Lees voor
Bemonstering

1 / 1

Veel derde landen hebben als eis dat er, voor exportcertificering,  een toetsing moet hebben plaatsgevonden op het te exporteren plantmateriaal. Deze mogelijke eis staat per productgroep in de specifieke landeneis  en per land in ook in het Register verplichte monstername bij export. In sommige gevallen geeft een invoervergunning dit aan.

Zelf nagaan of een toets beschikbaar is
Het kan ook zijn dat er een invoervergunning (permit) wordt geleverd door het importerende land waarin afwijkende of extra eisen over  toetsingen staan vermeld.
Als de bemonstering voorkomt uit een eis vanuit een invoervergunning (permit) dient u, voordat u een Instructie Voor Invoervergunning (IVI) aanvraagt bij de NVWA (Aanvragen IVI (Instructie voor Invoervergunning) | Export planten, groenten, fruit, plantaardige producten | NVWA) aanvraagt, zelf na te gaan of en welk lab de genoemde toets(en) beschikbaar heeft/hebben bij een door de NVWA erkend laboratorium.

 Linken naar erkende laboratoria

Als toetsing mogelijk is,  staat hieronder hoe u de bemonstering hiervoor kunt aanvragen. 
Let op: als geen toets beschikbaar is kan geen export plaatsvinden.

Om een exportbemonstering aan te vragen vult u een formulier in dat u naar ons kunt e-mailen.
Stap 1
Als exporteur vult u het Formulier Aanvragen Exportbemonstering in.
Stap 2
Het ingevulde formulier slaat u op en stuurt u aan de Planning Keuringen per e-mail. U hoeft dan (nog) geen aanvraag in e-CertNL aan te maken. Voor export Rubus sp. (frambozen) planten naar Marokko gelden andere voorwaarden.  

 

Wat doet Naktuinbouw en wat doet u?

Wat doet Naktuinbouw en wat doet u?
De Planning beoordeelt direct of het voor ons een 'standaard bemonstering' betreft of niet. Dat wil zeggen of wij in beeld hebben hoe groot het monster moet zijn dat genomen moet worden, welk materiaal we moeten bemonsteren, enzovoort. Dit is belangrijk voor de snelheid en juistheid van het onderzoek.

Standaard bemonstering: de planning zorgt voor een inspectieaanvraag voor de bemonstering. De keurmeester ontvangt instructies.
Geen standaard bemonstering: een senior keurmeester FZI maakt in overleg met de NVWA en het laboratorium een instructie. Als die er is handelen wij uw aanvraag verder af volgens de standaard bemonstering.

Na de monstername waarmerkt de keurmeester het formulier met een stempel en handtekening en plakt hij de barcodestickers op het formulier. De keurmeester mailt een foto/scan daarvan en ook het opdrachtformulier voor het Laboratorium naar de Planning .

Wat doet u:
U zorgt dat de gemailde documenten klaarliggen voor de keurmeester die de bemonstering komt uitvoeren. Na de monstername bewaart u het aan u ingevulde formulier met de stempel, handtekening en barcodestickers.

Toetsuitslag

Als de toetsuitslag bekend is, zorgt de Planning dat u een uitslagbrief krijgt en ook bijlagen met traceringskenmerken.

Export Rubus sp (frambozen)planten naar Marokko

Lees hier meer over Export Rubus sp (frambozen)planten naar Marokko