Lees voor

Keuringen

Als leverancier van plantmateriaal hebt u op verschillende manieren met Naktuinbouw te maken. Naktuinbouw is rechtstreeks verantwoordelijk voor de plantenpaspoortcontroles en voor importinspecties. Daarnaast zijn er een aantal Europese richtlijnen van toepassing voor het in de handel brengen van teeltmateriaal. Als het gaat om exportcertificering dan is de NVWA verantwoordelijk en voert Naktuinbouw de inspecties en toetsing uit.

Als u plantmateriaal in de handel brengt (binnen de EU) moet u uw bedrijf registreren. Door de EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (Plant Health Regulation in het Engels) mag ieder bedrijf slechts één keer met een officieel, uniek, fytosanitair registratienummer worden geregistreerd. Om de lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden, is er een nationaal gezamenlijk systeem van de keuringsdiensten en de NVWA. Dit is gekoppeld aan de inschrijving bij de KvK. Zo hoeft een bedrijf zich maar éénmaal te melden bij een loket (keuringsdienst). Er zijn circa 4.000 geregistreerde bedrijven bij Naktuinbouw. Wanneer u bij ons geregistreerd bent, mag uw teeltmateriaal binnen de Europese Unie worden verhandeld.

Wij houden toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij wordt gelet op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en producttraceerbaarheid.

Om te weten welke voorwaarden van toepassing zijn is het noodzakelijk om het gebruiksdoel vast te stellen. Maak uw keus om meer informatie te krijgen:

Registeren

Om u te registreren als klant en diensten af te nemen van Keuringen vult u een formulier in.

Registratieformulier

Aanpassing registratie

 

Statutair wijzigen kan alleen als je een BV, NV, Vereniging, Stichting bent met volledige rechtsbevoegdheid

Als er een beperkte rechtsbevoegdheid op rust, kan het ook niet-statutair gewijzigd worden. De staturen moeten aanwezig zijn en ondertekend door een notaris.

Een VOF, eenmanszaak of maatschap kan nooit statutair gewijzigd worden

Hou hier dus bij registratie bij de KvK rekening mee. Niet-statutair wijzigen betekent een nieuw fytosanitair registratienummer
Verpakkingsmateriaal wat u bijvoorbeeld met het fytosanitaire registratienummer in voorraad laat drukken is dan niet meer geldig. U krijgt immers een nieuw fytosanitair nummer. Het oude materiaal mag u vanaf dat moment niet meer gebruiken.

Geef een wijziging bij de Kamer van Koophandel (KvK) altijd door aan de administratie van Naktuinbouw

Uw bedrijf is ingeschreven bij de KvK. Wijzigt u van bedrijfsvorm, dan kan dat grote consequenties hebben. Geef dit daarom altijd door aan onze administratie. Bij de registratie bij de KvK is een combinatie van KvK-nummer en vestigingsnummer uitgegeven. De combinatie van deze twee nummers is gekoppeld aan uw fytosanitair registratienummer. 

Als u uw bedrijf bijvoorbeeld laat omzetten naar een andere rechtsvorm doe dit dan altijd op statutaire basis. U behoudt dan de combinatie van KvK-nummer en vestigingsnummer. Uw fytosanitaire registratienummer blijft dan ook behouden. De koppeling is immers bekend in de NVWA database.

Dit geldt ook voor andere wijzigingen die te maken hebben met uw bedrijfsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar Keuringen. Geef in de mail duidelijk aan welke gegevens wijzigen.

Registreer of controleer uw gewassen in mijnNaktuinbouw

Ieder jaar krijgen we in Nederland te maken met nieuwe fytosanitaire risico’s.  
Samen met de andere keuringsdiensten en de NVWA reageren we hier snel op om de oorzaak van een uitbraak te ontdekken.  

Wetgeving vanuit Brussel bepaalt dat Nederland moet kunnen aantonen hoe het een nieuw fytosanitair probleem aanpakt. Zodra een fytosanitair probleem zich aandient moeten de keuringsdiensten snel in actie komen. Brussel geeft de maatregelen aan.  

Naktuinbouw heeft dan de taak om de oorzaak van een uitbraak te ontdekken 

Tracering van plantmateriaal is erg belangrijk 

Het onderzoek begint met de vragen: 

  • Waar en wanneer is het fytosanitaire risico binnengekomen?  
  • Welk soort teelten lopen hierdoor misschien schade op? 
  • Waar staan de gewassen die het meest gevaar lopen? 
  • Wat en hoe groot zijn mogelijk gevolgen voor bedrijven? 
  • Hoe kunnen we een uitbraak voorkomen en/of controleren? 

Gewasregistratie noodzakelijk 

De EU-Plantgezondheidsverordening stelt dat ieder land een gewasregister bijhoudt. In dit register staan de gewassen op geslachts- en soortniveau voor ieder bedrijf. Het register is van de NVWA. Naktuinbouw neemt de gewassen van de bedrijven in het register op. Naast de NVWA en Naktuinbouw heeft niemand inzage in of toegang tot deze gegevens.   

Waar registreer ik mijn gewassen bij Naktuinbouw? 

In mijnNaktuinbouw kunt u uw gewassen registreren. U vindt er de op uw bedrijf geregistreerde gewassen. U kunt er uw gewasregistratie invullen, inzien of aanvullen.  
Heeft u nog geen login, dan kunt u dit hier zelf regelen.  

Hoe vul ik het gewasregister in? 

Na het inloggen in mijnNaktuinbouw, vult of wijzigt u uw gewasregistratie via het tabblad KEURINGEN / GEWASREGISTRATIE / UPDATEN OF WIJZIGEN EN VERSTUREN. 
In de Gebruikershandleiding Gewasregistratie leest u instructies om op een juiste manier de gewasregistratie in te vullen of te controleren. 

U bent zelf verantwoordelijk voor goede informatie 

De keurmeester controleert uw gewasregister, samen met u, tijdens de jaarlijkse administratieve controle. Naktuinbouw geeft dit via het register gewasregistratie door aan de NVWA.  
 

Wat doet Naktuinbouw met de gewasregistratie? 

Bij een nieuw fytosanitair probleem kunnen we vanaf nu snel ingrijpen. Daardoor houden we het risico zo laag mogelijk. Nederland kan, als belangrijk handelsland, wereldwijd gezond teeltmateriaal blijven leveren, zonder fytosanitaire ziekten. Uw gewasregistratie is essentieel om de handel in Nederland naar een nog hoger niveau te tillen. 

Vragen? 

Heeft u er vragen over, of is iets niet duidelijk? Neemt u dan contact op met: Team Administratie Keuringen, tel. (071) 332 62 88 

Veelgestelde vragen (FAQ)

Waar kan ik mij aanmelden voor nieuwsbrieven?

U kunt zich voor onze nieuwsbrieven aanmelden op onze website: www.naktuinbouw.nl/nieuwsbrief

Welke certificeringen en accreditaties heeft Naktuinbouw-keuringen?

Keuringen heeft drie verschillende certificeringen/accreditaties:

  1. NEN-EN-ISO 9001:2015
  2. NEN-EN-ISO/IEC 17020:2017
  3. ISTA Accreditation
Waar kan ik jullie accreditaties vinden?

Op onze website vindt u meer informatie over onze accreditaties.

Bent u nog niet geregistreerd bij Naktuinbouw?

Dit is nodig om het fytosanitaire registratienummer te krijgen. U kunt uw bedrijf makkelijk via onze website aanmelden voor registratie. Na het verwerken van uw aanvraag nemen we contact met u op voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek kan de keurmeester eventuele vragen die u nog heeft beantwoorden.

Waarom een fytosanitair registratienummer?

Door de EU-Plantgezondheidsverordening 2016/2031/EU (Plant Health Regulation in het Engels) mag ieder bedrijf slechts één keer met een officieel, uniek, fytosanitair registratienummer worden geregistreerd. Om de lasten voor het bedrijfsleven zo laag mogelijk te houden, is er een nationaal gezamenlijk systeem van de keuringsdiensten en de NVWA. Dit is gekoppeld aan de inschrijving bij de KvK. Zo hoeft een bedrijf zich maar éénmaal te melden bij een loket (keuringsdienst).

Hoe ziet het fytosanitair registratienummer eruit?

Dit is een 9-cijferig nummer. Op het plantenpaspoort (bij letter B:) wordt dit voorafgegaan door NL (de iso-landcode) en een koppelteken. Voorbeeld: NL-123456789. Andere lidstaten kiezen een eigen notatie voor het registratienummer.

Wanneer wijzigt mijn fytosanitair registratienummer?

Bij de registratie bij de Kamer van Koophandel is een combinatie van KvK-nummer en vestigingsnummer uitgegeven. De combinatie van deze twee nummers is gekoppeld aan uw fytosanitaire registratienummer. Overweegt u een wijziging van bedrijfsvorm, hou dan rekening met onderstaande belangrijke mededeling.

Heeft een wijziging van bedrijfsvorm bij de KvK consequenties voor het fytosanitair registratienummer?

Als u uw bedrijf bijvoorbeeld laat omzetten naar een andere rechtsvorm doe dit dan altijd op statutaire basis. U behoudt dan de combinatie van KvK-nummer en vestigingsnummer. Uw fytosanitaire registratienummer blijft dan ook behouden. De koppeling is immers bekend in de NVWA-database.

Let op Statutair wijzigen kan alleen met een BV, NV, Vereniging, Stichting met volledige rechtsbevoegdheid Als er een beperkte rechtsbevoegdheid op rust, kan het ook niet-statutair gewijzigd worden. De statuten moeten aanwezig zijn en ondertekend zijn door een notaris. Een VOF, eenmanszaak of maatschap kan nooit statutair gewijzigd worden. Houd hier dus bij registratie bij de KvK rekening mee.

Wanneer heb ik een nieuw fytosanitair registratienummer nodig?

Als u uw bedrijf niet-statutair wijzigt, dan heeft u een nieuw fytosanitair registratienummer nodig. Het oude verpakkingsmateriaal wat u bijvoorbeeld met het fytosanitaire registratienummer in voorraad laat drukken is dan niet meer geldig. U krijgt immers een nieuw fytosanitair nummer. Het oude materiaal mag u vanaf dat moment niet meer gebruiken.

Hoe geef ik wijzigingen door?

Geef een wijziging bij de KvK altijd door aan de administratie van Naktuinbouw. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die te maken hebben met uw bedrijfsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail. Geef in de mail duidelijk aan welke gegevens wijzigen.

Wat zijn de contactgegevens van de andere keuringsdiensten?
Hoe dien ik een klacht in over geleverd teeltmateriaal?

U kunt bij Naktuinbouw klachten indienen over geleverd teeltmateriaal, of bij meningsverschillen tussen leverancier en afnemer over de kwaliteit van het materiaal.
Ga naar deze pagina om het klachtenformulier in te vullen.
Lees hier meer over de klachtenprocedure.

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn groentegewas?

Vul dit formulier in om een verklaring voor uw groentegewas aan te vragen.
Voorbeeldverklaringen: registratieverklaring, NON GMO, Certificate of conformity, opname ras als derdelandensynoniem of op interne Naktuinbouwlijst, verlening autorisatie voor een groenteras die nog niet officieel is toegelaten, instandhoudersverklaring of ISTA monsternameverklaring.

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn siergewas?

Met dit formulier vraagt u een verklaring aan voor uw bloemisterij-/siergewas.

Hoe vraag ik een verklaring aan voor mijn boomkwekerijgewas?

Met dit formulier vraagt u een verklaring aan voor uw boomkwekerijgewas.

Feedback
Sluiten