Lees voor

Regelgeving en eisen

Bij het importeren van plantaardige producten moet er rekening gehouden worden met de EU-regelgeving en eisen die de EU stelt. Deze eisen hebben op zowel de documenten als de producten betrekking.

Denk aan de volgende voorbeelden:

  • Mag het product wel geïmporteerd worden?
  • Is een fytosanitair certificaat verplicht?
  • En als een fytosanitair certificaat verplicht is, wat moet er dan op vermeld worden?
  • Is een importinspectie verplicht?
  • Welke eisen worden er aan het plantaardig materiaal gesteld?

Aanvullende eisen

Soms zijn er aanvullende eisen aan een importzending of moet er een aparte afhandeling plaatsvinden rondom de importinspectie. De informatie hierover wordt door de NVWa gecommuniceerd en op hun website geplaatst.

Transit en transhipment

In de regelgeving staan eisen voor transit- en transhipmentzendingen. Lees hier wat dit inhoudt.

Transit
Transport over het grondgebied van de EU van zendingen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie en een derde land als bestemming hebben. Bijvoorbeeld een luchtvrachtzending met Afrikaanse snijbloemen die op Schiphol binnenkomt en per vrachtwagen over EU-grondgebied naar Rusland wordt vervoerd. Zendingen met materiaal waarvoor een inspectieplicht geldt, moeten in CLIENT Import worden aangemeld.

Transhipment
Het overladen van zeevracht- of luchtvrachtzendingen die een grenscontrolepost binnenkomen op een ander (lucht)vaartuig voor vervoer naar een andere grenscontrolepost. Bijvoorbeeld luchtvrachtzendingen met rozen die worden overgeladen tussen vliegtuigen op Schiphol of zeecontainers met sinaasappels die tijdelijk in Rotterdam worden opgeslagen en na een bepaalde periode worden overgeladen op een andere boot. Zendingen mogen gedurende een termijn van respectievelijk dertig dagen voor zeevracht en drie dagen voor luchtvracht op de zee-/luchthaven staan. In de loop van het eerste kwartaal van 2020 moeten, als die termijn wordt overschreden, zendingen met materiaal uit EU 2019/2072 – Annex XIA (EUR-Lex) in CLIENT Import worden aangemeld.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Er is verschil van mening/inzicht over EU-regelgeving tussen Nederland en het verzendende land. Wat kan ik hieraan doen?

Nederland heeft in de meeste landen een landbouwraad zitten. Zij kunnen u waarschijnlijk verder helpen.

Feedback
Sluiten