Lees voor
Regelgeving - (landen)eisen – exportregisters

1 / 1

Regelgeving - (landen)eisen - exportregisters

Voordat u gaat exporteren moet u in het ontvangende land opvragen welke eisen van toepassing zijn op het plantaardige product dat u wilt exporteren. Dit kan standaardwetgeving (=landeneis) of een invoervergunning zijn.

Vanuit de wetgeving of herhalende invoervergunningen stelt de NVWA de landeneisen (voor derde landen) op. Exporteurs kunnen deze inzien.
In de landeneisen zijn de eisen opgenomen die het ontvangende land stelt aan de binnenkomende producten. Ook kan het zijn dat kwekers/leveranciers of producten in registers vermeld moeten zijn. De landeneisen zijn in e-CertNL vertaald en toont het systeem op de handwijzer.

Landeneisen en basisnormen

NVWA website
Op de website van de NVWA staat een tool waar u ziet aan welke eisen u moet voldoen om naar bepaalde landen te exporteren. U kiest eerst welke categorie producten u wilt exporteren en dan naar welk land. De tool geeft aan aan welke landeneisen u moet voldoen, aan welke basisnormen en bij welke keuringsinstantie u de inspectie aanvraagt. Ook eventuele aanvullende informatie, zoals CITES-bijschrijvingen en Pre-shipment inspecties (PSI) geeft de tool aan. Voor sommige producten geldt dat u ze alleen mag exporteren als ze afkomstig zijn van goedgekeurde kwekerijen. Als dat van toepassing is staan de goedgekeurde bedrijven in Bedrijvenoverzichten.

e-CertNL
In e-CertNL op de pagina ‘landeneisen’ staat per land, per sector een link naar de eisen vermeld.

Daarnaast moeten alle producten voldoen aan de basisnormen van Nederland.
In sommige gevallen is een monstername van de te exporteren partij verplicht. Hiervoor kunt u een aanvraag indienen bij Naktuinbouw door het formulier aanvragen exportbemonstering in te vullen.
Soms ligt er een eis op monstername of dient een teler/leverancier in een register te staan. Anders is export niet mogelijk. Deze registers beheert de NVWA.

Exportregisters

Soms moet een teler/leverancier of een product zijn opgenomen in een NVWA-register. Deze registers beheert de NVWA.
De registers zijn in drie groepen te verdelen:

  1. Bedrijven op basis van veldkeuringen/extra keuringen
    Naktuinbouw neemt deze bedrijven, op verzoek van de teler, na de keuring op in het register.
  2. Bedrijven op basis van labtoetsen
    Deze bedrijven worden na het laten bemonsteren en toetsen van (waard)planten in het register opgenomen. Naktuinbouw neemt hiervoor de monsters en laat ze onderzoeken. Nadat laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat het organisme niet aanwezig was, plaatst Naktuinbouw het bedrijf in het register.
  3. Registers met aanvullende exportinformatie

Registers

Bedrijven met planten vrij van Radopholus similis, Heterodera fici, Cactodera cacti en Hirschmanniella

Reden:
Voor de export van bepaalde planten naar bepaalde bestemmingen is het noodzakelijk dat de planten bemonsterd en vrij bevonden zijn van Radopholus similis, Heterodera fici of Cactodera cacti. Dit staat dan in de landeneis of de handwijzer. Er kan hier gekozen worden om te gaan voor bedrijfsvrijheid voor een half jaar. Tweemaal per jaar komt Naktuinbouw dan alle waardplanten in het bedrijf bemonsteren. Als het bedrijf dan vrij is van deze aaltjes dan wordt het bedrijf opgenomen in het register. Let op, gebruik bij de aanvraag het fytosanitair registratienummer wat gebruikt wordt op het plantenpaspoort wat aan het materiaal wordt aangebracht. Dit is belangrijk omdat uw materiaal dan in de logistieke keten herkenbaar is als afkomstig van een bedrijf vrij van het organisme.


Regelen en kosten:
Bedrijven die in dit register willen worden opgenomen kunnen zich via e-mail melden bij de Planning.
De extra kosten bestaan uit jaarlijks twee bezoeken (basistarieven) voor bemonstering, inspectieminuten en onderzoekskosten van de genomen monsters.

Noorwegen – overzicht leverancier waardplanten P. ramorum

Reden:
Bepaalde planten moeten van een kwekerij komen die aantoonbaar vrij is van symptomen Phytophthora ramorum. Verdeeld over het jaar moeten er 4 veldinspecties in het groeiseizoen plaatsvinden. Voor export moet er nog een partij-inspectie plaatsvinden. Hierbij moet extra gelet worden op symptomen en moet er een monster genomen worden bij symptomen. De partij mag pas geëxporteerd worden als in monster geen P. ramorum is aangetoond.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen.
Let op, niet of te laat opgeven kan reden zijn dat uw product niet naar Noorwegen geëxporteerd kan worden. Dan worden de veldkeuringen en monsternames ingepland. De extra veldkeuring en monstername wordt tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht. Ook de onderzoekskosten van het monster (of monsters) worden in rekening gebracht.

Diverse landen - overzicht leverancier waardplanten P. ramorum

Reden:
Potplanten en voortkwekingsmateriaal van waardplanten P. ramorum, moeten afkomstig zijn van een bedrijf dat tijdens de veldinspectie van Naktuinbouw vrij is bevonden van Phytophthora ramorum. Ook moeten de planten tijdens het groeiseizoen worden geïnspecteerd en vrij bevonden van P. ramorum. Dit geldt voor een aantal landen waaronder Canada, Japan, Montenegro, Turkije en IJsland. De waardplanten kunnen wel verschillen per land.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Verenigd Koninkrijk - overzicht leverancier waardplanten P. ramorum

Reden:
Viburnum spp., Camellia spp. of Rhododendron spp., m.u.v. Rhododendron simsii, moeten van een kwekerij komen die aantoonbaar vrij is van symptomen Phytophthora ramorum. Verdeeld over het jaar moeten er 2 veldinspecties plaatsvinden. Bij aantreffen symptomen wordt er een monster genomen.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. Let op, niet of te laat opgeven kan reden zijn dat uw product niet naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd kan worden. Dan worden de veldkeuringen ingepland. De extra veldkeuring wordt tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht. Ook de onderzoekskosten van eventueel monster (of monsters) worden in rekening gebracht.

Verenigd Koninkrijk - bedrijven met planten vrij van Radopholus similis, Heterodera fici, Cactodera cacti en Hirschmanniella

Reden:
Planten afkomstig uit de EU van Cryptocoryne, Hygrophila en Vallisneria moeten worden bemonsterd en onderzocht op Hirschmanniella spp. m.u.v. H. behningi, H. gracilis, H. halophila, H. loofi en H. zostericola.Er kan hier gekozen worden om te gaan voor bedrijfsvrijheid voor een half jaar. Tweemaal per jaar komt Naktuinbouw dan alle waardplanten in het bedrijf bemonsteren. Als het bedrijf dan vrij is van Hirschmanniella spp dan wordt het bedrijf opgenomen in het register. Let op, gebruik bij de aanvraag het fytosanitair registratienummer wat gebruikt wordt op het plantenpaspoort wat aan het materiaal wordt aangebracht. Dit is belangrijk omdat uw materiaal dan in de logistieke keten herkenbaar is als afkomstig van een bedrijf vrij van het organisme.

Regelen en kosten:
Bedrijven die in dit register willen worden opgenomen kunnen zich via e-mail melden bij de Planning.De extra kosten bestaan uit jaarlijks twee bezoeken (basistarieven) voor bemonstering, inspectieminuten en onderzoekskosten van de genomen monsters.

Canarische Eilanden - bedrijven vrij van Radopholus similis en Radopholus citrophilus

Reden:
Bepaalde planten van Nederlandse origine moeten afkomstig zijn van een bedrijf dat is bemonsterd en vrij is bevonden van Radopholus similis en Radopholus citrophilus. Er kan hier gekozen worden om te gaan voor bedrijfsvrijheid voor een half jaar. Tweemaal per jaar komt Naktuinbouw dan alle waardplanten in het bedrijf bemonsteren. Als het bedrijf dan vrij is van deze aaltjes dan wordt het bedrijf opgenomen in het register.

Regelen en kosten:
Bedrijven die in dit register willen worden opgenomen kunnen zich melden via e-mail bij de Planning. De extra kosten bestaan uit jaarlijks twee bezoek voor bemonstering, inspectieminuten en onderzoekskosten van de genomen monsters. Dit kan bij sommige gewassen gecombineerd worden met opname in het register Bedrijven met planten vrij van Radopholus similis, Heterodera fici en Cactodera cacti

Verenigde Staten – overzicht leveranciers waardplanten P. ramorum en P. kernoviae

Reden:
Voor bepaalde gewassen geldt een invoerverbod. Dit is niet van toepassing op in Nederland geproduceerd materiaal dat afkomstig is van kwekerijen die jaarlijks worden geïnspecteerd, getoetst (met ELISA of PCR) en vrij bevonden van Phytophthora ramorum en Phytophthora kernoviae.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. Dan worden de veldkeuringen en monsternames ingepland. De monstername wordt tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht. Ook de onderzoekskosten van het monster (of monsters) wordt in rekening gebracht. De planten moeten in principe worden bemonsterd in de periode september – oktober. Later of eerder bemonsteren mag mits alle te bemonsteren waardplanten (nog) goed inspecteerbaar zijn op symptomen van P. ramorum. Bladhoudende gewassen blijven goed inspecteerbaar

Verenigde Staten – bedrijven met waterplanten vrij van Globodera sp.-cysten

Reden:
Waterplanten van de geslachten Nymphea en Butomus moeten vrij zijn van AM-cysten (Globodera pallida en G. rostochiensis ) om geëxporteerd te kunnen worden naar de VS. Dit gebeurt op basis van een monstername en laboratoriumonderzoek.

Regelen en kosten:
Aanmelden voor dit register loopt via Anthos. Zij informeren Naktuinbouw. De extra kosten bestaan uit een bezoek (basistarief) voor bemonstering, inspectieminuten en onderzoekskosten van de genomen monsters.

Canada – bedrijven met waterplanten vrij van Globodera sp.-cysten

Reden:
Waterplanten van de geslachten Nymphea en Butomus moeten vrij zijn van AM-cysten (Globodera pallida en G. rostochiensis ) om geëxporteerd te kunnen worden naar Canada. Dit gebeurt op basis van een monstername en laboratoriumonderzoek.

Regelen en kosten:
Aanmelden voor dit register loopt via Anthos. Zij informeren Naktuinbouw. De extra kosten bestaan uit een bezoek (basistarief) voor bemonstering, inspectieminuten en onderzoekskosten van de genomen monsters.

China – overzicht leveranciers waardplanten P. ramorum

Reden:
De waardplanten P. ramorum, moeten afkomstig zijn van een bedrijf dat tijdens de veldinspectie van Naktuinbouw vrij is bevonden van Phytophthora ramorum.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden.

Noorwegen – toegelaten bedrijven bol - tuinchrysant

Reden:
De bol- en tuinchrysant (Dendranthema x grandiflorum) komt alleen voor export in aanmerking wanneer deze afkomstig is van bedrijven die vrij zijn van symptomen van mineervlieg. Deze bedrijfsvrijheid moet blijken uit maandelijkse inspecties gedurende 3 maanden voorafgaand aan export. De planten moeten ook vrij zijn van Japanse roest, Puccinia horiana.

Regelen en kosten:
Bedrijven die in dit register willen, kunnen zich aanmelden via het formulier aanvragen exportbemonstering. Zie voor meer toelichting onze pagina exportbemonstering. De extra kosten bestaan uit een basistarief en inspectieminuten voor het uitvoeren van de visuele inspectie.

Zuid Korea – toegelaten bedrijven Anthurium, Calathea en Musa

Reden:
Voor de export van voortkwekingsmateriaal van Anthurium, Calathea en Musa gelden speciale eisen. Hiervoor is een apart protocol van kracht.

Regelen en kosten:
Mocht een bedrijf hieraan willen deelnemen kunnen zij zich voor verdere informatie melden via e-mail bij de Planning. Dit komt aan de orde tijdens het informatiegesprek. Dit is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte.

Taiwan – toegelaten bedrijven Anthurium en Bromeliaceae

Reden:
Voor planten van Aechmea, Anthurium, Bromelia, Cryptanthus, Guzmania, Neoregelia, Nidularium, Tillandsia en Vriesea geldt een invoerverbod. Voor toegelaten bedrijven wordt voor beworteld voortkwekingsmateriaal een uitzondering gemaakt. Om toegelaten te worden is een apart protocol van kracht.

Regelen en kosten:
Mocht een bedrijf hieraan willen deelnemen kunnen zij zich voor verdere informatie melden via e-mail bij de Planning. Dit komt aan de orde tijdens het informatiegesprek. Dit is namelijk afhankelijk van bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte.

Canada – register toegelaten bedrijven geconditioneerde teelt

Reden:
Planten die uit stek of zaad worden opgekweekt, met groeimedium mogen niet naar Canada worden geëxporteerd. Hiervan uitgezonderd zijn planten die zijn opgekweekt onder geconditioneerde omstandigheden in een speciaal klei- en zandvrij groeimedium.

Regelen en kosten:
Om in dit register opgenomen te worden, moet een bedrijf zich melden bij de NVWA. De NVWA handelt dit volledig af. Zie ook NVWA site. De tarieven van de NVWA zijn hierbij van toepassing.

VS – register toegelaten bedrijven geconditioneerde teelt

Reden:
Planten met groeimedium mogen niet naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hiervan uitgezonderd zijn planten in agar of soortgelijk weefselkweekmedium, epifytische planten op bijvoorbeeld groeimedium vervaardigd van kokosnoten en planten geteeld onder geconditioneerde omstandigheden.

Regelen en kosten:
Om in dit register opgenomen te worden dient een bedrijf zich te melden bij de NVWA. De NVWA handelt dit volledig af. Zie ook NVWA site. De tarieven van de NVWA zijn hierbij van toepassing.

VK - overzicht leveranciers waardplanten Xylella naar Verenigd Koninkrijk

Reden:
Voor export naar het VK geldt een toetsverplichting voor alle Lavandula spp en Rosmarinus officinalis (Syn Salvia rosmarinus). Bedrijven kunnen ervoor kiezen hun bedrijf te laten bemonsteren om de vrijheid van Xylella fastidiosa aan te tonen. Ze komen dan automatisch in het register.

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. De kosten voor het nemen van het monster en de onderzoekskosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Overzicht bedrijfsvrijheid organisme voor export

Reden:
In sommige gevallen is het mogelijk met een bedrijfs-, perceels- of partij bemonstering voor langere tijd de vrijheid van een bepaald organisme aan te tonen. Dit wordt vermeld in het niet openbare register 'overzicht bedrijfsvrijheid organisme voor export'.

Regelen en kosten:
Bedrijven die in dit register willen kunnen zich aanmelden via het formulier aanvragen exportbemonstering. Zie voor meer toelichting onze pagina exportbemonstering. Dan wordt aan de hand van het formulier bekeken of de bemonstering in aanmerking komt voor dit register.

De extra kosten bestaan uit een basistarief en inspectieminuten voor het nemen van de monsters en uiteraard de onderzoekskosten van de monsters.
Als het een bedrijfsbemonstering betreft en een monster is positief bevonden dan kan het bedrijf alsnog in dit register worden opgenomen. Dan moet de besmetting worden opgeruimd en moet daarna, als zeker is dat de besmetting is opgeruimd, een nieuwe bemonstering worden aangevraagd. Als deze monstername negatief is moet het bedrijf drie maanden later weer bemonsterd te worden. Als deze twee extra bemonsteringen beide een negatieve uitslag geven, kan het bedrijf alsnog in het register worden opgenomen. In geval van partijbemonstering is opname in het register nooit mogelijk bij een positieve uitslag.

Register registratie EAEU (Armenië, Belarus, Kazachstan, Kirgizië en Russische Federatie)

Reden:
Om export naar Rusland en de Euraziatische landen mogelijk te maken zijn er aanvullingen nodig op de veldkeuringen. Zie landeneisen voor de gewassen. Voor Rusland gelden momenteel sancties. zie NVWA site

Regelen en kosten:
Bij het opgeven van de partijaangifte Naktuinbouw (via mijnNaktuinbouw) kan aangegeven worden dat de kweker in dit register wil worden opgenomen. Er zijn geen extra kosten aan verbonden. Indien het niet bij de partijaangifte wordt aangemeld is een extra keuringen of zijn extra keuringen noodzakelijk. We brengen hiervoor de kosten in rekening volgens de tarievenlijst.

Alle overige exportbemonsteringen moeten worden aangevraagd via het formulier aanvragen exportbemonstering. Zie voor meer toelichting onze pagina exportbemonstering.

Registers met aanvullende exportinformatie

Veelgestelde vragen (FAQ)

Mijn klant zegt dat de landeneisen niet kloppen. Wat nu?

Met opmerkingen van uw klant in het ontvangende land kunnen we niets. Heeft u een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land? Dan kunt u dit naar de planning sturen. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

Worden wijzigingen in de regelgeving van een land automatisch verwerkt?

Als deze wijzigingen bekend zijn (gemaakt) bij de NVWA wel. Maar niet alle wijzigingen zijn altijd bekend bij de NVWA. Weet u de wijzigingen wel? Stuurt u dan een officieel schrijven van de NPPO van het ontvangende land of een link naar de betreffende wettekst naar de planning. Zij vragen de NVWA dan ernaar te kijken. De NVWA voert mogelijke aanpassingen direct door.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over voortkweking en sierdoeleinden. Wat houdt dit in?

Er wordt gesproken van ‘voortkweking’ als het teeltmateriaal betreft. ‘Sierdoeleinden’ wordt gebruikt voor de overige gebruiksdoelen.

In de basisnorm sierteelt wordt gesproken over visueel vrij (voortkweking) en praktisch vrij (sierdoeleinden). Wat is het verschil?

‘Visueel vrij’ wil zeggen dat er geen zichtbare organismen aanwezig mogen zijn. ‘Praktisch vrij’ wil zeggen dat het heel beperkt aanwezig mag zijn. Echter elk land heeft organismen benoemd die voor dat land Q-organismen betreft. Hiervoor geldt een nultolerantie. Deze organismen staan ook op de handwijzer genoemd.

Mijn leverancier staat niet in het in de landeneis genoemde register. Wat nu?

Dan is export van dat product naar de bestemming waarschijnlijk niet mogelijk. In sommige gevallen kan een partij bemonstering en laboratoriumonderzoek nog als alternatief gebruikt worden.

Mijn gegevens in het register zijn niet juist. Waar kan ik die laten aanpassen?

Fouten in het register kunt u melden bij uw bedrijfskeurmeester of bij de planning.

Opname in sommige registers is voor zes maanden. Wordt na die zes maanden automatisch weer een monster genomen?

Nee, dat gebeurt niet automatisch. Bij het aanmelden van de exportbemonstering geeft u aan of Naktuinbouw na de geldigheid automatisch weer een monster moet komen nemen of niet.

Hoe zit het met zendingen naar Ierland en Noord-Ierland?

Fytosanitair gezien is er geen grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. De goederen worden behandeld als goederen voor de interne markt. Gaan er plantaardige producten via het VK naar Noord-Ierland of Ierland? Dan wordt dit gezien als vrij handelsverkeer en is een EU-plantenpaspoort voldoende. Gaat er handel van Noord-Ierland en Ierland naar het vaste land van het VK? Dan wordt dit als export (en dus import in het VK) gezien. Houd hierbij wel de Douaneregels in acht.

Mogen Xylella fastidiosa waardplanten uit andere landen dan NL, ook naar VK verstuurd worden?

Ja, maar de landen van herkomst moeten wel bepaalde verklaringen aan DEFRA hebben aangegeven. Als ze dat niet hebben gedaan dan is export van deze producten niet mogelijk. Het gaat om de items B2-B3-B4 uit de landeneisen. A phytosanitary certificate may not include the official statement referred to in unless the national plant protection organisation of the country of origin has previously provided the national plant protection organisation of the United Kingdom with written details of the place(s) of production.

Op de site van DEFRA staan de landen vermeld die een verklaring hebben ingediend. Houd dit dus goed in de gaten om problemen te voorkomen.

Gelden voor Jersey en Guernsey ook fytosanitaire eisen?

Ja, voor deze landen gelden ook fytosanitaire eisen. Zie landeneisen.

Hoe kan ik, of mijn leverancier, in een register worden opgenomen?

Per type register is de werkwijze iets anders.

a) Registers op basis van veldkeuringen in register:
De leverancier dient bij zijn partijaangifte bij Naktuinbouw (via mijnNaktuinbouw) aan te geven dat hij in het register wil worden opgenomen. Naktuinbouw neemt dit mee tijdens de veldkeuringen en geeft de NVWA door welke bedrijven in het register opgenomen mogen worden.

b) Registers op basis van labtoetsen:
De leverancier dient een exportbemonstering aan te vragen. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden of opname in het register een wens is Aanvragen exportbemonstering.