Lees voor
Sluiten

Terug naar overzicht

Overstap Biodatabase naar OrganicXseeds

Publicatiedatum: 5 oktober 2023

Op 1 december 2023 vervangt OrganicXseeds de Biodatabase. Op de website van OrganicXseeds Nederland (OXS-NL) staat dan het actuele aanbod aan biologisch plantaardig teeltmateriaal (zaaizaad en vegetatief vermeerderd teeltmateriaal) voor Nederlandse biologische boeren en tuinders.

Waarom de overstap naar OrganicXseeds?

In de biologische landbouw geldt de wettelijke verplichting om biologisch plantaardig teeltmateriaal te gebruiken als dit voldoende beschikbaar is.

Om biologische boeren en tuinders inzicht te geven in het beschikbare biologisch gekweekte aanbod moet Nederland een database hebben met het aanbod van biologisch plantaardig teeltmateriaal, omschakelingsteeltmateriaal en plantaardig teeltmateriaal uit niet-biologische vermeerdering.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot om van de Biodatabase over te stappen op OrganicXseeds. De reden is om te voldoen aan alle eisen die de nieuwe biologische verordening stelt aan de database en om het beschikbare biologische aanbod van biologisch plantaardig teeltmateriaal uit andere Europese landen beter te ontsluiten.

FiBL- Duitsland, het onderzoeksinstituut voor de biologische landbouw in Duitsland,  beheert de database OrganicXseeds (OXS). Nederland is het 11e Europese land dat gebruik gaat maken van deze website.

Wat betekent dit voor biologische boeren en tuinders?

Vanaf 1 december 2023 kijken biologische boeren en tuinders voor het actuele aanbod aan biologisch plantaardig teeltmateriaal op www.organicXseeds.nl

Net als op de Biodatabase staan op de website van OXS-NL per (sub)gewas de beschikbare rassen en bij welke leverancier dit materiaal verkregen kan worden. Daarnaast zijn er tabellen met in welke categorie een gewas of subgewas is ingedeeld.

Het gebruik van nationaal toegelaten niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal uit categorie 3 registreert de teler in OXS-NL. Dit is een nieuwe verplichting vanuit de huidige biologische verordening. Wanneer onvoldoende biologisch plantaardig teeltmateriaal beschikbaar is, kunnen boeren en tuinders nog steeds terecht bij Skal Biocontrole voor een ontheffingsaanvraag.

Wat betekent dit voor aanbieders van biologisch plantaardig teeltmateriaal?

Leveranciers die hun beschikbare biologisch plantaardig teeltmateriaal willen aanbieden op OXS-NL voeren vanaf 26 oktober 2023 hun aanbod in via de Europese database: www.seeds4organic.eu/rdb. Leveranciers krijgen hierover nog apart bericht.

Deze database is gekoppeld aan OrganicXseeds waardoor het aanbod wordt doorgestuurd naar de nationale databases. Naktuinbouw controleert het aanbod voordat het op de website van OXS-NL komt.

Wat gebeurt er ter voorbereiding op de overstap?

Het ministerie van LNV coördineert de overstap naar OXS-NL in samenwerking met Skal, Naktuinbouw en Bionext .

Er is een online training voor zowel biologische boeren en tuinders als voor leveranciers van biologisch plantaardig teeltmateriaal.

Ook zijn er handleidingen voor leveranciers om het aanbod in te voeren in de Europese routerdatabase, hoe beschikbaar aanbod op te zoeken in OXS-NL en hoe eventueel melding te maken van het gebruik van niet-biologisch plantaardig teeltmateriaal voor gewassen in categorie 3. Dit laatste is een nieuwe verplichting voor boeren en tuinders vanuit de biologische verordening.

  • De online training voor leveranciers is op 26 oktober 2023 om 10.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar: gutzen@fibl.org
  • Voor biologische boeren en tuinders volgt eind november een online training. Meer informatie volgt via Skal Biocontrole.

Terug naar overzicht