Lees voor

Pre-exportcertificaat

Het pre-exportcertificaat vervangt het Europees Communicatie Document (ECD). De lidstaten van de EU wisselen met dit certificaat fytosanitaire informatie uit zodat een exportcertificaat afgegeven kan worden. De lidstaat waar de planten geteeld zijn wisselt informatie uit met de lidstaat die het materiaal exporteert. Hieronder wordt beschreven hoe het proces verloopt als het materiaal vanuit Nederland via een andere EU-lidstaat naar een derde land moet worden geëxporteerd.

Om verklaringen vanuit Nederland mee te kunnen geven naar een andere EU-lidstaat, om vandaaruit te kunnen exporteren naar een derde land, kan in e-CertNL een pre-exportcertificaat opgemaakt worden. Hier kan ook een waarmerking van het document aangevraagd worden.

U kunt zelf een pre-exportcertificaat opmaken en aanvragen als:

 1. u in Nederland teelt*, en
 2. u dit materiaal verhandelt naar een andere EU-lidstaat, en
 3. uw klant dit materiaal wil verhandelen naar een derde land buiten de EU, en
 4. voor export extra informatie nodig is die niet aan het product zichtbaar is zoals productie- en teeltomstandigheden of land- en gebiedsvrijheden.

* Het is mogelijk voor niet-Nederlands materiaal een pre-exportcertificaat op te maken als de benodigde verklaring is gebaseerd op een behandeling, verwerking of toets die in Nederland heeft plaatsgevonden.

Welke stappen moeten er genomen worden?

 1. Voordat het pre-exportcertificaat opgemaakt kan worden is het van groot belang te weten welke verklaringen de andere EU-lidstaat nodig heeft om het materiaal naar een derde land te kunnen exporteren. De verklaring bepaalt of een inspectie (incl. daarbij behorende kosten) noodzakelijk is of niet. Verklaringen gericht op de teelt-, groeiomstandigheden of landvrijheden kunnen afgegeven worden zonder inspectie. Daarvoor kan de waarmerking van het pre-exportcertificaat op afstand plaatsvinden.
 2. Maak in e-CertNL de aanvraag aan.
 3. Op de handwijzer is zichtbaar welke dekkingen nodig zijn om de gewenste verklaring te kunnen gebruiken. Let op dat als er geen inspectie nodig is, en er wordt gekozen voor waarmerken op afstand dat dan locatie ‘Waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI' wordt gekozen als inspectielocatie. Het gewaarmerkte pre-exportcertificaat wordt dan per post naar u toegestuurd.
 4. Naktuinbouw beoordeelt de aanvraag en na akkoord wordt het pre-export certificaat gewaarmerkt. Dit gewaarmerkte pre-exportcertificaat moet dan met de zending mee naar de EU-lidstaat.

Enkele belangrijke punten rondom het pre-export certificaat vanuit de NVWA instructie

 • Afgifte vindt plaats op verzoek van de professionele marktdeelnemer door de bevoegde autoriteit. (In Nederland zijn de keuringsdiensten de bevoegde autoriteiten.)
 • Afgifte kan alleen plaatsvinden zolang de planten, plantaardige producten of andere materialen zich in de bedrijfsruimten van de professionele marktdeelnemer bevinden. Of, indien zij deze bedrijfsruimten hebben verlaten op voorwaarde dat inspecties en, waar nodig, bemonsteringen zijn uitgevoerd die bevestigen dat de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen beantwoorden aan één of meer van de hiervoor vermelde fytosanitaire voorschriften.
 • Het pre-exportcertificaat vergezelt de betrokken planten, plantaardige producten of andere materialen tijdens het verkeer ervan binnen het grondgebied van de Unie (tenzij er sprake is van elektronische uitwisseling tussen lidstaten).
 • Het pre-exportcertificaat wordt voorzien van de naam, handtekening en waarmerkstempel van de bevoegde functionaris. Tevens wordt de plaats en datum van afgifte vermeld.
 • Pre-exportcertificaten van andere lidstaten vervangen door een Nederlands exemplaar is geen optie. Een pre-exportcertificaat kan niet kopie conform origineel gewaarmerkt worden.
 • De geldigheidsduur van de verklaringen op het pre-exportcertificaat zijn  productafhankelijk, voor zaaizaden kan dit meerdere jaren zijn, voor andere producten zal dit vrijwel altijd maximaal 1 groeiseizoen zijn.

Voorbeelden verklaringen

Hieronder een paar voorbeelden van verklaringen en de gevolgen van deze verklaringen voor het geheel proces.

 • Stel de verklaring "na inspectie vrij van ziekten en plagen" wordt gekozen. Dan houdt dat in dat een keurmeester deze partij moet inspecteren. Voor de ontvangende EU-lidstaat heeft dit geen toegevoegde waarde. Onderdeel van hun exportinspectie (voor het derde land) is een visuele partij-inspectie op ziekten en plagen. Het pre-exportcertificaat voegt in dit geval niets toe. Het leidt tot een onnodige inspectie.
 • Stel de verklaring "Perceel vrij" of  "productieplaats vrij" van bepaalde organismen.
  Per geval wordt dan bekeken en bepaald of NL hieraan kan voldoen. In veel gevallen kan bv. de veldkeuring hier de dekking voor zijn. Dan is een inspectie niet noodzakelijk. Naktuinbouw kan dan op afstand het pre-exportcertificaat waarmerken en per post opsturen. (wel inspectielocatie ‘Waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI' kiezen in de aanvraag)
 • Stel de verklaring "land vrij" van bepaalde organismen wordt gekozen. Het systeem bepaalt of NL vrij is van dit organisme. Dan is een inspectie niet noodzakelijk. Naktuinbouw kan dan op afstand het pre-exportcertificaat waarmerken en per post opsturen. (wel inspectielocatie ‘Waarmerken kantoor Naktuinbouw FZI' kiezen in de aanvraag)

Maken pre-exportcertificaat

Lees hier hoe het opmaken van een pre-exportcertificaat, in zowel zaaizaden als bomen jonge planten, in zijn werk gaat.

 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Dit betreft de werkwijze voor een pre-exportcertificaat vanuit Nederland naar een andere EU-lidstaat. Maar wat is de werkwijze voor pre-exportcertificaten vanuit een andere EU-lidstaat naar Nederland?

Dit staat elders op onze site beschreven in het kader van handel van EU-materiaal het Verenigd Koninkrijk.

Is het mogelijk een pre-exportcertificaat aan te vragen voor niet Nederlands materiaal?

Ja, het is mogelijk voor niet-Nederlands materiaal een pre-exportcertificaat op te maken als de benodigde verklaring is gebaseerd op een behandeling, verwerking of toets die in Nederland heeft plaatsgevonden.

De gewenste of noodzakelijke verklaringstekst staat niet tussen de te kiezen verklaringen. Wat nu?

Stuur een mail naar de helpdesk met de gewenste verklaringstekst(en) en om welke product(en) het gaat. Dit wordt voorgelegd aan de NVWA en zij kijken of deze verklaringsteksten toegevoegd kunnen worden aan e-CertNL.

Ik koop mijn producten in een andere EU-lidstaat en verkoop het weer naar een andere EU-lidstaat. Nu vraagt de ontvangende lidstaat een pre-exportcertificaat met een verklaring over de teelt. Ik wil niet dat de mijn ontvangende klant weet waar ik mijn handel heb ingekost. Kan ik een pre-exportcertificaat overzetten naar een NL pre-exportcertificaat?

Nee, een pre-exportcertificaat uit een andere EU-lidstaat kan niet overgezet worden naar een Nederlands pre-exportcertificaat.

Is de opmaak in e-CertNL voldoende of moet er nog aanvullende informatie geleverd worden?

Uit het systeem komt een handwijzer. Daarop staat wat nodig is om de eisen te kunnen dekken. Deze dekkingen toont u tijdens de waarmerking van het pre-exportcertificaat. Een dekking kan ook de fysieke inspectie zijn maar vaak is dat niet nodig.

Is er ook een certificaatmodel (in e-CertNL model 11 genoemd) waar het pre-export certificaat op geprint moet worden?

Nee, het kan op wit A4 papier geprint worden.

Mag er afgeschreven worden op een Nederlands pre-export certificaat?

Nee, het is niet mogelijk om voor een grote partij een pre-export certificaat op te maken en die grote partij in gedeelten af te zetten middels afschrijven op het pre-exportcertificaat. Bij elke zending hoort een pre-exportcertificaat.

Is een inspectie noodzakelijk voor de afgifte van een pre-exportcertificaat?

Nee, dat is afhankelijk van de verklaringen die de exporteur aanvinkt. Deze keuze bepaalt welke dekkingen nodig zijn om aan die eis te voldoen. Meestal is een inspectie niet noodzakelijk en voegt deze niets toe.

Welke verklaring is nodig op het pre-exportcertificaat?

Dit moet de exporteur bij zijn importeur in de EU-lidstaat achterhalen. Welke verklaring heeft de importeur in de andere lidstaat nodig om de zending te exporteren naar het derde land? Er worden geen pre-exportcertificaten afgegeven zonder verklaringen, die hebben namelijk helemaal geen nut en waarde.

Valt de afgifte van een pre-exportcertificaat in de zaden ook, bij deelnemende zaadbedrijven, ook onder bonus-Malus?

Nee, de afgifte van een pre-exportcertificaat valt altijd in de steekproef. Dan worden ook alle onderliggende eisen en dekkingen gecontroleerd.

Feedback
Sluiten