Lees voor
Aanvragen/wijzigen/annuleren exportinspectie

1 / 1

Exportinspectie aanvragen

Voor de afgifte van een fytosanitair certificaat is het noodzakelijk dat er een exportinspectie plaatsvindt. De exporteur vraagt de exportinspectie zelf aan via e-CertNL. 

Bij het aanvragen, wijzigen of annuleren van een exportinspectiebezoek zijn een aantal zaken van belang. Bijvoorbeeld de bedrijfstijden van Naktuinbouw, de inspectietijden, de inspectievoorwaarden en het servicelevel van Naktuinbouw.

Bedrijfstijden

 • De telefonische bereikbaarheid van de planning is van: maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
 • Inspecties op het bedrijf kunnen plaatsvinden van: maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. (aanvragen voor inspecties tussen 17.00 en 19.00 uur indienen bij de planning voor 13.00 uur)

Wilt u een fytosanitaire inspectie buiten de bedrijfstijden?

Dien dan een aanvraag in bij de planning. Aanvragen voor in het weekend vraagt u op vrijdag vóór 12.00 uur aan. Hiervoor gelden wel extra toeslagen.

 • ’s Avonds tussen 19.00 en 22.00 uur en in de vroege ochtend tussen 05.00 en 07.00 uur geldt een toeslag van 50%.
 • Zaterdag tussen 08.30 en 16.30 uur geldt een toeslag van 50%.
 • Zondag tussen 08.30 en 16.30 uur geldt een toeslag van 100%.

Op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag voeren we geen inspecties uit. Op andere feestdagen kunnen inspecties uitgevoerd worden van 08.30 tot 16.30 uur. Het verzoek hiervoor dient, per mail, een werkdag ervoor voor 12.00 uur ingediend te zijn bij de planning. De toeslag is dan 100%. Inspecties aanvragen voor na 17.00 uur moeten voor 12.00 gemeld worden bij de planning. Anders kunnen we de inspectie niet garanderen.
Op andere tijden zijn geen inspecties mogelijk.

Formulier voor visuele partij-inspectie zaden
De exporteur dient bij de planning een dag van te voren door te geven als er partijen zijn die visueel geïnspecteerd moeten worden. Deze formulieren dienen voor 15.00 uur gemaild te zijn. Dan kunnen die nog dezelfde dag afgehandeld worden. Formulieren die later worden ingestuurd zullen de volgende dag in behandeling worden genomen.

Waarmerken fytosanitaire exportcertificaten op kantoor
Aanvragen om fytosanitaire certificaten te laten waarmerken op het kantoor van Naktuinbouw dienen voor 15.00 uur via e-CertNL aangevraagd te worden. Aanvragen die later binnenkomen, worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

Afhandelen aanvragen replacement (vervangende) fytosanitaire certificaten
Aanvragen voor een replacement (vervangende) fytosanitaire certificaat dienen voor 15.00 uur bij de planning ingediend te zijn. Aanvragen die later binnenkomen, worden de volgende werkdag in behandeling genomen.

voorbeeld formulier

Tijdstip voor aanmelding van inspectiebezoek

In 2024 optimaliseren we de planning van de exportinspecties. Dit doen we vooral om de kosten omlaag te brengen. Dat kan niet zonder de exporteurs. Hieronder een korte uitleg van de veranderingen die vanaf 1 januari 2024 ingaan om dit te bereiken.

 • Inspectieaanvraag voor volgende dag na 15.30 uur aangevraagd: extra toeslag
 • Inspectieaanvraag voor hele dag: korting
 • Inspectieaanvraag dagdeel (halve dag): basistarief
 • Inspectieaanvraag tijdsblok (twee uur): extra toeslag

Voor 15.30 uur exportinspectie aanvragen voor de volgende dag
Zorg dat uw exportinspectie-aanvraag voor 15.30 uur de dag ervoor in het systeem staat. Exportinspectie-aanvragen die u later of op de dag zelf aanvraagt of die u nog wijzigt, belasten we met een extra toeslag. Dit omdat we hierdoor de planning moeten wijzigen.

Exportinspectie-aanvragen voor hele dag levert korting op
Bij aanvragen met tijdsnotatie 12.15 uur in e-CertNL kunnen we uw inspectie de hele dag inplannen. Dat werkt voor ons efficiënt en levert u een korting op. De dag voor de inspectie ontvangt u tussen 16.00 en 17.00 uur een schatting wanneer u de keurmeester kunt verwachten.

Exportinspectie-aanvragen voor een dagdeel betekent standaardtarief
Aanvragen voor de hele ochtend (tijdsnotatie 10.15 in e-CertNL) of hele middag (tijdsnotatie 15.15 in e-CertNL) krijgen geen extra toeslag of korting.

Exportinspectie-aanvragen in een tijdsblok van twee uur krijgen een toeslag
Voor exportinspectie-aanvragen in een tijdsblok van twee uur (8.00-10.00 / 10.00-12.00 / 13.00–15.00 / 15.00–17.0) ontvangt u een extra toeslag, omdat we minder efficiënt kunnen plannen. Het systeem zet uw aanvraagtijdstip in e-CertNL automatisch om naar het juiste tijdsblok waarin deze tijdsnotatie valt.

De tarieven voor 2024 vindt u op onze website
Ook vindt u daarin een extra toelichting. De tarieven voor import- en exportinspecties vindt u op pagina 14 van de tarievenlijst Keuringen 2024.

Bovenstaande wijzigingen gelden alleen voor de exportinspecties. Voor importinspecties geldt dat de aanvraag vier uur voor gewenste inspectietijdstip in CLIENT import moet zijn ingevoerd. Dan wordt binnen drie uur, na het aangevraagde tijdstip, de inspectie gestart.

Wijzigen / annuleren exportinspectie

In e-CertNL worden exportinspecties aangevraagd. Echter het wijzigen, verplaatsen of annuleren van de inspectie aanvraag kan niet via e-CertNL. Dit dient u bij de planning te doen. Dit kunt u doen door het invullen en versturen van het digitale formulier op onze site. U hoeft maar een paar velden in te vullen en op verzenden te drukken. TIP: plaats de link op uw bureaublad.

TijdsblokTijdsnotatie in e-CertNL
Hele dag
12:15 uur
Hele ochtend
10:15 uur
Hele middag
15:15 uur
08:00 - 10:00 uur
08:15 uur
10:00 - 12:00 uur
11:15 uur
13:00 - 15:00 uur
13:15 uur
15:00 - 17:00 uur16:15 uur

LET WEL: in e-CertNL kunt u elk willekeurig tijdstip invoeren. De planning plaatst dit tijdstip in het daarbij passende tijdblok. Dat kan dus vóór uw gewenste tijdstip liggen. Gebruik daarom de hierboven vermelde tijdsnotaties in uw aanvraag, dan is er geen onduidelijkheid.

Replacement - vervangend fytosanitair certificaat aanvragen

Fytosanitaire certificaten kunnen foutieve of verkeerde informatie bevatten. Ook is het mogelijk dat een fytosanitair certificaat kwijtraakt. U kunt dan, als het fytosanitair certificaat al buiten Nederland is, een vervangend (replacement) certificaat aanvragen. Vanaf 1 januari 2022 gaat dit hele proces digitaal en moet u de aanvraag via mijnNaktuinbouw doen.
Heeft u het originele certificaat nog in uw bezit? Dan kunt u dit certificaat omruilen voor het juiste certificaat. 
Voordat u een vervangend certificaat aanvraagt, maakt u een nieuw certificaat in e-CertNL. Gebruik als inspectielocatie de locatie waar het vervangende certificaat gewaarmerkt moet worden.

Wat vragen we van u?

 • Probeer om de noodzaak voor een vervangend fytosanitair certificaat te voorkomen.
 • Wanneer u het aanvraagformulier invult, wees er dan zeker van dat uw documenten correct zijn.
 • Vul het aanvraagformulier volledig in en zorg dat alle gevraagde documenten bijgevoegd zijn.

Let erop dat er voldoende tijd zit tussen het indienen van het verzoek tot replacement en het moment van waarmerken.

Aanvragen vervangend fytosanitair certificaat

Het aanvragen van een vervangend fytosanitair certificaat loopt vanaf 1 januari 2022 via mijnNaktuinbouw. Dit is de eigen Naktuinbouw omgeving van uw bedrijf. Heeft u nog geen mijnNaktuinbouw login, vraag die dan aan via deze link. Klik in het openingsscherm op 'ik heb nog geen login' en u kunt een login aanvragen.

Bent u ingelogd kunt u via het kopje 'Keuringen' naar het menu 'Import/Export' waar dan het scherm 'vervangend certificaat aanvragen' verschijnt.
Het invullen van het digitale formulier wijst zich vanzelf en staat ook beschreven in Handleiding vervangend certificaat im- en export.
Na het indienen van de aanvraag komt deze in ons systeem en wij nemen hem binnen drie uur in behandeling. U krijgt een terugkoppeling als het afgehandeld is.

Om u te registreren als klant en diensten af te nemen rond import- en exportinspecties vult u een formulier in.

Registratieformulier