Lees voor
Sluiten

Autorisatie: verhandeling materiaal van nog niet toegelaten rassen

Door de EU-beproevingszaadregeling is het mogelijk om met toestemming materiaal in de handel te brengen van rassen die nog niet officieel zijn toegelaten. Het doel van de regeling is om in de praktijk ervaring op te doen met het nieuwe ras. Autorisatieverzoeken worden geaccepteerd voor alle rassen die in aanvraag voor toelating zijn, ongeacht of het uitgangsmateriaal generatief is (zaad) of vegetatief.

Over de regeling

Naktuinbouw voert deze regeling in Nederland uit voor groenterassen. Groentezaden die onder de beproevingszaadregeling vallen zijn in de handel herkenbaar aan de opdruk op de verpakking: ‘nog niet in de officiële lijst opgenomen ras’.

Rassen met een aanvraag voor autorisatie krijgen het kenmerk in de EU ‘genotificeerd’. De aanvragen worden dan aan alle EU-lidstaten bekend gemaakt. Bij geen bezwaar volgt doorgaans twee weken later de beslissing tot autorisatie voor één jaar. De autorisatie kan maximaal twee keer verlengd worden met een jaar.

De door Naktuinbouw verleende autorisatie heeft alleen betrekking op groentezaden die door de bij Naktuinbouw geregistreerde bedrijven of vestigingen in het verkeer worden gebracht. De bedrijven ontvangen een schriftelijke bevestiging met de autorisatiegegevens.

NAK voert deze regeling in Nederland uit voor landbouwrassen. Voor meer informatie over de procedure en de uitvoering van autorisatie voor landbouwrassen verwijzen wij u naar de website van de NAK.

Voor groenterassen verwijzen wij u graag naar de lijst met de verleende autorisaties:

Lijst verleende autorisaties

LET OP:

De autorisatie vervalt onmiddellijk als de toelatingsaanvraag voor het ras wordt ingetrokken of afgewezen. Als een bedrijf dit ras opnieuw aanmeldt voor toelating is het toekennen van een nieuwe autorisatie niet vanzelfsprekend. Naktuinbouw beslist hierover op basis van de resultaten van het rassenonderzoek en houdt daarbij rekening met de maximaal toegestane termijn.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe vraag ik een Autorisatie: verhandeling materiaal van nog niet toegelaten rassen aan?

U kunt autorisatie aanvragen door dit aan te kruisen op het aanvraagformulier kwekersrecht en/of toelating. Als u niet direct bij de aanvraag voor kwekersrecht en/of toelating, maar in een later stadium autorisatie wilt aanvragen, kunt u dit formulier per e-mail aan ons sturen.

Download hier de volledige tekst van de beschikking (2004/842/EG).

Welke autorisaties voor nog niet toegelaten rassen zijn verlengd?

Deze kunt u vinden op de pagina: Autorisatie: verhandeling materiaal nog niet toegelaten rassen, alinea "Over de regeling".

Waar vind ik het aanvraagtarief voor autorisatie van mijn groenteras?

Keuringen voert de werkzaamheden voor autorisatie van uw groenteras uit. U vindt het aanvraagtarief hier, zie pagina 12. 

Worden voor uitgezaaide autorisatiemonsters kosten in rekening gebracht?

Ja, voor de uitgezaaide autorisatiemonsters worden kosten in rekening gebracht volgens de tarieven Rassenonderzoek 2024.