Lees voor

Terug naar overzicht

Wijziging facturering eerstejaars DUS-onderzoeken nationale aanvragen

Publicatiedatum: 3 juni 2024

Vanaf 1 juli baseren we het tarief voor het eerstejaars DUS-onderzoek van een nationale aanvraag op het moment dat de proef wordt gezaaid of geplant. En dus niet meer op de aanvraagdatum van de door u ingediende nationale aanvraag.

Hoe is de facturering eerstejaars DUS-onderzoek van nationale aanvragen nu geregeld?

Tot nu toe wordt het tarief voor het eerstejaars DUS-onderzoek van nationale aanvragen gebaseerd op de aanvraagdatum van de door u ingediende nationale aanvraag. Het tarief voor het tweede- en/of derdejaars DUS-onderzoek van nationale aanvragen wordt gebaseerd op het moment dat de proef wordt gezaaid of geplant.
Hierdoor zijn op dit moment voor nationale aanvragen (eerstejaars, tweedejaars, derdejaars enzovoorts) in eenzelfde gewasproef verschillende DUS-onderzoekstarieven van toepassing. Dat geeft verwarring en leidt tot vragen vanuit de aanvragers.

Per 1 juli 2024 voeren wij een wijziging door

Vanaf die datum wordt ook het tarief voor het eerstejaars DUS-onderzoek van een nationale aanvraag gebaseerd op het moment dat de proef wordt gezaaid of geplant. Het DUS-onderzoekstarief dat op dat moment geldig is, wordt in rekening gebracht. Op die manier richten we de facturatie van alle nationale DUS-onderzoeken uniform en logischer in. Wij zijn van mening dat dit duidelijkheid geeft aan de aanvragers.

Wat betekent het voor u als aanvrager?

De factuur voor het DUS-onderzoek (eerstejaars, tweedejaars of derdejaars enzovoorts) van uw nationale aanvraag wordt gestuurd op het moment dat het identiteitsmateriaal in de proef wordt uitgezaaid of geplant. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is het tarief dat op dat moment geldt. 

De tarieven voor het DUS-onderzoek vindt u op de website van de Raad voor plantenrassen.

Het beleid voor intrekkingen van nationale aanvragen blijft ongewijzigd van kracht.

Heeft u nog vragen over het bovenstaande?

Neemt u dan contact op met team Support.

Terug naar overzicht