Lees voor

Terug naar overzicht

Opname in register EAEU-landen voor fruitgewassen aangepast

Publicatiedatum: 3 juni 2024

Het is niet meer noodzakelijk dat u percelen fruitgewassen inclusief onderstammen opgeeft voor export naar EAEU-landen. De aantoonbaarheid wordt voortaan afgedekt door certificeringslabels aan de partijen planten.

Opname in het register voor EAEU-landen was noodzakelijk voor de dekking dat fruitgewassen aantoonbaar afkomstig zijn van een perceel welke tijdens een veldinspectie, uitgevoerd door Naktuinbouw, is vrij bevonden van Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax.

Aantoonbaarheid nu afgedekt door certificeringslabels aan partijen planten

Tijdens de exportinspectie hoeft er geen RKT meer te worden afgegeven. De partijnummers op de labels zijn gelinkt aan de geïnspecteerde percelen.

Onder certificeringslabels worden in deze gevallen verstaan:

  • Blauwe EU-labels
  • Blauw/oranje Elite-labels
  • Gele CAC-labels

Deze labels zijn afgegeven door of onder autorisatie van Naktuinbouw. 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie zie de landeneisen Kazachstan (voorbeeld) op de website van de NVWA.

Terug naar overzicht