekening meer.
 • Het fytosanitair certificaat wordt niet meer met de zending meegestuurd. Het wordt elektronisch gedeeld met de NPPO van het bestemmingsland.
 • U moet zelf heel goed in de gaten houden dat alle certificaten ook echt zijn gewaarmerkt. Nu gaan de certificaten met de zending mee. Hierdoor is er automatisch ook een controle of alle certificaten zijn gewaarmerkt. Deze controle kan niet meer op deze manier gebeuren. Dit om te voorkomen dat er zendingen in het land van bestemming staan waarvoor geen elektronisch certificaat is doorgestuurd. Het controleren in e-CertNL of alle certificaten gewaarmerkt zijn kan ook via berichtenverkeer vanuit e-CertNL en vanuit het overzichtsscherm in e-CertNL (zie veelgestelde vragen onderaan deze pagina).
 • Een aantal vrije tekstvelden zijn pickup lijstjes geworden. Klik hier voor de nieuwe waardes.  Gebruikers van het berichtenboek moeten hiervoor wel een aanpassing doen. 
 • Dit kan gevolgen hebben voor gebruikers die csv bestanden uploaden of gebruikers van het berichtenboek (koppeling tussen eigen systeem en e-CertNL). 

  De handleiding voor het aanmaken en/of aanpassen van csv-bestanden staat op de e-CertNL site beschreven.   

  De beschrijving van de nieuwe velden voor de berichtenboekgebruikers (webservice) is ook beschreven op de e-CertNL  site. 

  De NVWA heeft een vraag-antwoord opgesteld over de aanpassingen rondom de invoering e-phyto. 

Voor een aantal certificaten is het niet mogelijk een elektronisch certificaat te versturen

Hiervoor komt het hybride systeem. e-CertNL geeft aan of een elektronisch certificaat verstuurd kan worden of niet. Als dat niet kan moet u een certificaat uitprinten en die wordt dan op de huidige manier afgehandeld.

Bij re-export zijn er vier opties. Nog niet alle fytosanitaire certificaten (import en export) kunnen elektronisch uitgewisseld worden.

 1. Papieren importcertificaat – papier re-exportcertificaat > geen andere werkwijze
 2. Papieren importcertificaat – elektronisch re-exportcertificaat > Van een oorspronkelijk papieren importcertificaat moet u de copy conform PDF (gestempelde kopie) toevoegen. Deze kunt u uploaden in e-CertNL.
 3. Elektronisch importcertificaat – papier re-exportcertificaat > de PDF uit Traces met de tekst (waarmerk): ’issued conformed to the original’ wordt hiervoor gebruikt. Deze kunt u printen en bij het papieren re-exportcertificaat voegen.
 4. Elektronisch importcertificaat – elektronisch re-exportcertificaat > De NVWA bouwde in e-CertNL een functie waarmee u elektronische importcertificaten kunt opvragen. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig: fytosanitair certificaatnummer, datum van afgifte en land van afgifte. Deze kunnen dan aan een re-export aanvraag worden gekoppeld. Hierdoor kan het volledig digitaal afgehandeld worden.

Veelgestelde vragen (FAQ)

6 resultaten

Hoe kan ik zien of al mijn aangeboden certificaten zijn gewaarmerkt en dus elektronisch zijn verstuurd?

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. In het overzichtsscherm van e-CertNL staan alle aanvragen. In de kolom ‘status’ is zichtbaar of het certificaat gewaarmerkt of verstuurd is. (Digitaal verstrekt - de documenten zijn gereed en staan klaar voor het importerende land ter beoordeling / Digitaal ontvangen - de documenten zijn door het importerende land ontvangen en worden beoordeeld / Digitaal akkoord - het importerende land heeft de documenten geaccepteerd).
 2. In de bedrijfsgegevens aangeven dat er een e-mail verstuurd wordt als een fytosanitair certificaat gewaarmerkt is.
  • Klik op ‘bedrijfsgegevens’ in het startscherm van de e-CertNL applicatie
  • Klik op tabblad ‘rollen en rechten’
  • Vink bij kopje ‘meldingen ontvangen bij de optie “’documenten opgemaakt en gewaarmerkt’ aan. De mail wordt dan verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen.
Hoe kan ik een elektronisch import certificaat oproepen en koppelen aan mijn re-export aanvraag?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Hoe kom ik aan het elektronische import certificaat uit Traces met de tekst (waarmerk): ‘issued conformed to the original’?

Dit kan via de bedrijfsgegevens in e-CertNL onder kopje elektronische certificaten. Dit op basis van het certificaatnummer, land van afgifte en de datum van afgifte. 

Er wordt nog gewerkt aan een instructie. Deze plaatsen we hier zodra deze beschikbaar is.

Kan ik een koppeling maken tussen het bedrijfssysteem en e-CertNL?

Het is mogelijk het eigen ERP-systeem te koppelen aan e-CertNL (Berichtenboek). Dit kan op diverse niveaus. Informatie hierover is terug te vinden op de site van Floricode. Voor elektronisch certificeren zijn er een aantal aanpassingen noodzakelijk. 

Ook is het mogelijk om alleen de orderregel-gegevens in e-CertNL in te lezen. Dit kan via het uploaden van een CSV-bestand. Een bestaande aanvraag kan dan gekopieerd worden en de orderregel-gegevens kunnen dan ingelezen worden. Het CSV-bestand bestaat onder andere uit data die uit het bedrijfseigen systeem gehaald worden. De handleiding hiervoor staat op de site van e-CertNL. 

Als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren zijn de waardes in e-CertNL veranderd. Hoe kan ik mijn csv bestand hierop aanpassen?

De handleiding voor het aanmaken en/of aanpassen van csv-bestanden staat op de e-CertNL site beschreven.  Een aantal vrije tekstvelden zijn, als gevolg van de invoering van elektronisch certificeren) pickup lijstjes geworden. Klik hier voor de nieuwe waardes.  Gebruikers van het berichtenboek moeten hiervoor wel een aanpassing doen. 

  

Als gevolg van elektronisch certificeren moet ook de koppeling met het eigen systeem (berichtenboek) aangepast worden. Wat veranderd er?

De beschrijving van de nieuwe velden voor de berichtenboekgebruikers (webservice) is beschreven op de e-CertNL  site. 

Feedback
Sluiten