Lees voor

Erkenningsregeling voorraadkeuringen Brexit (exclusief zaden)

Vanaf 1 januari 2021 kunt u deelnemen aan de erkenningsregeling voorraadkeuringen VK. Onder voorwaarden wordt het mogelijk om de exportinspectie op een klaarstaande voorraad te laten plaatsvinden. Later kan deze voorraad verdeeld worden over diverse fytosanitaire certificaten.

Deze erkenningsregeling is bedoeld voor keuringen op de voorraad van het bedrijf. Dat kan gaan om klaarstaande voorraad maar ook om voorraad in de kas of het compartiment. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de producten in de kas of het compartiment ook als voorraad gekenmerkt worden. Het is niet mogelijk een voorraadkeuringen uit te voeren in het open veld. Het voordeel van voorraadkeuringen zit vooral in de logistiek. De exportinspectie op de voorraad kan efficiënter en dus sneller uitgevoerd worden dan de exportinspecties op de zendingen. Nadat de voorraad is goedgekeurd voor export VK kan de exporteur deze voorraad verder verdelen over meerdere certificaten/vrachtauto’s op dezelfde dag of elders in de week. Om deel te kunnen nemen aan deze erkenningsregeling voorraadkeuringen zijn de Voorwaarden erkenningsregeling voorraadkeuringen 1.2 van kracht. Daarnaast zullen er afspraken tussen exporteur en Naktuinbouw gemaakt worden over de uitvoering en organisatie van de exportinspectie. Onderdeel van de erkenningsregeling is het gebruik van het voorraadkeuringensysteem van e-CertNL.

De werking van het voorraadkeuringensysteem is:

  • Exporteur voert zijn voorraad op in het voorraadkeuringensysteem (kan handmatig of middels csv upload) en vraagt een exportinspectie aan
  • De exporteur kan direct in de applicatie bomen jonge planten (CBN) zijn voorraad verdelen over de benodigde fytosanitaire certificaten
  • Naktuinbouw inspecteert de voorraad en niet meer elke zending apart
  • In CBN vraagt de exporteur een inspectie aan om een fytosanitair certificaat te waarmerken
  • Zodra de voorraad is goedgekeurd is het pas mogelijk in CBN de fytosanitaire certificaten te waarmerken

Mocht u vragen hebben over de erkenningsregeling voorraadkeuringen meldt dit ons via e-mail. Wilt u deelnemen aan de erkenningsregeling kunt u zich aanmelden door invulling van het aanvraagformulier. Na invulling zal er z.s.m. contact met u worden opgenomen om verdere afspraken te maken. Tijdens deze afspraak zullen we de voorwaarden doornemen, definitieve afspraken maken en kunnen we indien nodig informatie geven over het voorraadkeuringensysteem in e-CertNL. Voor dit bezoek zullen we de reguliere tarieven in rekening brengen.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de geldigheid van de voorraadkeuring?

De geldigheid van de voorraadkeuring voor verse planten en plantmateriaal is acht dagen. Voor ingevroren product is dat één jaar.

Waarom valt een bepaalde orderregel niet door (status groen/ akkoord) in CBN vanuit CKB?

Vaak als een orderregel niet op status groen/ akkoord valt in CBN dan zit er een verschil in de productnaam en-of de exporteiskenmerken komen niet overeen. Zaak is om hier goed op te letten. Dit moet één op één overeenkomen in CBN en CKB

Wat wordt verstaan onder voorraad?

Een in voorraad gereedstaande hoeveelheid exportklaar product (bijvoorbeeld potplanten/ snijbloemen/ boomkwekerijproducten/ stekken/ groenten of fruit), die bij elkaar ter inspectie wordt aangeboden. De voorraad product bestaat uit de opgegeven partij(en) in het voorraadregister e-CertNL (dit zijn de orderregels). Deze kunnen gekeurd worden als ze in hal exportklaar staan maar, onder bepaalde voorwaarden, ook in de kas of het compartiment.

Is voorraadkeuring ook mogelijk buiten op het veld?

Momenteel is het alleen toegestaan op planten die klaar staan voor export of binnen in een kas of compartiment. Er wordt gekeken of in de toekomst, onder bepaalde voorwaarden, ook voorraadkeuringen buiten op het veld kunnen worden toegestaan. Zodra hier meer over bekend wordt dit kenbaar gemaakt.

Voor ons zou het beter zijn de producten al in voorraad te laten inspecteren? Is dat mogelijk?

Er is gewerkt aan een regeling die het mogelijk maakt om voorraad te inspecteren en af te boeken via het voorraadkeuringensysteem van e-CertNL. Aanmelden hiervoor kan via het digitale aanvraagformulier. De afspraken worden dan besproken en vastgelegd. Deze voorraadkeuringen moet u wel via het voorraadkeuringensysteem e-CertNL aanvragen.

Er wordt gesproken over 'bepaalde voorwaarden' om aan de erkenningsregeling deel te nemen. Waar moet ik dan aan denken?

De Voorwaarden erkenningsregeling voorraadkeuringen 1.2 gaan vooral over de traceerbaarheid, het gebruik van het voorraadkeuringensysteem e-CertNL en fytosanitaire garanties. Aanvullend worden er afspraken gemaakt over de uitvoering en organisatie van de exportinspectie.

Is deelnemen aan de erkenningsregeling de enige manier om voorraad te laten keuren voor VK?

Ja, alleen door de overeenkomst erkenningsregeling voorraadkeuringen VK aan te gaan is het laten inspecteren van de voorraad mogelijk. Op een andere manier is het niet mogelijk voorraad te laten keuren alles wordt dan per zending/fytosanitair certificaat gekeurd. (uitgezonderd export vaste planten)

Is het gebruik van het voorraadkeuringensysteem van e-certNL de enige manier om de voorraad ter inspectie aan te bieden en af te handelen?

Ja, dat is onderdeel van de voorwaarden. Alleen via dit voorraadkeuringensysteem en e-certNL bomen jonge planten (CBN) is het mogelijk de voorraad te laten inspecteren.

Hoe krijg ik mijn voorraad in het voorraadkeuringensysteem e-CertNL?

De schermen van het voorraadkeuringensysteem zijn vrijwel identiek aan die van de applicatie bomen jonge planten (CBN). Ook hier kunt u handmatig alles invoeren of kiezen voor uploaden vanuit een csv-bestand. Bij aanmelding voor de regeling volgt er een uitleg over de werking van dit systeem.

Moet de exporteur de erkenning aangaan of de eigenaar van de inspectielocatie?

De basis is dat degene die de aanvraag in e-CertNL maakt de houder van de erkenning is. Als de exporteur de erkenning heeft kan hij aangeven waar hij de voorraad gekeurd wil hebben. Maar hij moet wel voor die voorraad aan de algemene voorwaarden kunnen voldoen. Als de inspectielocatie de erkenning heeft moet hij aan de voorwaarden voldoen. Beide is mogelijk. In het voorraadkeuringensysteem kan de aanvrager aangeven wie zijn voorraad mag gebruiken en exporteren.

Een expediteur maakt mijn aanvragen in e-CertNL. Moet deze expediteur dan ook een erkenning hebben?

In dit geval moet de exporteur en de expediteur een erkenning hebben.