Lees voor
Sluiten

Terug naar overzicht

Verantwoordelijkheid klantcontact en -processen anders ingericht

Publicatiedatum: 16 januari 2024

Eén van de ambities van Naktuinbouw is klantgerichter werken. Om deze ambitie waar te maken werkten we het afgelopen jaar aan het verbeteren van onze klantprocessen. Vanaf 1 januari werken we vanuit units gericht op de belangrijkste klantprocessen; ons dagelijkse werk. 

We willen wendbaar zijn om onze processen te kunnen verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klant of aan de vereisten van wet- en regelgeving. Vanaf 1 januari zijn we gestart met units gericht op onze werkzaamheden. 

We stellen de unitmanagers aan u voor die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

 • Unit Rassenonderzoek: Armanda Boere 
  De diensten die deze unit levert richten op DUS-onderzoek naar de identiteit van plantenrassen. Daarnaast ook het vaststellen van de identiteit van materiaal, het bepalen van resistenties en onderzoek naar rasechtheid en raszuiverheid. 
  Meer over de werkzaamheden 
 • Unit Bedrijfskeuringen: Erik van Ede 
  In Nederland gevestigde bedrijven moeten zich bij Naktuinbouw registreren om plantmateriaal in de EU in de handel te brengen. De unit Bedrijfskeuringen zorgt voor het toezicht op de bedrijfsvoering van geregistreerde bedrijven. Daarbij wordt gelet op verschillende aspecten: administratie, bedrijfshygiëne, eigen kwaliteitscontroles en producttraceerbaarheid met een plantenpaspoort. 
  Meer over de werkzaamheden 
 • Unit Import & Export: Edwin Egthuijsen 
  Om materiaal te importeren van buiten de EU (derde landen) en te exporteren naar derde landen zijn import- en exportinspectie op plantmateriaal nodig. Naktuinbouw is verantwoordelijk voor de importinspecties. Exportinspecties voert Naktuinbouw uit onder verantwoordelijkheid van de NVWA. 
  Meer over de werkzaamheden 
 • Unit Bedrijfserkenningen: Peter van Duin 
  Wanneer een bedrijf aan de extra voorwaarden van een erkenningssysteem voldoet, betekent dit dat de resultaten door de unit Bedrijfserkenningen kunnen worden overgenomen en/of dat het materiaal met een certificaat kan worden afgeleverd. 
  Meer over de werkzaamheden 
 • Unit Fytopathologie: Albert Meijerink 
  Fytopathologie toetst de kwaliteit van zaad- en plantmateriaal op de aanwezigheid van virussen, viroïden, bacterieziekten, fytoplasma’s, schimmels en nematoden (aaltjes). Deze toetsen geven zekerheid over de gezondheid van teeltmateriaal. 
  Meer over de werkzaamheden
 • Unit Identiteit & Kwaliteitstoetsingen: Michel Ebskamp 
  Deze unit toetst teeltmateriaal op identiteit en kwaliteit. Ze voeren genetische identificatie en kiemkwaliteit en zaadzuiverheid van teeltmateriaal uit.
  Daarnaast
  doen ze diagnostisch onderzoek bij problemen. En verzorgen de import van teeltmateriaal uit derde landen en kunnen teeltmateriaal desinfecteren. In deze unit is ook het bio-informatica team dat de ontwikkeling van data-analyses faciliteert en ontwikkelt.
    

Over Naktuinbouw
Wij onderzoeken rassen, keuren en inspecteren zaad- en plantmateriaal en toetsen op ziekten en plagen. Hierdoor kunnen de tuinbouwondernemers hun plantmateriaal over de hele wereld verhandelen. Samen met bedrijven, organisaties en overheden - nationaal en internationaal - delen wij kennis om te leren en innoveren. Goed, gezond en betrouwbaar teeltmateriaal van hoge kwaliteit en geschikte rassen voor tuinbouwondernemers waar ook ter wereld. Daar gaan wij voor!

Lees in het artikel Naktuinbouw op weg naar hét kennis- en expertisecentrum voor plantmateriaal (Buitenstebinnen) meer over onze ambities. 

Terug naar overzicht