Lees voor

Terug naar overzicht

Opfristraining fytosanitaire controlemedewerkers

Publicatiedatum: 24 januari 2024

Naktuinbouw leidde in juli 2022 fytosanitaire controlemedewerkers op van bedrijven die deelnemen aan het NVWA/KCB bedrijfscontrolesysteem. Het bedrijfscontrolesysteem staat of valt met het goed uitvoeren van fytosanitaire controles voor exportzendingen naar het VK. Op verzoek van de NVWA heeft Naktuinbouw een kortdurend leertraject (circa 12 uur) inclusief praktijkexamen ontwikkeld voor het opfrissen van de competenties.

Waarom is er een opfristraining? 

Het VK TOM (VK border Target Operating model) gaat vanaf 31 januari 2024 van kracht. Vanaf die datum moeten fytosanitaire controles op exportzendingen met snijgroen en snijbloemen naar het VK worden gedaan. De opfristraining zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden van de in juli 2022 gecertificeerde fytosanitaire controlemedewerkers weer op voldoende niveau is.  

Welke sierteeltproducten moeten vanaf 31 januari bij export naar het VK een fytosanitair certificaat hebben? 

Bepaalde sierteeltproducten uit de EU, Liechtenstein en Zwitserland zijn vanaf 31 januari 2024 in het VK TOM benoemd als ‘medium risico’ productgroepen. Hierdoor moeten deze producten vanaf die datum bij export naar het VK een fytosanitair certificaat hebben. 

Het gaat om de volgende sierteeltproducten: 

  • Siertakken van naaldbomen (een kerstboom zonder kluit is een siertak) 
  • Levende delen, zoals snijbloemen en siertakken, van Prunus, Solanum lycopersicum, Solanum melongena en Zea mays 
  • Snijbloemen van Orchidaceae, Chrysanthemum (syn. Dendranthema), Dianthus, Gypsophila en Solidago

Het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat overige snijbloemen, siertakken én groenten en fruit uit de EU niet voor april 2024 inspectie plichtig worden. Hiervoor gelden per 31 januari 2024 dus geen aanvullende eisen of controles. 

Bijschrift foto: Tijdens de praktijksessie van de opfristraining voert de cursist een fictieve VK fytosanitaire keuring uit op een partij snijbloemen. 

Terug naar overzicht