Lees voor

Terug naar overzicht

Goedkeuring ToBRFV als additioneel kenmerk in DUS-onderzoek tomaat

Publicatiedatum: 29 mei 2024

Onlangs heeft het CPVO de aanvraag voor het additionele kenmerk 'Resistentie tegen ToBRFV' voor gebruik in het DUS-onderzoek van tomaat goedgekeurd. Dit is een mooie stap in de introductie van resistentie tegen de gevreesde tomatenziekte ToBRFV in de markt.

Naktuinbouw en Geves dienden de aanvraag in, omdat diverse nieuwe tomatenrassen morfologisch identiek waren en alleen op resistentie tegen ToBRFV waren te onderscheiden. Resistentie tegen ToBRFV was nog niet opgenomen in het CPVO-protocol. Het kon dus nog niet worden gebruikt voor het DUS-onderzoek aan tomatenrassen.

ToBR-Ag-project

Het protocol om de rassen te kunnen toetsen op resistentie tegen ToBRFV is in feite het eerste resultaat van het 'ToBR-Ag project'. Dat is een project om onder andere een resistentietoets tegen ToBRFV te ontwikkelen. CPVO financiert het project.

Het toetsprotocol dat nu is goedgekeurd door het CPVO, is gemaakt op basis van voorlopige resultaten van het 'ToBR-Ag project'. In het project wordt het protocol verder gefinetuned, zodat bedrijven en Examination Offices zoals Naktuinbouw het ToBRFV resistentie-onderzoek geharmoniseerd kunnen uitvoeren.

Toelating- en kwekersrechtverlening mogelijk

Met de goedkeuring van ToBRFV als additioneel kenmerk is toelating dan wel kwekersrechtverlening mogelijk aan tomatenrassen die morfologisch niet verschillen, maar wel verschillen in hun resistentie tegen ToBRFV.

Terug naar overzicht