Lees voor

Terug naar overzicht

Tarieven 2024

Publicatiedatum: 15 december 2023

De tarieven van Naktuinbouw, zowel voor het rassenonderzoek dat we uitvoeren voor de Raad voor plantenrassen als de keuringen en de laboratoriumtoetsen, stijgen meer dan gemiddeld.

Meer dan gemiddelde stijging

In 2023 was de indexering van de tarieven lager dan de verhoging van de kosten. Om weer tot kostendekkende tarieven te kunnen komen stijgen de tarieven voor 2024 meer dan gemiddeld. Deze stijging is mede nodig vanwege verhoogde personele- en overige kosten.

Kostenmaker/kostendrager

Naktuinbouw ontvangt voor haar werkzaamheden géén financiële ondersteuning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De kosten (het tarief) berekenen we door volgens het kostenmaker/kostendragersysteem.
Op basis van een kostendekkende keuringsexploitatie stellen de sectorraden jaarlijks de (verplichte) keuringstarieven vast. Geïnde keuringsgelden mogen wij intern niet voor andere doeleinden gebruiken.

Rassenonderzoek
Het Ministerie van LNV stelt de nieuwe tarieven nog vast van de Raad voor plantenrassen die per 1 januari 2024 gelden. Deze tarieven zijn de basis voor de tarieven Rassenonderzoek. De tarieven stijgen met gemiddeld 10%.
Bekijk hier de Tarieven Rassenonderzoek 2024. De tarieven voor onderzoekskosten van het DUS-onderzoek komen op de website van de Raad voor plantenrassen.

Keuringen
Het Ministerie van LNV stelde de tarieven voor Keuringen voor 2024 vast. De tarieven stijgen met gemiddeld 11%. Bekijk hier de Tarieven Keuringen 2024.

Laboratoria
De tarieven passen we jaarlijks aan de stijgende kosten aan. Er vindt een prijsverhoging plaats van gemiddeld 12,5%.
Bekijk hier de Tarieven Laboratoria 2024.

Terug naar overzicht