Naamlijst houtige gewassen en Naamlijst vaste planten

In de namenlijst staan voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige gewassen en 24.000 vaste planten.

Het gaat in de naamlijsten om de officiële namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten.

In de nieuwe edities (2016-2020) van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste plantende zijn ruim 12.000 nieuwe namen toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen:

• Toevoeging van ruim 12.000 nieuwe namen (8.500 houtig en 3.500 vaste planten)
• Diverse taxonomische veranderingen van namen; in samenspraak met bedrijfsleven
• Bij circa 7.000 cultivars de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd

Naamlijst Houtige gewassenNaamlijst Vaste planten

Samenstelling Naktuinbouw

Sinds oktober 2014 heeft Naktuinbouw de rassenregistratie van boomkwekerijgewassen van PPO overgenomen. Daarmee is ook de uitgifte van de namenlijsten bij Naktuinbouw ondergebracht. Mede het beschikbaar stellen van sectorgelden van het toenmalige Productschap Tuinbouw werden deze edities gerealiseerd.

Onder toezicht van ENA en ISU

De Naamlijst van houtige gewassen staat onder toezicht van de European Nursery stock Association (ENA). Die van vaste planten bij de Internationale Stauden Union (ISU). Daarmee zijn de namenlijsten in de boomkwekerijsector internationaal leidend voor het bepalen van de juiste schrijfwijze en leidend voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruit en vaste planten. Door de samenwerking met deze partijen is er een goede balans van wetenschappelijke / wettelijke correctheid en praktische werkbaarheid.

Tarief

Naamlijst van houtige gewassen: € 55,- incl. BTW

Naamlijst van vaste planten: € 45,- incl. BTW

Digitale versie van houtige gewassen óf vaste planten: € 345,00 incl. BTW

Digitale versie van houtige gewassen én vaste planten: € 495,00 incl. BTW

Klanten buiten NL (maar binnen de EU) dienen bij hun bestelling hun BTW-nummer te vermelden.

Bestellen

In Nederland kunt u de lijsten bestellen via www.internationalplantnames.com.

Ook zijn ze af te halen bij Naktuinbouw in Roelofarendsveen of bij plantentuin Esveld in Boskoop.

Het raadplegen van de database met de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplantnames.com