Lees voor

Nederlandse namen van cultuurplanten

Een nieuwe (tweede) editie van de standaardlijst Nederlandse namen van cultuurplanten is beschikbaar. Deze lijst bevat bijna 10.000 voorkeursnamen en alternatieve Nederlandse namen van cultuurplanten, inclusief een uitgebreide verantwoording voor de opzet en de gemaakte keuzes. Voor elk bekend gewas is er naast een breed geaccepteerde wetenschappelijke naam ook een eenduidige Nederlandse voorkeursnaam. 

Gegevens uit deze lijst zijn vrij te gebruiken met bronvermelding: Nederlandse namen van cultuurplanten, standaardlijst 2024.

Lijst Nederlandse namen van cultuurplanten (tweede editie) (pdf) Lijst Nederlandse namen van cultuurplanten (tweede editie) (xlsx)

Voorkant van de standaardlijst

Waarom een standaard?

Cultuurplanten zijn planten die voor menselijk gebruik worden geteeld. Nederlandse plantennamen voor cultuurplanten worden in de praktijk veel gebruikt. Bijvoorbeeld in de handel, het onderwijs en (consumenten)media. Tot 2020 was er geen namenlijst voor cultuurplanten. Keuzes voor een Nederlandse naam waren daardoor willekeurig.

Om tot een eenduidige standaard te komen, zijn belangrijke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld over hoofdlettergebruik, spelling, naamdelen los of aan elkaar en het bepalen van de juiste voorkeursnaam. Voor de uniformiteit adviseren wij bij Nederlandse plantennamen de standaard voorkeursnamen te gebruiken.

Een voorbeeld: de namen voor Acer davidii

Voor Acer davidii worden de volgende Nederlandse namen gebruikt in praktijk: Chinese esdoorn, Davids esdoorn, Slangenhuid-esdoorn en Streepjesbast-esdoorn. Van deze namen bestaan ook nog eens verschillende spellingsvarianten. Denk aan David-esdoorn, streepjesbast-esdoorn, Streepjesbast esdoorn en Streepjesbastesdoorn. Als voorkeursnaam is gekozen voor de unieke en veel gebruikte Nederlandse naam Davids esdoorn.

Tweede editie uitgebreid met nieuwe gewasgroepen en familienamen

In de eerste editie van 2020 stonden nog vooral de boomkwekerijgewassen. In deze tweede editie zijn nieuwe gewasgroepen opgenomen:

  • verschillende groepen van siergewassen (bollen, kamerplanten, snijproducten en perkplanten)
  • groentegewassen
  • landbouwgewassen
  • tropische planten
  • tropisch fruit
  • de eetbare paddenstoelen in cultuur.

Daarnaast is er een uitbreiding van nieuwe Nederlandse namen bij de bestaande gewasgroepen van de eerste editie. Honderden wijzigingen en verbeteringen zijn doorgevoerd, inclusief aanpassingen aan de wetenschappelijke namen. En de Nederlandse namen van plantenfamilies zijn nu ook opgenomen in de lijst.

De lijst bevat in totaal 10.000 Nederlandse namen, waarvan ruim 6.000 voorkeursnamen

Er staan voor veel gewassen ook alternatieve namen vermeld als die in gebruik zijn. Hierbij is gekozen voor maximaal drie alternatieve namen. Nederlandse namen worden in de praktijk vooral gebruikt voor geslachts- en soortnamen. Ons principe is dat de Nederlandse naam een handige aanvulling is op de wetenschappelijke naam; geen vervanging!

U kunt op twee manieren zoeken in de lijst

U kunt zoeken op Wetenschappelijke naam - Nederlandse naam en andersom. Belangrijke principes bij de keuze van de voorkeursnaam zijn: gebruik in belangrijke basisbronnen, logica, taalregels, traditie en eenduidigheid.

Samenwerkende organisaties

Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelden de lijst samen. Daarbij is een waardevolle bijdrage geleverd door de Nederlandse Dendrologische Vereniging, KAVB, FloricodeVereniging Stadswerk Nederland, Floron, Anthos en Naturalis. Hiervoor is een actieve werkgroep samengesteld. Ook is actief samengewerkt met de werkgroep Nederlandse namen voor wilde planten, bestaande uit Nederlandse en Vlaamse specialisten.

Toevoegingen of vragen?

Heeft u suggesties voor verbetering of vragen? Geef ze dan aan ons door.