Lees voor

Groentezaden

Groentezaden moeten bij het in de handel brengen in de EU voldoen aan bepaalde eisen. Deze eisen staan beschreven in EU Richtlijn 2002/55/EG betreffende het in de handel brengen van groentezaad. Aanvullend staan voorwaarden beschreven in het Keuringsreglement en beleidsregels Naktuinbouw. De plantgezondheidseisen zijn altijd van toepassing.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar kan ik het Keuringsreglement en beleidsregel vinden?

Het Keuringsreglement en beleidsregel voor Nederland ligt vast in de Zaaizaad- en plantgoedwet. De actuele versie van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt u op wetten.nl. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam van de wet- of regelgeving op deze website.

Welke gewassen moeten aan de voorwaarden voor groentezaden voldoen?

Groentezaden van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt

Allium cepa L.

— Cepa Groep (Ui, Echalion)

— Aggregatum Groep (Sjalot)

Allium fistulosum L. (Stengelui)

— alle rassen

Allium porrum L. (Prei)

— alle rassen

Allium sativum L. (Knoflook)

— alle rassen

Allium schoenoprasum L. (Bieslook)

— alle rassen

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel)

— alle rassen

Apium graveolens L.

— Selderij Groep

— Knolselderij Groep

Asparagus officinalis L. (Asperge)

— alle rassen

Beta vulgaris L.

— Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet)

— Snijbiet Groep (Snijbiet)

Brassica oleracea L.

— Boerenkool Groep

— Bloemkool Groep

— Sluitkool Groep (Rode en wittekool)

— Spruitkool Groep

— Koolrabi Groep

— Savooiekool Groep

— Broccoli Groep (Calabrese- en sprouting type)

— Palmkool Groep

— Tronchuda-groep (Portugese kool)

Brassica rapa L.

— Chinese Kool Groep

— Meiraap Groep

Capsicum annuum L. (Paprika en Spaanse peper)

— alle rassen

Cichorium endivia L. (Krulandijvie/Andijvie)

— alle rassen

Cichorium intybus L.

— Witlof Groep

— Bladcichorei Groep (Bladcichorei)

— Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei)

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (Watermeloen)

— alle rassen

Cucumis melo L. (Meloen)

— alle rassen

Cucumis sativus L.

— Komkommer Groep

— Augurk Groep

Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen)

— alle rassen

Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en 

al dan niet rijpe patissons)

— alle rassen

Cynara cardunculus L.

— Artisjok Groep

— Kardoen Groep

Daucus carota L. (Wortel en voederwortel)

— alle rassen

Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel)

— Azoricum Groep

Lactuca sativa L. (Sla)

— alle rassen

Solanum lycopersicum L. (Tomaat)

— alle rassen

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

— Bladpeterselie Groep

— Wortelpeterselie Groep

Phaseolus coccineus L. (Pronkboon)

— alle rassen

Phaseolus vulgaris L.

— Stamboon Groep

— Stokboon Groep

Pisum sativum L.

— Rondzadige Doperwt Groep

— Kreukzadige Doperwt Groep

— Peul Groep

Raphanus sativus L.

— Radijs Groep

— Rammenas Groep

Rheum rhabarbarum L. (Rabarber)

— alle rassen

Scorzonera hispanica L. (Schorseneer)

— alle rassen

Solanum melongena L. (Aubergine)

— alle rassen

Spinacia oleracea L. (Spinazie)

— alle rassen

Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla)

— alle rassen

Vicia faba L. (Tuinboon)

— alle rassen

Zea mays L.

— Suikermais Groep

— Pofmais Groep

Alle hybriden van de hierboven vermelde soorten en groepen

Waar kan ik EU Richtlijn 2002/55/EG vinden?

De actuele versie van de Europese Unie wet- en regelgeving vindt u op Eur-lex.europa.eu. Om de juiste informatie te vinden, zoekt u met de naam of het nummer van de wet- of regelgeving op deze website.

Wanneer en hoe moet een bedrijf dat teeltmateriaal wil verhandelen zich registreren bij Naktuinbouw?

Brengt u teeltmateriaal van een gewas in de handel? Dan moet u zich registreren bij Naktuinbouw. U kunt voor de registratie contact opnemen met de teamadministratie van de afdeling Keuringen.

Vul het registratieformulier op deze website in.

Vervolgens doorloopt uw aanvraag de volgende stappen:

 • Aanvraag tot registratie
 • Toewijzing keurmeester
 • Afspraak met keurmeester
 • Definitieve registratie

Bedrijven die alleen aan consumenten leveren of verkopen, zoals tuincentra of bouwmarkten, hoeven zich niet te registreren

Waaruit bestaat de keuring door Naktuinbouw?

Naktuinbouw houdt, gedurende het teelt- en afleverseizoen, toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij letten we op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en traceerbaarheid (goede identificatie) van het product. De keurmeesters van Naktuinbouw controleren de kwaliteit van uw teeltmateriaal. Het gaat daarbij om raszuiverheid, rasechtheid, gezondheid en uitwendige kwaliteit. De controles bestaan uit regelmatige bedrijfsbezoeken, administratieve controles en steekproeven. Door Naktuinbouw afgekeurd teeltmateriaal mag u niet verhandelen. Producenten van teeltmateriaal zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun product.

Nacontroles
Op groente- en bloemzaden verricht Naktuinbouw nacontroles op rasechtheid, raszuiverheid, gezondheid en kwaliteit door middel van laboratoriumbepalingen en door middel van uitzaai en beoordeling op de proeftuin van Naktuinbouw. Daarvoor neemt de keurmeester steekproefsgewijs monsters bij de leveranciers van teeltmateriaal.

Instandhoudingscontroles
Naktuinbouw controleert de systematische instandhouding van rassen door leveranciers. Daarvoor controleert de keurmeester de instandhoudingsadministratie.

Welke informatie moet ik aan Naktuinbouw verstrekken voor de keuring op de voorwaarden voor groentezaden?

Perceelgegevens:

 • Naam
 • Adres

Partijgegevens per perceel:

 • Gewas
 • Ras
 • Partijnummer
 • Netto partij-areaal in are
 • Herkomst zaad/plantgoed
 • Zaaidatum
 • Periode van
 • Periode tot
 • Partij- of productienummer zaaizaad
 • Type.
Welke kenmerking en/of vervoersdocumenten moeten bij het teeltmateriaal van zaden aanwezig zijn als ik het in het handelsverkeer breng?

De voorwaarden voor kenmerking die gelden voor het in de handel brengen van zaden staan beschreven in het Keuringsreglement van Naktuinbouw. Zie bijlage 4; Voorschriften voor uniforme opdruk voor verpakkingen van zaadpartijen.

Wat is een verpakkingscode en wat moet ik gebruiken als code?

Op verpakte groente- en bloemzaden moet het sluitingsseizoen vermeld staan.

De volgende gegevens zijn van belang:

 • Jaar van verpakken
 • Het daaropvolgende jaar

Dus verpakt in 2023 wordt: 2023/2024

Op kleine verpakkingen mogen de gegevens in code worden vermeld. Jaarlijks stelt Naktuinbouw de code voor het jaar vast.

 • De verpakkingscode van 2023: N of 5
 • De verpakkingscode van 2024: J of 2

Verpakking met de code voor het volgende jaar mag pas vanaf 1 januari van dat zelfde jaar in het verkeer worden gebracht. Eerder verpakkingen op deze wijze etiketteren is wel toegestaan.

Hoe kan ik een zaadpartij voor groentegewassen binnen de EU verhandelen als een ras nog in de procedure is voor opname in de nationale rassenlijst?

Elke in een lidstaat gevestigde kweker kan toestemming aanvragen om een groenteras, dat nog in aanvraag is voor opname in de nationale rassenlijst, binnen de EU te mogen verhandelen. De kweker heeft daarvoor aan de lidstaat specifieke technische gegeven verstrekt, conform Richtlijn 2004/842/EG en Richtlijn 2002/55/EG bijlage II en III.

Wat zijn de regels voor het in de handel brengen van amateurrassen?

De regels voor het aanmelden en in de handel brengen van amateurrassen, instandhoudingsrassen en landrassen wijken af van die voor gangbare rassen. Dit is terug te lezen in richtlijn 2009/145/EG.

Voor groentezaden vallend onder de verkeersrichtlijn geldt dat alleen zaad van een geregistreerd ras in het verkeer mag worden gebracht. Dat geldt in principe ook voor amateur zaad; veel van dat zaad is van rassen die gewoon geregistreerd zijn. Er is een mogelijkheid om een ras speciaal en exclusief te registereren voor de amateur markt; er geldt dan een lichter regime voor het registeren van het ras (en een lager tarief). Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt.  Een ras hoeft echter niet geregistreerd te worden als het zaad exclusief bestemd is voor de consument en de omzet onder de €500,- blijft. Dit zaad mag dan echter niet verpakt worden als standaardzaad. Immers, standaardzaad  is zaad van geregistreerde rassen.

Wat staat er op het plantenpaspoort?

De formats van de paspoorten vloeien voort uit uitvoeringsverordening 2017/2313/EU.
De gepresenteerde formats zijn voorbeelden waaraan een plantenpaspoort moet voldoen. In deel A van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van gewone plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat paspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort:
• in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
• in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport

 • Eventueel mag voor Plant Passport, Plantenpaspoort worden toegevoegd gescheiden door een forward slash (/)
  Dus: Plantenpaspoort / Plant Passport

• 'A' + botanische naam
• 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
• 'C' + traceerbaarheidscode
• 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

Hoe moet het plantenpaspoort eruit zien?

In verordening 2017/2313/EU zijn de vormvoorschriften voor het plantenpaspoort aangegeven met een aantal voorbeelden. De vorm en grootte mogen afwijken, u kunt dus zelf kiezen voor lettertype en grootte. Wat verder van belang is: de informatie moet zichtbaar zijn, met blote oog leesbaar, geplaatst in rechthoekige of vierkante vorm, gescheiden van andere aanduidingen en afbeeldingen. De onderdelen met letters A, B , C en D moeten herkenbaar zijn.

Welke kleur gebruik ik voor de lay-out op het plantenpaspoort?

Hiervoor verwijzen we u naar het verordening 2017/2313/EU.
Citaat: The flag of the Union may be printed in colour, or in black and white, either with white stars on black background or vice versa.

Het belangrijkst is de vlag van de EU.

De vlag van de EU moet duidelijk herkenbaar zijn. Dit wil zeggen; een rechthoekige vorm met 12 sterren geplaatst in een cirkel. Het heeft de voorkeur de vlag af te beelden in blauw met gele sterren. Andere variaties zijn echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld:

 • zwart-wit
 • wit-zwart
 • in twee contrasterende kleuren (bijvoorbeeld een achtergrond kleur waarop een silhouette van de EU vlag wordt gedrukt)

De tekst op het plantenpaspoort moet duidelijk leesbaar zijn. Er is hierover geen kleur voorgeschreven.

Wat verstaan we onder botanische naam?

Botanische namen kunnen bestaan uit 1 deel (geslacht), 2 delen (geslacht + soort) of 3 delen (geslacht + soort + cultivar).
Verordening 2017/2313/EU spreekt over 'botanische naam van de plantensoorten of taxa...' en facultatief de naam van de variëteit.

De botanische naam bij de letter A op het plantenpaspoort van een individuele plant is minimaal op geslachtsniveau, maar mag met de soort en ook cultivar/variëteit worden uitgebreid.

Zorg dat u de juiste botanische naam gebruikt. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

Wat is het land van oorsprong bij zaden?

Achter letter 'D' komt de tweeletter-code van het land van oorsprong: een EU-lidstaat of een derde land. We spreken over een derde land als het materiaal van buiten EU is geïmporteerd. Vermeld de letters NL als het een Nederlands product is.

Komt het materiaal uit meerdere landen? Dan noteert u deze allemaal bij 'D', gescheiden door een komma. Om te controleren welke code u voor welk land moet gebruiken, raadpleegt u de Landenlijst ISO-code van de NVWA.

Mag een plantenpaspoort handgeschreven zijn?

Ja dit mag onder de volgende voorwaarden:

 1. Het sjabloon is geprint met de EU vlag, letters A, B, C en D, het woord Plant Passport en eventueel een kader. Hierbij zijn de juiste vlakken open om ingevuld te kunnen worden.
 2. De tekst is in blokletters geschreven
 3. Deze werkwijze is opgenomen in de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort
Wat moet ik regelen om zelf mijn plantenpaspoort aan te mogen brengen?

Let op, alleen een plantenpaspoort autoriseren is niet voldoende. Lees: Wat is een plantenpaspoortautorisatie? voor alle voorwaarden.

Voor het zelf aanbrengen van een plantenpaspoort kan Naktuinbouw u autoriseren. Vul het aanvraagformulier Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort digitaal in en stuur het ons per e-mail toe. Zorg ervoor dat u de juiste voorbeelden van de gebruikte plantenpaspoort uitingen (bv. hoes, steeketiket, etc.) als bijlagen meestuurt. Dit mag een foto zijn van de vorm waarin u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Zorg ervoor dat deze duidelijk in beeld zijn. Zo kunnen wij de gegevens van het plantenpaspoort controleren. Ook moet het duidelijk zijn op welke producten u het plantenpaspoort gaat gebruiken. Bijvoorbeeld een foto van het steeketiket, tray of hoes.

Gebruikt u plantenpaspoorten die hetzelfde zijn, maar is alleen de botanische naam (bij A) anders? U hoeft dan niet elke naam aan ons voor te leggen. Controleert u dan zelf of de naam die u wilt gaan gebruiken juist is. Hiervoor gebruikt u de database Searchplant

U wordt door Naktuinbouw geautoriseerd na het doorlopen van de volgende stappen :

 1. Verificatie van de door u opgegeven informatie bij de aanvraag
 2. De keurmeester uw bedrijf heeft bezocht en heeft geconstateerd dat u aan alle voorwaarden voldoet
 3. Beoordeling van de plantenpaspoort voorbeelden die u wilt gaan gebruiken

Voor het volledig invullen van de autorisatie is ook het fytosanitair registratienummer en het Naktuinbouw relatienummer nodig. Zorg er dus voor dat u deze klaar hebt liggen.

Hoe dien ik mijn omzetopgave in?

Om uw omzetopgave voor bloemen en groente in te vullen download u de Excel Omzetopgave.

Om uw omzetopgave voor handelsbedrijven boomkwekerij in te vullen download u de Omzetopgave brief handelsbedrijven Boomkwekerijsector

Deze vult u in en stuurt u ons per e-mail toe.

Welke groentezaden zijn plantenpaspoortplichtig?

De volgende groentezaden zijn paspoortplichtig:

 • Allium cepa
 • Allium porrum
 • Capsicum annuum
 • Phaseolus coccineus
 • Phaseolus vulgaris
 • Solanum lycopersicum
 • Pisum sativum
 • Vicia faba
Welke uitzonderingen zijn er voor de plantenpaspoortplicht voor groentezaden?
 • Verkoop direct aan de niet-commerciële eindgebruiker. Dat betekent dat er bij verkoop vanuit bijvoorbeeld een tuincentrum of winkel aan de particuliere consument geen plantenpaspoort meer bij het product hoeft te zitten. Bij verkoop op afstand (webshop) is een plantenpaspoort wel verplicht.
 • Vervoer van ‘planten bestemd voor opplant’ binnen en tussen bedrijfsruimten van hetzelfde bedrijf in Nederland.
 • Vervoer van zaden voor onderzoek, selectie, veredeling, toetsen, bewerken en contractteelt, behalve als er bijzondere fytosanitaire eisen van kracht zijn (bijvoorbeeld ToBRFV in tomaat en paprika). 
Wat kost het werken met het plantenpaspoort?

Voor de kosten van het plantenpaspoort en bijbehorende inspectiekosten verwijzen wij naar onze tarieven.

Let op: elke locatie van uw bedrijf wordt tenminste eenmaal per jaar bezocht.

Meer informatie over onze tarieven en hoe deze tot stand komen.

Wat is een plantenpaspoortautorisatie?

Plantenpaspoortplichtige producten kunnen alleen in het verkeer worden gebracht met een goedgekeurd en geldig plantenpaspoort. Bedrijven mogen dit zelf doen als zij voldoen aan Reglement bedrijfsautorisatie plantenpaspoortafgifte voor het grondgebied van de Europese Unie. Als u hieraan voldoet dan kunt u de Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort aanvragen. Bij deze aanvraag geeft u aan welk format plantenpaspoort u wilt gaan gebruiken. Let op, voordat u zelf 'dagelijks' plantenpaspoorten mag maken 

en aanbrengen wordt dit beoordeeld. De keurmeester zal uw bedrijf bezoeken en zal een gewasbeoordeling en een administratieve controle uitvoeren. Op basis hiervan wordt besloten of u geautoriseerd wordt. Hiervan ontvangt u een door Naktuinbouw ondertekende verklaring. 

Vanaf dat moment voert Naktuinbouw jaarlijks een administratieve controle om vast te stellen of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor deze autorisatie. Daarnaast komt de keurmeester tenminste eenmaal per jaar op het perceel een keuring uitvoeren, maar de rest van het jaar bent u zelf verantwoordelijk.

Ik importeer vanuit een land buiten de Europese Unie (EU). Mag ik aan dat materiaal een plantenpaspoort bevestigen?

Nee!

Bij import van plantenpaspoortplichtige producten stelt het land buiten de EU een fytosanitair certificaat (FC) op en stuurt dat met de zending mee. Bij import in de EU voert de keuringsdienst een controle op het FC en een importinspectie uit. Als het materiaal voldoet aan alle eisen voor de EU, dan kan de importeur over het materiaal beschikken. Vanaf dat moment mag een plantenpaspoort gebruikt worden.

Ik verkoop via internet, wat voor regels zijn hiervoor van toepassing?

Bij verkoop via internet (webshop) zijn 'plants for planting' plantenpaspoortplichtig tot en met de eindconsument.

Elke verzending naar een eindconsument moet dus een plantenpaspoort per kleinste handelseenheid hebben.

Dit is anders dan bij verkoop via een fysiek verkooppunt. In dat geval moeten 'plants for planting' bij het laatste fysieke verkooppunt met een plantenpaspoort aankomen. Bij verkoop aan de eindconsument hoeft in dat geval geen plantenpaspoort meegegeven te worden.

Waar moet ik aan denken bij traceerbaarheidscode?

Traceerbaarheidscode is de code die tracering binnen de eigen bedrijfsadministratie mogelijk maakt. We denken hierbij aan een uniek partijnummer. Dit kan heel goed hetzelfde nummer zijn, dat u ook vermeldt op het leveranciersdocument.

Waarmee mag ik het plantenpaspoort wel combineren?

Het plantenpaspoort mag gecombineerd worden met andere gegevensdragers zoals potten, hoezen, steeketiketten, kleurenlabels en dergelijke. Belangrijke voorwaarde is steeds dat het plantenpaspoortformat duidelijk herkenbaar en volledig is. En dat het duidelijk afgescheiden is van de overige informatie. Dit kan door een scheidingslijn of anderszins duidelijk gescheiden van andere aanduidingen of afbeeldingen. Zo is de informatie gemakkelijk zichtbaar en duidelijk leesbaar.

Wat moet er op het plantenpaspoort-PZ staan?

In deel B van de bijlagen van 2017/2313/EU staan voorbeelden van  plantenpaspoorten. De geest van de wet is dat de paspoorten de informatie bevatten die in de verordening wordt vermeld en dat paspoorten in de praktijk bij deze lay-outs aansluiten.
Dit zijn de vaste elementen op het plantenpaspoort-PZ:

 • in de linkerbovenhoek: de EU-vlag (in kleur of zwart-wit)
 • in de rechterbovenhoek: het woord Plant Passport-PZ met daar rechtonder een referentie naar het naar het specifieke organisme waarvoor het plantenpaspoort van toepassing is. Zijn er meer organismen van toepassing, dan mogen deze worden opgesomd en gescheiden door een komma
 • Eventueel mag voor Plant Passport-PZ, Plantenpaspoort-PZ worden toegevoegd gescheiden door een forward slash (/)
  Dus Plantenpaspoort-PZ / Plant Passport-PZ
 • 'A' + botanische naam
 • 'B' + ISO-code lidstaat, koppelteken, fytosanitair registratienummer
 • 'C' + traceerbaarheidscode 
 • 'D' + ISO-code land van oorsprong/productie, ook als dit Nederland is.

 

Hoe geef ik aan voor welk organisme het plantenpaspoort-PZ van toepassing is?

Er zijn twee opties:

 1. De volledige wetenschappelijke naam
 2. De EPPO code

U kiest welke van deze twee opties u wilt gebruiken.

Zijn meerdere organismen van toepassing dan mogen deze worden opgesomd.

Welke landen voor welk specifiek organisme een bescherming willen, kunt u in register Eisen en coderingen voor beschermde gebieden op de website van de NVWA raadplegen.

Wetenschappelijke naam

In kolom 'Organismen' van het register Eisen en coderingen voor beschermde gebieden leest u de wetenschappelijke naam van de huidige organismen. Voor deze organismen zijn er op dit moment landen of landen met gebieden die extra bescherming vragen.

EPPO-code

In kolom 'EPPO-code' van het register Eisen en coderingen voor beschermde gebieden leest u de EPPO-code van de huidige organismen. Voor deze organismen zijn er op dit moment landen of landen met gebieden die extra bescherming vragen.

U kunt natuurlijk ook de website van EPPO zelf raadplegen.

Mogen gewassen die wel en niet aan specifieke PZ-eisen moeten voldoen op hetzelfde plantenpaspoort?

Ja, gewassen met specifieke PZ eisen en gewassen zonder PZ eisen mogen op één plantenpaspoort staan.

Let op, hier speelt mogelijk ook het leveranciersdocument als drager van het plantenpaspoort een rol.

Welke landen zijn of hebben gebieden waarvoor een plantenpaspoort-PZ van toepassing kan zijn?

Dit kunt u in het register Eisen en coderingen voor beschermde gebieden op de website van de NVWA raadplegen.

Wie moet aan de administratieve verplichtingen voldoen?

Iedereen die geregistreerd is, moet aan de administratieve verplichtingen voldoen. Welke verplichtingen dit zijn leest u bij; Aan welke administratieve verplichtingen moet ik voldoen?

Daarnaast moeten ook andere ondernemers zoals hoveniers en winkeliers (verkooppunten van eindproducten aan consumenten) aan de administratieve verplichtingen voldoen. U administreert van uw toeleverancier voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op de leveringsnota of factuur zijn voldoende, mits inzichtelijk gesorteerd.

Aan welke administratieve verplichtingen moet ik voldoen?

Dit delen we op in vier delen, namelijk; inkoop, verkoop, plantenpaspoortafgifte en vervangen van het plantenpaspoort

Inkoop

Eindproduct

U administreert van uw toeleverancier voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op de leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Teeltmateriaal

Het gaat om materiaal waarmee u verder gaat telen. U administreert van uw toeleverancier voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. Daarnaast bewaart u de gegevens zoals deze op het plantenpaspoort van uw leverancier staan bij ABCD. Het plantenpaspoort zelf bewaren mag natuurlijk ook

Verkoop

U administreert van uw klant voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke klant het gaat. De gegevens op de leveringsnota of factuur zijn voldoende.

Plantenpaspoortafgifte

Dit is van toepassing op geregistreerde bedrijven met een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort. Maar ook op bedrijven die het plantenpaspoort laten afgeven door de bevoegde autoriteit.

U neemt op in uw administratie:

 1. U administreert van uw toeleverancier voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op de leveringsnota of factuur zijn voldoende.
 2. U administreert van uw klant voor elke geleverde handelseenheid planten, plantaardige producten of andere materialen de gegevens waaruit blijkt om welke leverancier het gaat. De gegevens op de leveringsnota of factuur zijn voldoende.
 3. U zorgt dat traceerbaar is welke partij het betreft. Wat de botanische naam, origine en traceringscode is en waar de productie en of het handelsproces heeft plaatsgevonden.

Vervangen van het plantenpaspoort

Dit is van toepassing op geregistreerde bedrijven met een Bedrijfsautorisatie plantenpaspoort. Maar ook voor bedrijven die het plantenpaspoort laten afgeven door de bevoegde autoriteit.

U bewaart de gegevens zoals deze op het plantenpaspoort van uw leverancier staan bij ABCD. Het plantenpaspoort zelf bewaren mag natuurlijk ook.

Waarom een fytosanitair registratienummer?

Door de EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (Plant Health Regulation in het Engels) mag ieder bedrijf slechts één keer met een officieel, uniek, fytosanitair registratienummer worden geregistreerd.
Om de lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden, is er een nationaal gezamenlijk systeem van de keuringsdiensten en de NVWA . Dit is gekoppeld aan de inschrijving bij de KvK. Zo hoeft een bedrijf zich maar éénmaal te melden bij een loket (keuringsdienst). 

Hoe geef ik wijzigingen door?

Geef een wijziging bij de KvK altijd door aan de administratie van Naktuinbouw. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die te maken hebben met uw bedrijfsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail. Geef in de mail duidelijk aan welke gegevens wijzigen.

Moet elk gewas/teelt op mijn bedrijf een ander plantenpaspoortnummer hebben?

Nee. Ieder bedrijf heeft één officieel, nationaal fytosanitair registratienummer. U gebruikt dus één registratienummer voor alle gewassen/teelten van uw bedrijf.  Op het plantenpaspoort staat het fytosanitair registratienummer bij B. Daarnaast staat bij C een traceerbaarheidscode code die u zelf mag aanbrengen. Deze code is natuurlijk niet steeds hetzelfde. 

Hoe vraag ik een Autorisatie: verhandeling materiaal van nog niet toegelaten rassen aan?

U kunt autorisatie aanvragen door dit aan te kruisen op het aanvraagformulier kwekersrecht en/of toelating. Als u niet direct bij de aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating, maar in een later stadium autorisatie wilt aanvragen, kunt u dit formulier per e-mail aan ons sturen.

Download hier de volledige tekst van de beschikking (2004/842/EG).

Welke autorisaties voor nog niet toegelaten rassen zijn verlengd?

Deze kunt u vinden op de pagina: Autorisatie: verhandeling materiaal nog niet toegelaten rassen, alinea "Over de regeling".

Waar vind ik meer informatie over de organismen met de status: Quarantaine, Protected zone quarantaine of RNQP?

Een handige zoektool naar meer informatie is Gereguleerde ziekten en plagen opzoeken op de website van de NVWA.

 

 

Feedback
Sluiten