Naamlijst houtige gewassen en Naamlijst vaste planten

In de namenlijst staan voorkeursnamen, synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige gewassen en 30.000 vaste planten.

Het gaat in de naamlijsten om de officiële namen uit het handelssortiment van boomkwekerijgewassen in Europa en grotendeels in de Verenigde Staten.

In de nieuwe edities (2021-2025) van de Naamlijst van houtige gewassen en de Naamlijst van vaste plantende zijn ruim 17.000 nieuwe namen toegevoegd.

Belangrijkste wijzigingen:

• Toevoeging van ruim 17.000 nieuwe namen: ruim 8.200 houtige gewassen en bijna 8.800 vaste planten.
• Diverse taxonomische veranderingen van namen, in samenspraak met bedrijfsleven.
• Bij ruim 4.000 nieuwe cultivars is de status van kwekersrechtelijke bescherming toegevoegd.

Cover naamlijst vaste planten 2021-2025Cover Naamlijst houtige gewassen 2021-2025

Onder toezicht van ENA en ISU

De European Nursery stock Association (ENA) houdt toezicht op de Naamlijst houtige gewassen. De Naamlijst vaste planten staat onder toezicht van de Internationale Stauden Union (ISU). Daarmee zijn de namenlijsten in de boomkwekerijsector internationaal leidend voor het bepalen van de juiste schrijfwijze en leidend voor de voorkeursnamen van loofhout, coniferen, fruit en vaste planten. Door de samenwerking met deze partijen zijn de naamlijsten wetenschappelijke en wettelijk correct en praktische werkbaar.

Samenstelling Naktuinbouw

Vanaf 2014 zorgt Naktuinbouw voor de naamsregistratie van boomkwekerijgewassen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere registrerende en coderende partijen, met name Varb en Floricode. De nieuwe namen zijn vooral aangemeld door kwekers via deze partijen, via de partijaangifte bij Naktuinbouw en door leden van de ENA en ISU. 

Tarief

  • Naamlijst van houtige gewassen: € 60,- inclusief BTW
  • Naamlijst van vaste planten: € 50,- inclusief BTW
  • Digitale versie van houtige gewassen óf vaste planten: € 395,00 inclusief BTW
  • Digitale versie van houtige gewassen én vaste planten: € 550,00 inclusief BTW

Klanten buiten Nederland (maar binnen de EU) dienen bij hun bestelling hun BTW-nummer te vermelden.

Bestellen

In Nederland kunt u de lijsten bestellen via www.internationalplantnames.com.

Ook zijn ze af te halen bij Naktuinbouw (Sotaweg 22, Roelofarendsveen) of bij plantentuin Esveld (Rijneveld 72, Boskoop).

Het raadplegen van de database met de namen van de houtige gewassen en vaste planten kan via www.internationalplantnames.com