Lees voor

Terug naar overzicht

Nieuwe isolaten van Bremia lactucae, Bl: 41EU, geïdentificeerd en benoemd in Europa

Publicatiedatum: 4 juli 2024

Bremia lactucae, de veroorzaker van valse meeldauw in sla, is genetisch heel variabel. Zelfs binnen één slaproductieveld kunnen meerdere rassen aanwezig zijn. Het monitoren van de veranderingen in de Bremia-populatie is belangrijk voor veredelaars en telers. De International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU) verzamelde in 2023 en begin 2024 (tot maart) in Europa ruim 845 Bremia-isolaten uit sla.

In 2023 kwamen de officiële soorten Bl: 38EU, Bl: 39EU en Bl: 40EU vaak voor, terwijl de officiële soorten Bl: 35EU, Bl: 36EU en Bl: 37EU veel minder vaak voorkwamen. Er werd wel één virulentiepatroon, hierna ras Bl:41EU genoemd, overeenkomend met het isolaat REQ2301723, gevonden in respectievelijk 3% en 10% van de isolaten in 2023 en 2024 (tot maart). Dit virulentiepatroon van dit isolaat verscheen voor het eerst in 2022.

Bl: 38EU 21% (2023), 4% 2024 (tot maart)
Bl: 39EU 4% (2023), 1% 2024 (tot maart)
Bl: 40EU 18% (2023), 26% 2024 (tot maart)
Bl: 41EU (REQ2301723) 3% (2023), 10% 2024 (tot maart)

In december 2023 begon een formele evaluatie. In april 2024 zei de IBEB-EU dat het kandidaat-isolaat consistente toetsresultaten gaf.

REQ2301723 uit Frankrijk is het type-isolaat van het nieuwe ras Bl: 41EU met IBEB-D sextetcode 62-31-07. Bl: 41EU werd meerdere keren gevonden in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bl: 41EU breekt veel resistentiegenen, zoals R53, R55 en R56.

Het IBEB-EU bestuur benadrukt het belang van chemische bestrijding en hygiëne naast plantresistentie. Het gebruik van fungiciden, vooral bij jonge planten, biedt extra bescherming aan resistente slagewassen en helpt de ontwikkeling van nieuwe Bremia-rassen voorkomen. Goede hygiëne, zoals het verwijderen van afval en zieke planten, schoonmaken van apparatuur en het voorkomen van langdurig natte bladeren, vermindert de verspreiding van Bremia in slagewassen.

Meer informatie?

Neem contact op met Naktuinbouw afdeling Rassenonderzoek, Diederik Smilde of Wim Sangster: telefoon +31 (0)71 332 62 62 of e-mail.

Bron: International Bremia Evaluation Board Europe (IBEB-EU)  

Terug naar overzicht